Dokumenty ke stažení

Na této stránce naleznete dokumenty ke stažení rozdělené podle příslušných úseků.

Úsek zákaznického centra

 • Smlouva na dodávku vody a odvádění odp.vod pro domácnosti    .pdf
 • Smlouva na dodávku vody a odvádění odp.vod pro podnikatele    .pdf
 • Protokol o změně odběratele, přihlášení odběru vody a stočného  .doc  .pdf
 • Protokol o změně odběratele, odhlášení odběru vody a stočného  .doc  .pdf
 • Formulář pro zálohovou platbu SIPO (nově přidáno, září 2011)  .doc  .pdf
 • Souhlas se zasíláním daňových dokladů e-mailem  .doc  .pdf   .pdf-formulář *
 • Souhlas se zasíláním přeplatků na bankovní účet  .doc  .pdf  
 • Paušální list pro výpočet množství odpadních vod  .doc  .pdf
 • Čestné prohlášení odběratele k odvádění odpadních vod  .doc  .pdf
 • Reklamační řád .pdf
 • Reklamační protokol .pdf

* (Formulář pdf doporučujeme nejprve stáhnout a poté vyplnit. Některé prohlížeče jej nepodporují.)

Obchodní podmínky jsou od 1.1.2014 součástí Smlouvy na dodávku vody viz výše

Úsek vodovodů

Úsek kanalizací

 Další informace o kanalizačních řádech naleznete zde

Úsek laboratoří pitných a odpadních vod

 • Objednávka rozboru pitné vody  .doc  .pdf
 • Objednávka rozboru odpadní vody  .doc  .pdf