Zasílání aktualit

PřihlášeníPozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Slavnostní otevření stavby

Dne 7.12.2015 proběhlo slavností otevření stavby "Přerov - levobřežní a pravobřežní sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic".

Stavba probíhala od července 2014 do listopadu 2015. Celkové náklady stavby činily 412 861 762 Kč bez DPH.
Cílem realizované stavby bylo zlepšit kvalitu povrchových vod řeky Bečvy a snížit zatížení toku znečištěním z kanalizační sítě. Celá stavba byla rozdělena do šesti ucelených částí, které zahrnovaly opatření na stokové síti města Přerov a v místních částech Dluhonice a Kozlovice.

Více informací se dočtete ZDE.

Slavnostni otevreni 1

 

Slavnostni otevreni 2

 

Slavnostni otevreni 3

 

slavnostni otevreni 4

Zleva: MUDr. Michal Chromec - předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.; Ing. Miroslav Dundálek - ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.; Jaromír Pelinka - ředitel divize Olomouc společnosti OHL ŽS, a.s.; Ing. Michal Štefl - generální ředitel a předseda představenstva společnosti OHL ŽS, a.s.; Mgr. Radovan Rašťák - náměstek hejtmana Olomouckého kraje a radní města Přerova; Mgr. Vladimír Puchalský - primátor města Přerova.

 


Článek o projektu v časopisu Stavebnictví

V měsíci květnu vyšel v časopisu Stavebnictví odborný článek o projektu „Přerov: výstavba kanalizačních sběračů s napojením Dluhonic a Kozlovic“ napsaný hlavními projektanty tohoto projektu Ing. Ondřejem Pavlíkem, Ph.D. a Ing. Alexandrou Hradskou.

Článek zde.

 


 Omezení provozu - ulice Tovačovská

Cílem stavby „Přerov – výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic“ je zlepšit funkci kanalizace a kvalitu vody v řece Bečvě. Tohoto bude dosaženo napojením kanalizace Kozlovice a Dluhonice na ČOV Přerov a při deštích zachycením hlavního náporu znečištění v retenčních nádržích ze kterých bude následně odpadní voda přečerpána k vyčištění na ČOV
V současné době probíhá výstavba v ulici Tovačovská. V rámci této výstavby jsou v této ulici 2 úseky, kde je z technických důvodů provoz řízen semafory (Transbeton, Dalkia, viz mapa). V rámci urychlení výstavby v těchto úsecích provádí zhotovitel stavební práce v prodloužených směnách tak, aby práce pokračovaly co nejrychleji.

letecká mapa

 

ucd-3

ucd-3

 

ucd-3

 

ucd-3

 

 Při dalším postupu prací, a to od 10.6.2015, bude provoz v ulici Tovačovská upraven tak, že výjezd z Přerova bude v plném rozsahu (jednosměrný provoz). Příjezd od Tovačova bude umožněn pouze autobusům a integrovanému záchrannému systému a dalším na povolení Magistrátu města Přerova přes areál Přerovských strojíren. Objízdná trasa bude upřesněna po vydání rozhodnutí.

 


15.9.2014

O průběhu projektu bude informovat Kabelová TV Přerov, která pořizuje průběžně video dokumentaci. Sledujte proto vysílání kabelové televize Přerov a případně oddíl archiv pořadů na webových stránkách http://www.tvprerov.cz/.