Úsek Laboratoře odpadních vod

laboratoř odpadních vod

Rozsah činnosti

Laboratoř odpadních vod provádí rozbory odpadních a povrchových vod. Jde především o kontrolu funkce ČOV, kontrolu vody v kanalizaci, výustích a v recipientech.

Provádíme základní chemické rozbory včetně odběru. V případě požadavku na provedení speciálních analýz, (např. těžké kovy nepolární extrahovatelné látky, aj.), službu zajistíme subdodavatelsky.

Pozn. Laboratoř je držitelem Osvědčení o akreditaci č. 200/2015 s platností do 20.3.2020.

Objednávky odběru a analýz vzorků

mikroskop

Analýzy a odběry vzorků pro externí zákazníky se provádějí na základě písemné objednávky. V objednávce je nutno uvést účel odběru a analýzy vzorku, požadovaný typ odběru, rozsah analýz vzorků, termín dodávky služby.

Pokyny pro odběr vzorků vod

vzorky kalu

Pokud si zákazník objedná pouze analýzu vzorku vody a odběr vzorku bude provádět sám, vyzvedne si před odběrem v laboratoři speciálně upravené vzorkovnice, případně provede odběr do vlastní čisté a vodou vypláchnuté plastové vzorkovnice o objemu 1,5 litru. Personál laboratoří mu poskytne informace, jak vzorek odebrat, a dohodne s ním termín dodání.

Vzorek musí být po odběru co nejdříve doručen do laboratoře ke zpracování. Není-li to možné, je nutno uchovat vzorek v chladničce při teplotě přibližně 5 °C a následující den ráno do 8 hodin jej dopravit do laboratoří, aby mohl být do 24 hodin po odběru zpracován.

 Příjem vzorků odpadní vody 
 Po až Čt 6 - 14 hod. 
 Pá do 8 hod. 

Rozsah chemických rozborů

měření vzorku

Přímo v naší akreditované laboratoři analyzujeme následující parametry:

Biochemická spotřeba kyslíku BSK5
Chemická spotřeba kyslíku CHSK-Cr
Nerozpuštěné látky NL
Nerozpuštěné látky - ztráta žíháním NL-ztr.ž.
Dusík amoniakální N-NH4
Dusík dusičnanový N-NO3
Dusík dusitanový N-NO2
Dusík anorganický N-anorg.
Dusík celkový N-celk.
Fosfor fosforečnanový P-PO4
Fosfor celkový P celk.
Rozpuštěné látky RL
Rozpuštěné anorganické soli RAS
pH pH
pH - kaly pH
Rozpuštěný kyslík O2-rozp.
Kyselinová neutralizační kapacita KNK
Elektrická konduktivita El. Kondukt.
Mastné kyseliny MK
Sušina  
Ztráta žíháním - org. látky  
Usaditelné látky (30 min. Imhoff) UL 30'
Kalový index KI
Mikroskopický rozbor aktivovaného kalu  
   

Ceny nabízených služeb jsou obsaženy v přiloženém souboru.

Kontakty

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.- laboratoř odpadních vod
Šířava 482/21, Přerov I - Město, 750 02  Přerov
areál ČOV Přerov – Henčlov

Laboratoř odpadních vod
tel.: 581 299 075 až 76
fax: 581 299 077
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.