Zasílání aktualit

Administrace

PřihlášeníÚvodní strana

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

 

O společnosti

  Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. byla založena 1. listopadu 1993 privatizací státního podniku Vodovody a kanalizace Přerov. Jejím hlavním úkolem je plynulá a spolehlivá dodávka kvalitní pitné vody zákazníkům regionu. Zajišťuje rovněž odvádění a čištění odpadních vod s velkou účinností čištění.

správní budova   Protože svou činností přímo ovlivňuje zdraví obyvatelstva a kvalitu životního prostředí, staví ochranu životního prostředí mezi své priority.

   V oblasti výroby a dodávání pitné vody chrání vodní zdroje před ohrožením jejich vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti ochrannými pásmy, sleduje stavy hladiny podzemní a povrchové vody a její kvalitu v širším okolí jímacích území, zavádí moderní technologie úpravy vody, pravidelně sleduje kvalitu vody od zdrojů přes úpravu vody až ke koncovému spotřebiteli, udržuje, opravuje a rekonstruuje vodovodní sítě.

    V zájmu ochrany životního prostředí společnost modernizuje technologie čištění odpadních vod s cílem dosáhnout vyšší účinnosti čištění.

     Ve svém segmentu činností společnost VaK Přerov realizovala a v polovině roku 2009 dokončila projekt "Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy", který byl kofinancován také z prostředků Evropské unie.

     Dále společnost realizovala s pomocí dotace z Operačního programu životního prostředí v termínu 07/2014 - 11/2015 stavbu Přerov - výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic.

     Na roky 2017 až 2018 je připravována akce Dostavba kanalizace Hranice. Na tuto akci je požádáno o dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

Bližší informace naleznete ZDE.


    Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. má zavedený integrovaný systém řízení jakosti a systém řízení ochrany životního prostředí podle norem ISO 9001 a 14001 a v říjnu 2014 byla úspěšně re-certifikována certifikační společností Lloyd´s Register Quality Assurance. Jsme si vědomi naší odpovědnosti vůči našim zákazníkům a ochraně životního prostředí, a proto jsme přijali „Politiku jakosti a vztahu k environmentu", kterou se při své činnosti řídíme. Od roku 2009 se společnost zapojila do projektu "Zelená firma".