Aktuální provozní informace


V souvislosti s „USNESENÍM  VLÁDY  ČR  o přijetí krizového opatření“, ze dne 15. března 2020 č. 215 

O Z N A M U J E M E 

že s platností od 16. 3. 2020 od 09:00 hodin až do odvolání je vstup jiných osob než zaměstnanců společnosti do budov VaK Přerov   ZAKÁZÁN

Z tohoto důvodu je přerušen provoz  Zákaznického oddělení včetně pokladny. Nebudou poskytovány služby provozů a laboratoří zákazníkům, které je možné odložit. Všechny neodkladné záležitosti je nutné řešit telefonicky, nebo elektronicky.

V Přerově 16. 3. 2020

Ing. Miroslav Dundálek, ředitel společnosti

Po dobu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s epidemiologickou situací nebudou probíhat odečty vodoměrů v nemovitostech z důvodu ochrany zdraví. V době odečtů má odběratel možnost telefonicky nebo emailem zaslat stav vodoměru. Pokud tyto možnosti nebudou využity, bude stav vypočten dle množství odebrané vody za srovnatelné období předešlého roku. Děkujeme za pochopení.

Bezplatná infolinka 800 167 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Spojovatelka/Zákaznické centrum 581 299 111  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Provoz vodovodů 581 299 134 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Provoz kanalizací 581 299 063, 724 387 944 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Dispečink 581 299 158, 581 202 094 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Doprava 581 299 136, 728 636 169 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Laboratoř pitných vod 581 299 147 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Laboratoř odpadních vod 581 299 075, 581 299 076 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Události, které nastanou v mimopracovní dobu, o víkendech a svátcích naleznete ZDE.

bagr

Přerov 26. března 2020

Oznámení havárie přívodního vodovodního řadu pro obec Prosenice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 27.03.2020 bude přerušena dodávka vody v celé obci z důvodů havárie na přívodním vodovodním řadu PVC De225. Předpokládaná odstávka bude od 9:00 do 15:00. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z vodovodní sítě. Po dobu odstávky bude umístěna cisterna na ulici Na Loukách u obchodu COOP. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z předmětné cisterny po dobu odstávky.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech, které se mohou mít vliv i na rozsáhlejší území obce Prosenice.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov,. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 25. března 2020

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody v obci Stříbrnice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 26.03.2020 bude přerušena dodávka vody v obcích Stříbrnice a Vitčice z důvodů poruchy na přívodním vodovodním řadu PVC DN150. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy obec Stříbrnice a obec Vitčice. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá v době od 9:30 do 12:00. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z vodovodní sítě. Současně uvádím, že po dobu odstávky bude přistavena malá cisterna v obci Vitčice a to od 9:30 do 10:40 (u kapličky) a v obci Stříbrnice od 10:50 do 12:00 (u obecního úřadu). Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z předmětné cisterny po dobu odstávky.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území předmětných obcí. S

oučasně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. 

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 24. března 2020

Oznámení - havárie na vodovodním řadu LT DN80 Teplice nad Bečvou

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 24.03.2020 bude přerušena dodávka vody v části obce Teplice nad Bečvou viz přiložená situace z důvodů havárie na vodovodním řadu LT DN80. Předpokládaná odstávka bude do 11:00 hodin. Pověření pracovníci provozu vodovodů v průběhu dne informují vlastníky napojených nemovitostí o přerušení dodávky vody s žádostí o zajištění si zásoby pitné vody v objemu pro překonání odstávky z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území v dané části obce.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 23. března 2020

Oznámení o přerušení dodávky vody dne 7.4.2020 ve městě Tovačov část ulice Podzámčí v době od 8,00 do 12,00 hodin.

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují vše svým odběratelům, že dne 07.04.2020 bude v době od 8,00 do 12,00 hodin přerušena dodávka vody ve města Tovačov v části ulice Podzámčí. Přerušení dodávky vody souvisí s realizací stavby vodovodu v lokalitě Podzámčí, kde budou realizovány práce související s krátkodobým odstavením rozvodného řadu a provedením odbočení pro nově budovaný vodovod. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují v průběhu tohoto týdne odběratele příslušných objektů o přerušení dodávky vody vložením oznámení do schránek.

Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody v dostatečném množství z vodovodu, současně uvádíme, že bude po dobu přerušení dodávky vody zajištěna provizorní dodávka vody z malé cisterny přistavené před rodinným domem č.p. 170.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i v domovních rozvodech. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Poté pohotovostní služba provozu vodovodů provede odkalení rozvodných řadů.

