Ochrana oznamovatele - whistleblowing

 Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. považuje politiku předcházení protiprávnímu jednání za zcela zásadní, a je proto nejen v jejím zájmu, ale i v zájmu všech jeho zaměstnanců, dodavatelů a dalších osob zúčastněných na provozu společnosti, aby jakékoliv podezření na protiprávní jednání nebo hrozící protiprávní jednání bylo bezpečným způsobem oznámeno, náležitě prošetřeno a aby z něho byly případně dovozeny adekvátní důsledky a přijata potřebná opatření.

V tomto smyslu bude možno oznámení provést:

  • písemně:
    - s možností vložení do schránky umístěné na budově Šířava 482/21, Přerov,  PSČ 750 02
    -  odesláním na e-mailovou adresu: 
       email.jpg                                                     
  • ústně při osobním jednání v sídle společnosti. 

Bližší informace k uvedené problematice naleznete v přiloženém dokumentu.

   Termín spuštění této služby je: 1. září 2023