Úsek Laboratoře pitných vod

laboratoř pitných vod

Rozbory pitných, podzemních a povrchových vod

Rozsah stanovovaných parametrů

Naše akreditovaná laboratoř je připravena provést dle vašeho požadavku celou řadu chemických, mikrobiologických a dalších  rozborů. 

Přehled parametrů, které lze rozborem stanovit

Chemický rozbor:

chemický rozbor

Vzhled, sediment, barva, barva Pt, zákal, teplota, pH, alkalita (KNK4,5), acidita (ZNK8,3), volný CO2, agresivní CO2, HCO3 , tvrdost (Ca+Mg), vápník – Ca, hořčík – Mg, železo–Fe, mangan, hliník, amonné ionty, dusitany, dusičnany, chloridy, sírany,fosforečnany, CHSK Mn, huminové látky, volný chlor fotometricky, celkový chlor fotometricky, absorbance 254 nm, vodivost, rozpuštěný kyslík, ozon, rozpuštěné látky – sušené, - žíhané (RAS), nerozpuštěné látky – sušené, stanovení chlordioxidu, stanovení chloritanů, stanovení bromičnanů.

Mikrobiologický rozbor:

počty kolonií při 22°C, počty kolonií při 36°C, koliformní bakterie, E.coli, intestinální enterokoky, termotolerantní koliformní bakterie,Clostridium perfringens

Hydrobiologický rozbor:

mikrobiologický rozbor vodymikrobiologický rozbor vody

abioseston, bioseston (povrchové, podzemní, pitné vody)

Sensorický rozbor:

pach, chuť

Postup odběru vzorku

Po dohodě se zákazníkem mohou vzorek odebrat naši vzorkaři (tzv. akreditovaný odběr). Je však nutno respektovat naše časové možnosti (máme pouze jedno vzorkovací auto na veškeré odběry pro VaK). Snažíme se odběry plánovat tak, aby se výjezdy do žádané lokality kryly s našimi plánovanými jízdami stejným směrem  a nemuseli jsme zákazníkovi k ceně analýz připočítat ještě cenu za dopravu. V případě, že vzorkovací auto vyjede pouze pro potřeby externího zákazníka, musíme dopravu fakturovat.

Pozn: pro kolaudační řízení apod. je akreditovaný odběr povinný.

Pokud chce zákazník rozbor vody pouze pro vlastní potřebu, může si vzorek odebrat i sám. Předem si však musí vyzvednout v laboratoři pitných vod odborně umyté a sterilní odběrové nádoby. Obvykle se jedná o jednu litrovou a jednu půllitrovou skleněnou vzorkovnici a čtvrtlitrovou plastovou lahvičku, proto doporučujeme vzít s sebou tašku. Laboratoř sídlí na adrese Přerov, Šířava 482/21, ve dvoře mezi budovou vodárny a hasičského záchranného sboru. Vstupní dveře jsou označeny poutačem. Nacházíme se ve 2. patře. pro zákazníky je vymezena pracovní doba mezi 7:00 a 14:00 hod. Při převzetí vzorkovnic je zákazník poučen, jakým způsobem má vzorek odebrat, případně skladovat. Je také dohodnuto, kdy bude vzorek odebrán a předán do laboratoře. (Vzorkovnice vydrží sterilní nejdéle 3 týdny).

Objednání rozboru vody

Při předání vzorku do laboratoře s sebou přinese zákazník písemnou objednávku (stačí psanou rukou), kde uvede adresu odběrového místa, fakturační adresu, svůj telefon, požadavky na rozbor, datum a podpis. V případě firem je nutno uvést též IČO a DIČ.  Na přesné formě objednávky nezáleží, formulář objednávky si může však zákazník stáhnout i z našich webových stránek. Při předání vzorku je třeba počítat ještě asi s pěti až desetiminutovým zdržením na výpis odběrového protokolu a přílohy objednávky s našimi pracovníky, kde se upřesní detaily.

Typy rozborů

Nejčastěji žádaný, tzv. krácený rozbor studniční vody, stojí cca 3000 Kč (včetně DPH). U upravované vody to může být o něco málo více (záleží na zdroji a použité úpravárenské technologii). Krácený rozbor obsahuje rozbor mikrobiologický, hydrobiologický a výběrový rozbor chemický (včetně dusičnanů, dusitanů a amonných iontů).

Dalším typem rozboru je tzv. zákaznický rozbor vody, kdy si zákazník stanoví sám rozsah zjišťovaných parametrů rozboru, které ho zajímají s ohledem na jeho individuální potřeby. Také se můžete spojit  telefonicky s našimi odborníky, prodiskutovat vaši situaci a na základě zjištěných faktů a konkrétních potřeb vám pomůžeme stanovit rozsah potřebného rozboru, který by byl pro Vás nejvýhodnější.

Rozbor trvá asi týden. Zákazník poté obdrží akreditovaný protokol s výsledky a hodnocením.

 

Platba za rozbory

Po dokončení rozboru je zákazníkovi zaslána na e-mail faktura a po zaplacení zasíláme výsledky doporučenou poštou, případně i e-mailem.

Ve vyjímečných případech lze platbu provést v hotovosti na pokladně, zároveň bude předán protokol s výsledky. Pokladna je otevřena pondělí až čtvrtek v čase 8:00 - 12:00 a 12:30 - 14:30.

Ceny nabízených služeb jsou obsaženy v přiloženém souboru.

Co dělat, když si nevíte rady s kvalitou vaší vody ať již pro konzumaci nebo pro jiné užití ?

Zkuste si nejdříve přečíst sekci Často kladené dotazy. Je pravděpodobné, že zde naleznete odpověď na vaši otázku.

Také si můžete přečíst podrobnější informace o problematice pitných vod, kde naleznete další užitečné informace.
Pokud máte jiný dotaz, zavolte nám.  Poradenství jako službu neprovádíme, nicméně jsme připraveni zodpovědět zákazníkům všechny dotazy týkající se rozboru vody a to jak ústně, tak i telefonicky. V případě zájmu může být zákazník přítomen i u rozboru.

Kontakty

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.- laboratoř pitných vod
Šířava 482/21, Přerov I - Město, 750 02 Přerov
Vedoucí laboratoře Mgr. Omámiková Hana
tel.: 581 299 147
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.