Ceny vodného a stočného v okrese Přerov pro rok 2024

Představenstvo společnosti „Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.“

oznamuje všem svým odběratelům, že s platností od 1.1.2024 dochází ke změně cen vodného a stočného. Ceny pro rok 2024 jsou tyto:

Cena v Kč/m3 bez DPH včetně 12 % DPH*
vodné 50,68 56,76
stočné 45,98 51,50
celkem 96,66 108,26

 

  • cena vodného je za 1 m3, tj. za 1000 litrů odebrané pitné vody
  • cena stočného je za 1 m3, tj. za 1000 litrů odvedené odpadní vody veřejnou kanalizací a za její vyčištění.

Zvýšení cen proti roku 2023 představuje včetně DPH u vodného částku 3,21 Kč/m3, u stočného je navýšení o 1,05 Kč/m3. Celkový nárůst cen vodného a stočného je 4,26 Kč/m3, což představuje zvýšení o 4,1 %, z toho 2 % je nárůst DPH.

Zvýšení ceny znamená u 1 osoby průměrný nárůst nákladů na vodné 115 Kč/rok a u stočného 40 Kč/rok. 

Odečty vodoměrů u velkoodběratelů budou provedeny po 1. 1. 2024.

U obyvatelstva a maloodběratelů nebude prováděn mimořádný odečet stavu vodoměrů. Při fakturaci bude provedeno rozdělení odběru do 31. 12. 2023 a po 1. 1. 2024 propočtem jako v minulých letech. Tyto propočty budou uvedeny na fakturách, vystavených v řádných fakturačních cyklech.

Pokud se maloodběratelé rozhodnou nahlásit stavy svých vodoměrů k 31. 12. 2023, musí tak učinit nejpozději do 3. 1. 2024 a to:

  • telefonicky (581 299 135, 581 299 130, 581 299 185, 581 299 128)
  • elektronickou poštou na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • elektronickým formulářem na vakprerov.cz

 V tomto případě nebude prováděn propočet, ale použijí se nahlášená data. Fakturace proběhne v původních fakturačních cyklech.  

Tvorba cen pro obce provozované na koncesi

    Obec Brodek u Přerova a Luková      - 202420232022202120202019201820172016, 20152014.

    Obec Velká a Hranice - Pod Hůrkou  - 202420232022202120202019201820172016, 2015

    Obec Bělotín                                      - 2024202320222021

Ceny služeb platné pro rok 2024

Ceny nabízených služeb jsou obsaženy v přiloženém souboru.