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 19. března 2020

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody z důvodů havárie na vodovodním řadu v obci Troubky

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují odběratelům, že dne 19.03.2020 bude přerušena dodávka vody v části obce Troubky z důvodů havárie na vodovodním řadu PE DN150. K přerušení dodávky vody dojde v Nové ulici a to v úseku od křižovatky s ulicí Sportovní po křižovatku s ulicí Vrbí. Předpokládaná odstávka bude v době od 9:00 do 12:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů budou informovat v průběhu dne obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody.

Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z vodovodní sítě v objemu potřebném pro překonání odstávky a dále bude zajištěna provizorní dodávka vody z malé cisterny, která budou umístěna v Nové ulici. Upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území obce Troubky.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Stanislav Janík


Přerov 18. března 2020

Přerušení dodávky vody v Přerově, Husova a Kojetínská ulice


Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 18.03.2020 bude přerušena dodávka vody v Přerově v části ulici Husova z důvodů poruchy na vodovodu PVC DN150. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění vzniklé poruchy nemovitosti nacházející se na ulici Husova a ulici Kojetínská viz přiložená situace. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá mezi od 11:00 do 14:00 hodin.

Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v průběhu dnešního dne. Současně uvádíme, že po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z mobilní cisterny, která budu umístěna na ulici Husova.

Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti v obci.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodůPřerov 17. března 2020

Oznámení havárie ulice Pod Vinohrady, Horní Moštěnice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 18.03.2020 bude přerušena dodávka vody z důvodů havárie na vodovodním řadu v části obce Horní Moštěnice. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy část nemovitostí na ulici Pod Vinohrady a na ulici Čechova. Předpokládaná odstávka bude od 8:30 do 12:00 hodin. Pověření pracovníci provozu vodovodů v průběhu dnešního dne informovali obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody.

Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Současně uvádíme, že po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z malé cisterny, která budu umístěna na ulici Pod Vinohrady u základní školy. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z předmětné cisterny.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území obce Horní Moštěnice.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 17. března 2020

Oznámení havárie na vodovodním řadu Skoky před domem č.p. 74

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 17.03.2020 bude přerušena dodávka vody v části obce Skoky z důvodu poruchy na vodovodním řadu LT DN80. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitosti č.p. 42, 43, 111, 44, 96, 45, 140, 47, 48, 49, 50, 51, 136, 76, 36, 139. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá mezi 8:00 až 12:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů budou informovat v průběhu včerejšího dne obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody a zajištění si zásoby vody v dostatečném množství z vodovodu.

Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody v dostatečném množství z vodovodu. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 12. března 2020

Oznámení o přerušení dodávky vody z důvodů havárie na vodovodu v místní části Čekyně

Oznamujeme všem svým odběratelům, že dne 12.03.2020 došlo cizím zaviněním k porušení vodovodu PE DN100 v místní části Čekyně. Bez dodávky vody jsou ulice Na Červenice, Selská, Na Podlesí, Pod Lipami, Vinohrádky viz situace níže. Předpokládaná době přerušení dodávky vody bude do cca 15:00. 

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i v domovních rozvodech.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript... Poté pohotovostní služba provozu vodovodů provede odkalení rozvodných řadů.

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 6. března 2020

Oznámení o přerušení dodávky vody dne 20.3.2020 v obci Křenovice v době od 8,00 do 14,00 hodin.

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují vše svým odběratelům, že dne 20.03.2020 bude v době od 7,00 do 14,00 hodin přerušena dodávka vody v části obce Křenovice. Přerušení dodávky vody souvisí s realizací stavby „Vodovodní přípojka ČS EuroOil Křenovice“, kde budou realizovány práce související s krátkodobým odstavením rozvodného řadu.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i v domovních rozvodech. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Poté pohotovostní služba provozu vodovodů provede odkalení rozvodných řadů. Po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z malé cisterny přistavené před budovou základní školy, kde si mohou odběratelé zajistit potřebné zásoby vody pro překonání odstávky.

