Zasílání aktualit

PřihlášeníPozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Popis projektu

Projekt:
Přerov – výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic.

Projekt zahrnuje rekonstrukci kanalizační sítě města Přerova v délce 9 619,34 m. V UČ 1-4 bude provedena rekonstrukce kanalizace v místní části Přerov I – Město o délce 3 904,82 m a budou zde vybudovány i 2 retenční nádrže na jednotné kanalizační síti s objemem 4 750 m3. V UČ 5 bude dostavěn výtlak o délce 446,45 m v městské části Přerov V – Dluhonice a v UČ6 bude dobudována kanalizace o délce 4 224,5 m s výtlakem o délce 1 043,57 m v městské části Přerov IV – Kozlovice.

Cíl projektu a části díla:

Předmět díla je s ohledem na charakter prací možno rozdělit na:
a) Rekonstrukce a zkapacitnění stávajících páteřních kanalizačních sběračů s výstavbou retenčních nádrží v městě Přerov (UČD 1,2,3 a 4)
b) Podchycení vypouštění odpadních vod stávajících kanalizací do recipientu a jejich odvedení na ČOV Přerov s dostavbou kanalizace v městských částech Přerov V – Dluhonice (UČD 5) a Přerov IV – Kozlovice (UČD 6).

Předmět díla zahrnuje 6 ucelených částí díla:

UČD 1   Kmenová stoka N, nábř. Dr. E. Beneše
UČD 2   Retenční nádrž RN-OK1Na
UČD 3   Hlavní stoka A-1, ulice Tovačovská
UČD 4   Retenční nádrž RN-OK1A-1-1
UČD 5   Kanalizace Dluhonice
UČD 6   Kanalizace Kozlovice

banner