Informace pro akcionáře společnosti

Přerov, 16. dubna 2024

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. svolává tímto řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 17. května 2024 od 9:00 hodin ve velkém sále klubu Teplo v Přerově na adrese Horní náměstí 9, Přerov, 

Bližší informace naleznete v těchto přílohách:


Přerov, 28. února 2024

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. svolává tímto valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 15. března 2024 od 9:00 hodin ve velkém sále klubu Teplo na adrese Horní náměstí 9, Přerov

Bližší informace naleznete v těchto přílohách:


Přerov, 18. dubna 2023

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. svolává tímto řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 19. května 2023 od 9:00 hodin ve velkém sále Městského domu v Přerově na adrese Kratochvílova 148/1, Přerov

Bližší informace naleznete v těchto přílohách:


Přerov, 19. dubna 2022

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. svolává tímto řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 20. května 2022 od 9:00 hodin ve velkém sále Městského domu v Přerově na adrese Kratochvílova 148/1, Přerov

Bližší informace naleznete v těchto přílohách:


Přerov, 17. května 2021

Odkupování akcií společnosti

Mimořádná valná hromada dne 23.2.2021 rozhodla, že společnost nabídne akcionářům odkoupení všech  akcií s nominální hodnotou 500 Kč . Představenstvo uveřejňuje nabídku na uzavření kupní smlouvy , kde jsou uvedeny podmínky odkupu.

Další informace naleznete i v tomto dokumentu.

 vedení společnosti


Přerov, 07. května 2021

Podmínky účasti na řádné valné hromadě

Dovolujeme upozornit na následující omezení, které musí účastníci valné hromady splnit, aby se jí mohli účastnit.

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.

 


Přerov, 12. dubna 2021

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 14. května 2021 od 9:00 hodin ve velkém sále Městského domu v Přerově na adrese Kratochvílova 148/1, Přerov.

Bližší informace naleznete v těchto přílohách:


Přerov, 16. února 2021

Podmínky účasti na mimořádné valné hromadě

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu dne 15.2.2021 vládou ČR si Vás dovolujeme upozornit na následující omezení, které musí účastníci valné hromady splnit, aby se jí mohli účastnit.

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.


Přerov, 22. ledna 2021

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. svolává tímto mimořádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 23. února 2021 od 9:00 hodin ve velkém sále Městského domu v Přerově na adrese Kratochvílova 148/1, Přerov.

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.


Přerov, 14. května 2020

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 15. června 2020 od 9:00 hodin ve velkém sále Městského domu v Přerově na adrese Kratochvílova 148/1, Přerov.

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.


Přerov, 3. října 2019

Informace akcionářům o využití předkupního práva na upisování nových akcií společnosti

Představenstvo společnosti informuje své akcionáře, že v souladu s platnou legislativou a  na základě rozhodnutí valné hromady dochází ke zvýšení základního kapitálu společnosti.

Bližší informace k této události, především o možnosti využití předkupního práva na upisování nových akcií, naleznete ZDE.


Přerov, 22. listopadu 2019

Informace akcionářům o výsledku úpisu akcií peněžitými vklady

Představenstvo společnosti informuje své akcionáře, že v souladu se svým rozhodnutím proběhl úpis nových akcií společnosti. Bližší informace naleznete ZDE.


Přerov, 9. května 2019

Žádost o doplnění programu valné hromady společnosti

V souladu s § 369 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, uveřejňuje představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. žádost kvalifikovaného akcionáře města Přerov o zařazení navržené záležitosti na pořad jednání valné hromady. Příslušný dokument naleznete ZDE.


Přerov, 17. dubna 2019

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 17. května 2019 od 9:00 hodin ve velkém sále Městského domu v Přerově na adrese Kratochvílova 148/1, Přerov.

Bližší informace naleznete v těchto přílohách:


Přerov, 14. března 2019

Oznámení o nedobrovolné dražbě akcií společnosti

Představenstvo společnosti informuje své akcionáře o nedobrovolné dražbě některých svých listinných akcií, která proběhne 29.4.2019 v Brně. Bližší informace k této problematice naleznete v dopise akcionářům. K dispozici je rovněž dražební vyhláška platná pro uvedenou akci.


Přerov, 31. ledna 2019

Oznámení o zneplatnění akcií

Představenstvo společnosti informuje své akcionáře o zneplatnění některých listinných akcií. Bližší informace naleznete v příloze.


Přerov, 21. listopadu 2018

Výzva akcionářům k výměně akcií v dodatečném termínu

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. vyzývá své akcionáře, kteří si dosud nevyměnili své akcie, aby tak učinilí v dodatečném termínu. Bližší informace naleznete ZDE.


Přerov, 26. září 2018

Oznámení o výsledku upisování nových akcií

Představenstvo společnosti informuje své akcionáře o výsledku upisování nových akcií v přiloženém dokumentu.


Přerov, 14. září 2018

Oznámení o rozhodnutí valné hromady o změně a štěpení akcií a výzva k předložení listinných akcií k výměně

Společnost vyzývá všechny své akcionáře, vlastnící akcie Společnosti na jméno série C, HC, HN se jmenovitou hodnotou každé akcie 1.000,- CZK (původně vydaných ve formě na majitele), a dále akcie na jméno série D, se jmenovitou hodnotou každé akcie 1.000,- CZK, čísla od 9.993 do 10.000 aby nejpozději do dvou měsíců od zveřejnění tohoto Oznámení odevzdali tyto akcie a převzali nové akcie.
Bližší informace naleznete v příloze.


Přerov, 30. srpna 2018

Informace o upisování nových akcií

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. rozhodlo na svém zasedání dne 28.8.2018 o navýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií. 
Bližší informace naleznete v příloze.


Přerov, 3. dubna 2018

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 11. května 2018 od 9:00 hodin ve velkém sále Městského domu v Přerově na adrese Kratochvílova 148/1, Přerov.

Bližší informace naleznete v těchto přílohách:


Přerov, 6. ledna 2017

Opakovaná výzva akcionářům k přeměně akcií

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. opakovaně vyzývá akcionáře společnosti k přeměně akcií. Bližší informace naleznete v této příloze.


Přerov, 18. prosince 2015

Opakovaná výzva akcionářům

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. opakovaně vyzývá akcionáře společnosti k přeměně akcií. Bližší informace naleznete v této příloze.