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 4. března 2020

Oznámení porucha na vodovodu v obci Potštát před domem č.p. 166

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 04.03.2020 bude přerušena dodávka vody v části města Potštát z důvodu poruchy na vodovodním řadu PVC DN100. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitosti č.p. 166, 37, 36 (ZUŠ) a 1 (MÚ) . Předpokládaná odstávka bude od 8:00 do 13:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů informovali v průběhu včerejšího dne obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody vhozením oznámení do schránky nebo osobní pochůzkou. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody v dostatečném množství z vodovodu.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 18. února 2020

Oznámení havárie na zásobním vodovodním řadu Bohuslávky

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 20.02.2020 bude přerušena dodávka vody v celé obci Bohuslávky a části obce Dolní Újezd lokalita pod skalou z důvodu poruchy na vodovodním řadu AC DN200. Předpokládaná odstávka bude od 8:00 do 12:00.

Pověření pracovníci provozu vodovodů informovali v průběhu včerejšího dne starosty jednotlivých obcí o přerušení dodávky vody. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody v dostatečném množství z vodovodu současně uvádíme, že bude před obecním úřadem v Bohuslávkách přistavena malá cisterna.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 17. února 2020

Oznámení o tlakovém výkyvu ve městě Tovačov

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 17.02.2020 může dojít ve městě Tovačov ke krátkodobému snížení tlaku z důvodu výměny nefunkčního hlavního vodoměru pro město Tovačov. Předpokládané krátkodobé snížení tlaku mohou odběratelé zaznamenat dnes mezi 8:00 až 8:45.
Po výměně vodoměru může dojít v malém rozsahu ke krátkodobému zbarvení vody spojené, s obnovou tlaku v systému a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i ve vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro výměnu nefunkčního vodoměru.Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, 800 167 427 nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 14. února 2020

Oznámení havárie na vodovodním řadu Teplice nad Bečvou

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 14.02.2020 bude přerušena dodávka vody v části obce Teplice nad Bečvou z důvodů havárie na vodovodním řadu LT DN80. Předpokládaná odstávka bude do 12:00 hodin. Pověření pracovníci provozu vodovodů v průběhu včerejšího dne informovali vlastníky napojených nemovitostí o přerušení dodávky vody s žádostí o zajištění si zásoby pitné vody v objemu pro překonání odstávky

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území v dané části obce.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 30. ledna 2020

Oznámení o přerušení dodávky vody dne 08.02.2020 ve městě Přerov ul. 9. května v době od 8,00 do 11,00 hodin.

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují vše svým odběratelům, že dne 08.02.2020 bude v době od 8,00 do 11,00 hodin přerušena dodávka vody v části města Přerov v části ulice 9. května. Přerušení dodávky vody souvisí s realizací stavby vodovodu pro areál stavebnin Formel, kde budou realizovány práce související s krátkodobým odstavením rozvodného řadu a provedením odbočení pro nově budovaný vodovod.

Pověření pracovníci provozu vodovodů informovali ve 27.01.2020 odběratele příslušných objektů o přerušení dodávky vody vložením oznámení do schránek. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody v dostatečném množství z vodovodu, současně uvádíme, že bude s ohledem na klimatické podmínky (teplota nad 3°C) po dobu přerušení dodávky vody zajištěna provizorní dodávka vody z malé cisterny přistavené před bytovým domem č.p. 9.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i v domovních rozvodech.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Poté pohotovostní služba provozu vodovodů provede odkalení rozvodných řadů.

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 29. ledna 2020

Oznámení o přerušení dodávky vody dne 04.02.2020 ve města Hrancie ul. Jižní, Skalní v době od 8,00 do 11,00 hodin

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují vše svým odběratelům, že dne 04.02.2020 bude v době od 8,00 do 11,00 hodin přerušena dodávka vody v části města Hranice v ulici Jižní a v části ulice Skalní. Přerušení dodávky vody souvisí s realizací stavby inženýrských sítí pro bytový dům na Jižní, kde budou realizovány práce související s krátkodobým odstavením rozvodného řadu a napojením nově vybudované infrastruktury. Pověření pracovníci provozu vodovodů informovali ve 4. týdnu obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody vložením oznámení do schránek.

Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody v dostatečném množství z vodovodu, současně uvádíme, že bude s ohledem na klimatické podmínky (teplota nad 3°C) po dobu přerušení dodávky vody zajištěna provizorní dodávka vody z malé cisterny přistavené na ulici Jižní. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i v domovních rozvodech.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Poté pohotovostní služba provozu vodovodů provede odkalení rozvodných řadů.

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 29. ledna 2020

Oznámení porucha na vodovodu DN100 Staměřice před domem č.p. 71

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 30.01.2020 bude přerušena dodávka vody v části obce Staměřice z důvodu poruchy na vodovodním řadu LT DN100. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá od 8:00 do 11:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů budou informovat v průběhu dnešního dne obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody v dostatečném množství z vodovodu.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 28. ledna 2020

Oznámení havárie na vodovodním řadu LT DN200 na ulici tř. 1. máje, Hranice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 28.01.2020 bude přerušena dodávka vody v Hranicích v části ulice tř. 1. máje z důvodů havárie na odbočení z vodovodního řadu LT DN200. Bez dodávky vody budou krátkodobě po dobu odstranění poruchy nemovitosti č.p. 1916, 590, 1781, 1782 a 1260 Předpokládaná odstávka bude krátkodobá mezi 8:00 až 12:00 hodinou. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody.

Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele s ohledem na klimatické podmínky o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky v předstihu z vodovodu pro veřejnou potřebu. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území města Hranice.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 24. ledna 2020

Oznámení havárie na vodovodním řadu v obci Skoky před domem č.p. 74

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 24.01.2020 bude přerušena dodávka vody v části obce Skoky z důvodu poruchy na vodovodním řadu LT DN100. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitosti č.p. 74, 85, 73, 72, 79, 80 . Předpokládaná odstávka bude krátkodobá mezi 8:00 až 12:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů budou informovat v průběhu dnešního dne obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody.

Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody v dostatečném množství z vodovodu. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 21. ledna 2020

Oznámení havárie vodovod LT DN80 Kojetín, na ulici 6. května u RD č.p. 522

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují svým odběratelům, že dne 21.01.2020 bude přerušena dodávka vody pro nemovitosti v části ulice 6. května (č.p. 707, 601, 602, 1388, 278, 522) v Kojetíně z důvodu poruchy na vodovodním řadu LT DN80. Předpokládaná odstávka bude od 8:00 do 12:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů v průběhu včerejšího dne informovali obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody rozvozem letáků do schránek.

Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky, Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 16. ledna 2020

Oznámení havárie vodovod LT DN150 Kojetín, na ulici Dudíkova před bytovým domem č.p. 1266

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují svým odběratelům, že dne 16.01.2020 bude přerušena dodávka vody pro nemovitosti v části ulice Dudíkova (č.p. 1266, 1265, 1247, hostinec Morava, obchod Enapo) v Kojetíně z důvodu poruchy na vodovodním řadu LT DN150. Předpokládaná odstávka bude od 8:00 do 12:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů v průběhu včerejšího dne informovali obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody rozvozem letáků do schránek.

Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky, Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 14. ledna 2020

Oznámení havárie vodovod AC DN80 Lobodice před č.p. 245

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 14.01.2020 bude přerušena dodávka vody v části obce Lobodice u točny autobusů z důvodu poruchy na vodovodním řadu AC DN80. Předpokládaná odstávka bude od 8:30 do 12:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů v průběhu včerejšího dne informovali obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 13. ledna 2020

Oznámení havárie na vodovodním řadu PVC DN100 místní část Drahotuše Nábřežní před č.p. 298

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 13.01.2020 bude přerušena dodávka vody v části obce Drahotuše z důvodu poruchy na vodovodním řadu PVC DN100. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitosti v ulici Nábřežní. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá mezi 9:00 a 13:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů informovali v průběhu dnešního dne obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody v dostatečném množství z vodovodu.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 8. ledna 2020

Oznámení havárie vodovod LT DN80 Kojetín, před bytovým domem č.p. 1248 na ulici Kuzníkova

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují svým odběratelům, že dne 08.01.2020 bude přerušena dodávka vody pro bytový dům na ulici Kuzníkova 1248 a sousedící objekt bývalé kotelny č.p. 1239 z důvodu poruchy na vodovodním řadu LT DN80. Předpokládaná odstávka bude od 8:00 do 12:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů v průběhu včerejšího dne informovali obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody rozvozem letáků do schránek.

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky, dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 7. ledna 2020

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody z důvodů havárie na svodu z VDJ Polkovice - ČS Klenovice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 07.01.2020 bude přerušena dodávka vody v obci Obědkovice z důvodů poruchy na vodovodním řadu AZC DN150. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy celá obce Obědkovice. Předpokládaná odstávka bude od 11:00 do 14:00. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území obce Obědkovice.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů