Aktuální provozní informace

bagr

Přerov 16. listopadu 2022

Oznámení - odstávka vodovodu v Předmostí, Tyršova ulice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 16.11.2022 bude krátkodobě přerušena dodávka pitné vody v Předmostí, v části Tyršovy ulice (viz přiložená situace) z důvodu havárie na vodovodním potrubí. Předpokládaná odstávka bude v době od 9:00 do 11:00 hodin. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení nezbytných opatření. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 14. listopadu 2022

Oznámení - odstávka vodovodu v Předmostí, Tyršova ulice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 14.11.2022 bude krátkodobě přerušena dodávka pitné vody v Předmostí, v části Tyršovy ulice (viz přiložená situace) z důvodu havárie na uzávěru vodovodního potrubí. Předpokládaná odstávka bude v době od 9:00 do 10:00 hodin. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení nezbytných opatření. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 20. října 2022

Oznámení - havárie vodovodu LT DN 400 v Přerově

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 20.10.2022 došlo cizím zaviněním k poškození vodovodního přivaděče LT DN 400 pro Přerov. V důsledku toho došlo ke změně směru a rychlosti proudění ve vodovodní síti v Přerově a k zakalení trubní sítě.  

Omlouváme se za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 13. října 2022

Oznámení o preventivním odkalování přívodního řadu z vodojemu 2x 800 m3 v Lipníku nad Bečvou po čerpací stanici v Oseku nad Bečvou

oznamujeme Vám, že dne 25.10. 2022 od 20:00 hodin do 26.10.2022 do 18:00 hodin proběhne preventivní odkalování vodovodního přivaděče z vodojemu 2x 800 m3 v Lipníku nad Bečvou po čerpací stanici v Oseku nad Bečvou. Tyto vodárenské práce budou plynule navazovat na III. etapu odkalování přivaděče a jsou připraveny tak, aby dopad na zásobení odběratelů vodou byl minimalizován. V souvislosti s těmito pracemi může dojít ke krátkodobému přerušení dodávky vody, k poklesům tlaku ve vodovodech, vodovodních přípojkách i ve vnitřních domovních rozvodech, nebo ke zhoršení fyzikálních vlastností pitné vody (zbarvení), a pokud tyto v krátké době neodezní je nutno tuto závadu nahlásit na Centrální vodárenský dispečink VaK Přerov, a.s. telefon 800 167 427 a nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Poté pohotovostní služba provozu vodovodů provede odkalení rozvodných řadů. Doporučujeme odběratelům, aby se na tento den dostatečně předzásobili vodou. Současně se omlouváme odběratelům za způsobené potíže v zásobování a děkujeme za pochopení nutných opatření při provádění preventivního odkalování vodovodního přivaděče.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 13. října 2022

Oznámení o preventivním odkalování vodovodního přivaděče z Hranic od ČS Drahotuše pod CTP po vodojem 2x 800 m3 v Lipníku nad Bečvou

Oznamujeme Vám, že dne 24.10.2022 od 6:00 hodin do 24.10.2022 do 22:00 hodin proběhne preventivní odkalovaní vodovodního přivaděče z Hranic od čerpací stanice Drahotuše pod CTP po vodojem 2x 800 m3 v Lipníku nad Bečvou – III. etapa 2021. Tyto práce budou plynule navazovat na noční odkalování přivaděčů pro město Hranice I. a II. etapy a jsou připraveny tak, aby dopad na zásobení odběratelů byl minimalizován. V souvislosti s těmito pracemi může dojít ke krátkodobému přerušení dodávky vody, k poklesům tlaku ve vodovodech, vodovodních přípojkách i ve vnitřních domovních rozvodech, nebo ke zhoršení fyzikálních vlastností pitné vody (zbarvení), a pokud tyto v krátké době neodezní je nutno tuto závadu nahlásit na Centrální vodárenský dispečink VaK Přerov, a.s. telefon 800 167 427 a nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Poté pohotovostní služba provozu vodovodů provede odkalení rozvodných řadů. Současně se omlouváme odběratelům za způsobené potíže v zásobování a děkujeme za pochopení nutných opatření při provádění preventivního odkalování vodovodního přivaděče.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 13. října 2022

Oznámení o preventivním odkalování vodovodních přivaděčů pro město Hranice a okolí z vodojemu Moravská Brána po čerpací stanici v Drahotuších pod CTP Hranice - I. a II. etapa.

Oznamujeme Vám, že dne 23.10.2022 od 17:00 do 24.10.2022 do 6:00 hodin proběhne preventivní odkalování vodovodních přivaděčů pro město Hranice a okolí z vodojemu Moravská Brána po čerpací stanici v Drahotuších pod CTP Hranice – I. a II. etapa. Tyto práce se budou provádět v nočních hodinách, aby dopad na zásobení odběratelů ve městě a okolí byl minimalizován (nebude přerušena dodávka vody). V souvislosti s těmito pracemi může dojít k poklesům tlaku ve vodovodech, vodovodních přípojkách i ve vnitřních domovních rozvodech, nebo ke zhoršení fyzikálních vlastností pitné vody (zbarvení), a pokud tyto v krátké době neodezní je nutno tuto závadu nahlásit na Centrální vodárenský dispečink VaK Přerov, a.s. telefon 800 167 427 nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Poté pohotovostní služba provozu vodovodů provede odkalení rozvodných řadů. Současně se omlouváme odběratelům za způsobené potíže v zásobování a děkujeme za pochopení nutných opatření při provádění preventivního odkalovaní vodovodních přivaděčů pro město.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 12. října 2022

Oznámení - odstávka vodovodu v Přerově, Komenského ulice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 20.10.2022 bude přerušena dodávka pitné vody v Přerově, v části ulice Komenského z důvodu dokončení prací na stavbě křižovatky silnice I/55 - průtahu Přerovem. Předpokládaná doba odstávky bude od 10:00 do 13:00 hodin. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení nezbytných opatření. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 12. října 2022

Oznámení - odstávka vodovodu v Přerově, Škodova ulice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 20.10.2022 bude přerušena dodávka pitné vody v Přerově, v ulici Škodova z důvodu dokončení prací na stavbě křižovatky silnice I/55 - průtahu Přerovem. Předpokládaná doba odstávky bude od 8:00 do 10:00 hodin. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení nezbytných opatření. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 10. října 2022

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody dne 10.10.2022 v Lukové

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 10.10.2022 bude přerušena dodávka pitné vody v obci Luková v době od 10:00 do 12:00 z důvodu opravy havárie na přiváděcím řadu do obce. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu a v domovních rozvodech v dané oblasti. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 10. října 2022

Oznámení o přerušení dodávky vody v obci Lobodice - oprava termínu odstávky

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 20.10.2022 bude přerušena dodávka vody v obci Lobodice. Přerušení dodávky vody souvisí s realizací stavby „Stavební úpravy vodovodu Lobodice“. Předpokládaná odstávka bude v době od 8:00 do 15:00. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky, současně uvádíme, že po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z cisteren, které budou umístěny v Lobodicích, před domem č.p.98 a na točně vedle domu č.p.245. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 07. října 2022

Oznámení o přerušení dodávky vody v obci Lobodice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 22.10.2022 bude přerušena dodávka vody v obci Lobodice, viz. přiložená situace. Přerušení dodávky vody souvisí s realizací stavby „Stavební úpravy vodovodu Lobodice“. Předpokládaná odstávka bude v době od 8:00 do 15:00. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky, současně uvádíme, že po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z cisteren, které budou umístěny v Lobodicích, před domem č.p.98 a na točně vedle domu č.p.245.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 07. října 2022

Oznámení o mimořádném přerušení dodávky pitné vody dne 19.10.2022 v části obce Veselíčko

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 19.10.2022 bude přerušena krátkodobě dodávka pitné vody v části obce Veselíčko v době od 8:00 do 11:00, viz přiložená situace. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i v domovních rozvodech v dané oblasti. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 06. října 2022

Oznámení o mimořádném přerušení dodávky pitné vody dne 11.10.2022 v části obce Buk

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 11.10.2022 bude přerušena krátkodobě dodávka pitné vody v části obce Buk v době od 8:00 do 9:00, viz přiložená situace. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i v domovních rozvodech v dané oblasti. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 05. října 2022

Oznámení přerušení dodávky vody Kojetín - havárie vodovodu

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 5.10.2022 bude přerušena dodávka vody v části ulic Chytilova a Dvořákova z důvodu provádění opravy havárie vodovodu (viz. příloha). Předpokládaná odstávka bude krátkodobá v době od 11:00 do 13:00. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Pověření pracovníci provozu vodovodů již informovali obyvatele nemovitostí dotčených odstávkou vody. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro bezpečný provoz vodovodů. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 nebo na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 27. září 2022

Oznámení - mimořádná manipulace na vodárenské síti

V rámci rekonstrukce železničního tělesa, která je součástí stavby „Rekonstrukce železniční stanice Přerov, 2. stavba“, ruší Správa železnic s.o. historický podjezd polní cesty pod železniční tratí, v němž byl uložen jeden z hlavních přívodů pitné vody z Předmostí do vnitřní části Přerova. Při tom Správa železnic s.o. přistoupila k přeložení zmíněného vodovodu o světlosti 400mm do nové trasy, mimo rušený mostní objekt. Přeložka byla dokončena počátkem září 2022 a v současné době je připravováno její propojení na stávající vodovod a postupné zprovoznění. To je naplánováno na 11.10.2022. S ohledem na význam překládaného vodovodu pro funkci vodárenské sítě bude potřebné již dopředu provést řadu opatření, manipulací a proplachů potrubí navazujícího na překládaný vodovod. Přípravné práce zahájíme již 3.10.2022 dopoledne a dokončení zprovoznění přeložky je stanoveno na 17.10.2022. I přes rozsáhlou a podrobnou přípravu lze očekávat, že změny průtoků a rychlostí proudění vody v potrubí mohou vyvolat zhoršení kvality vody změnou jejího zbarvení v některých částech vodárenské sítě, zejména v oblastech Velké Dlážky a Předmostí. Po uvedenou dobu může být také snížený tlak na výtoku z potrubí, ovlivněný odstávkami významných propojů při montážních pracích. Pracovníci společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., budou postupně vzniklé závady a potíže odstraňovat. V těchto souvislostech žádáme odběratele, kteří zhoršení jakosti vody zjistí, o poskytnutí informací na bezplatnou linku vodárenského dispečinku 800 167 427. Zároveň děkujeme všem za pochopení a trpělivost a předem se omlouváme za případné potíže.

Ing. Jindřich Mrva
výrobně technický náměstek


Přerov 27. září 2022

Oznámení přerušení dodávky vody Kojetín - havárie vodovodu

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 29.9.2022 bude přerušena dodávka vody v části ulic Polní, Jana Peštuky a Sladovní z důvodu provádění opravy havárie vodovodu (viz. příloha). Předpokládaná odstávka bude krátkodobá v době od 8:00 do 11:00. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Pověření pracovníci provozu vodovodů již informovali obyvatele nemovitostí dotčených odstávkou vody. Po dobu odstávky bude pro náhradní zásobování přistavena mobilní cisterna s pitnou vodovodu. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro bezpečný provoz vodovodů. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 nebo na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 27. září 2022

Oznámení - havárie na vodovodu v Beňově

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 27.9.2022 bude přerušena dodávka vody v Beňově z důvodu opravy havárie na vodovodu (viz situace). Bez dodávky vody budou nemovitosti na přiložené situaci. Předpokládaná odstávka bude v době od 9:00 do 12:00 hodin. Pověření pracovníci provozu vodovodů budou informovat obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v průběhu dnešního dne. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 27. září 2022

Oznámení - havárie na vodovodu v Obědkovicích

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 27.9.2022 bude přerušena dodávka vody v Obědkovicích z důvodu opravy havárie na vodovodu (viz situace). Bez dodávky vody budou nemovitosti na přiložené situaci. Předpokládaná odstávka bude v době od 8:00 do 12:00 hodin. Pověření pracovníci provozu vodovodů budou informovat obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v průběhu dnešního dne. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 26. září 2022

Oznámení přerušení dodávky vody ve Vlkoši

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 26.9.2022 bude přerušena dodávka vody ve Vlkoši z důvodu opravy havárie na vodovodu (viz situace). Bez dodávky vody budou, po dobu odstranění vzniklé havárie, nemovitosti na přiložené situaci. Předpokládaná odstávka bude v době od 9:00 do 10:00 hodin. Pověření pracovníci provozu vodovodů budou informovat obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v průběhu dnešního dne. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 26. září 2022

Oznámení přerušení dodávky vody v Drahotuších

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 7.10.2022 bude provedena odstávka vody na Zahradní ulici v Drahotuších (viz přiložená situace). Plánovaná odstávka bude v době od 8:00 do 12:00 hodin. Po dobu odstávky bude zajištěna provizorní dodávka pitné vody z mobilních cisteren.. Upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení nezbytných opatření. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 26. září 2022

Oznámení přerušení dodávky vody v Tovačově

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 26.09.2022 bude přerušena dodávka vody v Tovačově v ulicích Podvalí a Zvolenov z důvodu opravy havárie na vodovodu. Bez dodávky vody budou nemovitosti na přiložené situaci. Předpokládaná odstávka bude v době od 9:00 do 10:00 hodin. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky.Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 23. září 2022

Oznámení - odstávka vodovodu v Přerově, ulice Dluhonská a Tržní

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 7.10.2022 bude přerušena dodávka pitné vody v Přerově, v části ulic Dluhonská a Tržní (viz přiložená situace) z důvodu přeložky vodovodu. Předpokládaná doba odstávky bude v době od 7:00 do 12:00 hodin. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Po dobu odstávky bude náhradní zásobování zajištěno mobilními cisternami.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení nezbytných opatření. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 20. září 2022

Oznámení - odstávka vodovodu v Přerově, ulice Trávník

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 26.9.2022 bude přerušena dodávka pitné vody v Přerově v části ulice Trávník (viz přiložená situace) z důvodu nutnosti odstranění havárie na uzávěru vodovodního potrubí. Předpokládaná doba odstávky bude v době od 8:00 do 10:00 hodin. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení nezbytných opatření. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 16. září 2022

Oznámení - havárie na vodovodním řadu PVC DN 100 v Troubkách nad Bečvou

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 16.09.2022 bude přerušena dodávka vody v Troubkách nad Bečvou v ulicích Záhumení II a Pusty z důvodu opravy havárie na vodovodu. Bez dodávky vody budou nemovitosti na přiložené situaci. Předpokládaná odstávka bude v době od 9:00 do 10:00 hodin. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 14. září 2022

Oznámení přerušení dodávky vody Kojetín - havárie vodovodu

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 14.9.2022 bude přerušena dodávka vody v ulici Padlých hrdinů z důvodu provádění opravy havárie vodovodu. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá v době od 8:00 do 10:00. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Pověření pracovníci provozu vodovodů budou informovat obyvatele nemovitostí dotčených odstávkou vody. Po dobu odstávky budou v ulici Padlých hrdinů, pro náhradní zásobování, přistaveny mobilní cisterny s pitnou vodou. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro bezpečný provoz vodovodů. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 nebo na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 12. září 2022

Oznámení přerušení dodávky vody v Drahotuších

Z důvodu nesplnění podmínek pro napojení na veřejný vodovod ze strany realizační firmy provádějící výstavbu nového vodovodu, se termín odstávky odkládá. Přesný termín nové odstávky bude upřesněn.

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 26.9.2022 bude provedena odstávka vody na Zahradní ulici v Drahotuších (viz přiložená situace). Plánovaná odstávka bude v době od 8:00 do 12:00 hodin. Po dobu odstávky bude zajištěna provizorní dodávka pitné vody z mobilní cisterny. Upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení nezbytných opatření. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 05. září 2022

Oznámení havárie vodovodu v obci Milenov

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 5.9.2022 bude prováděna oprava havárie vodovodu PVC DN 100 v obci Milenov (viz přiložená situace). Předpokládaná odstávka bude do 12:00 hodin. Po dobu přerušení dodávky vody je zajištěna provizorní dodávka pitné vody z mobilní cisterny umístěné před obecním úřadem.

Upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 22. srpna 2022

Oznámení - havárie na vodovodním řadu Cementářské sídliště, Hranice I-Město

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 22.8.2022 bude prováděna oprava havárie vodovodu LT DN 80 na Cementářském sídlišti v Hranicích (viz přiložená situace). Předpokládaná odstávka bude do 12:00 hodin. Po dobu přerušení dodávky vody je zajištěna provizorní dodávka pitné vody z mobilní cisterny. Upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 18. srpna 2022

Oznámení přerušení dodávky vody v obci Kojetín

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 18.8.2022 bude přerušena dodávka vody v Kojetíně, v části ulic Polní, Jana Peštuky a Sladovní, z důvodu provádění výstavby nového vodovodu. Předpokládaná odstávka bude v době od 8:00 do 12:00. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Pověření pracovníci provozu vodovodů budou informovat obyvatele nemovitostí dotčených odstávkou vody. Pro náhradní zásobování pitnou vodou bude přistavena mobilní cisterna.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro bezpečný provoz vodovodů. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 nebo na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 04. srpna 2022

Oznámení o přerušení dodávky vody v obci Lobodice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 16.8.2022 bude přerušena dodávka vody v obci Lobodice. Přerušení dodávky vody souvisí s realizací stavby „Stavební úpravy vodovodu Lobodice“. Předpokládaná odstávka bude v době od 8:00 do 18:00. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky, současně uvádíme, že po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z cisteren, které budou umístěny v Lobodicích, na odstavné ploše před domem č.p.197 a na točně vedle domu č.p.245. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 26. července 2022

Oznámení - přerušení dodávky vody v Pavlovicích u Přerova

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 9.8.2022 bude přerušena dodávka vody v části obce Pavlovice, viz přiložená situace. Mimořádné přerušení dodávky vody souvisí se stavbou nového vodovodu v obci. Předpokládaná odstávka bude od 8:00 do 11:00. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření spojených s výstavbou vodovodu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 25. července 2022

Oznámení - havárie vodovodu LT DN 400 v Přerově

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 25.7.2022 došlo cizím zaviněním k poškození vodovodního přivaděče LT DN 400 pro Přerov. V důsledku toho došlo ke změně směru a rychlosti proudění ve vodovodní síti v Přerově a k zakalení trubní sítě.  

Omlouváme se za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 22. července 2022

Oznámení o poklesu tlaku ve vodovodní síti dne 02.08.2022 v obcích Horní Nětčice, Dolní Nětčice, Soběchleby, Radotín, Oprostovice, Bezuchov, Lhota u Lipníka, Ústí a Skalička.

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že přistoupili k výměně věžového vodojemu v Opatovicích, který je s ohledem na stáří ve špatném technickém stavu a je tedy nutné provést výstavbu nového. Tato stavba bude probíhat v letních měsících roku 2022. S ohledem, že probíhají přípravné práce na zahájení dočasného zásobení obcí bez řídícího vodojemu, je nutné zrealizovat provizorní propojení na zásobovacích zařízeních. Práce spojené s tímto přepojením budou trvat cca 12 hodin v době od 7:00 do 19:00. Upozorňujeme odběratele na pokles tlaku ve vodovodní síti a případně na možnost krátkodobého přerušení dodávky vody spojené se zvýšenými odběry v době špiček. V případě většího poklesu tlaku vody nebo krátkodobého přerušení dodávky vody informujte vodárenský dispečink na tel. 800 167 427 nebo na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i v domovních rozvodech v obcích Horní Nětčice, Dolní Nětčice, Soběchleby, Radotín, Oprostovice, Bezuchov, Lhota u Lipníka, Ústí a Skalička. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 22. července 2022

Oznámení o přerušení dodávky vody dne 02.08.2022 v obcích Malhotice, Všechovice, Provodovice, Opatovice, Rakov, Paršovice, Valšovice a Býškovice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že přistoupili k výměně věžového vodojemu v Opatovicích, který je s ohledem na stáří ve špatném technickém stavu a je tedy nutné provést výstavbu nového. Tato stavba bude probíhat v letních měsících roku 2022. S ohledem, že probíhají přípravné práce na zahájení dočasného zásobení obcí bez řídícího vodojemu, je nutné zrealizovat provizorní propojení na zásobovacích zařízeních. Práce spojené s tímto přepojením budou trvat cca 12 hodin v době od 7:00 do 19:00. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby pitné vody, s dostatečným časovým předstihem, v objemu potřebném pro překonání doby, kdy bude přerušena dodávka pitné vody. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i v domovních rozvodech v obcích Malhotice, Všechovice, Provodovice, Opatovice, Rakov, Paršovice, Valšovice a Býškovice. V těchto obcích bude zajištěna dodávka pitné vody z mobilních cisteren. Místa pro přistavení těchto cisteren budou dojednána dle požadavku s příslušnou obcí. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 4. července 2022

Oznámení o mimořádném krátkodobém přerušení dodávky vody v obci Lobodice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 14.7.2022 bude přerušena dodávka vody v části obce Lobodice, viz přiložená situace. Mimořádné přerušení dodávky vody souvisí se stavbou vodovodu v obci. Předpokládaná odstávka bude od 8:00 do 13:00. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky a současně uvádíme, že po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z cisterny, která bude umístěna v Lobodicích před budovou obecního úřadu. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z uvedené cisterny. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu a vnitřních domovních rozvodech v dané oblasti.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 20. června 2022

Oznámení přerušení dodávky vody Kojetín ul. Padlých hrdinů

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 28.6.2022 bude přerušena dodávka vody v Kojetíně, v ulici Padlých hrdinů, z důvodu provádění výstavby nového vodovodu. Předpokládaná odstávka bude v době od 8:00 do 16:00. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Pověření pracovníci provozu vodovodů budou informovat obyvatele nemovitostí dotčených odstávkou vody.

Pro náhradní zásobování pitnou vodou budou přistaveny mobilní cisterny. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro bezpečný provoz vodovodů. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 nebo na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 16. června 2022

Oznámení - pravidelná údržba trubní sítě v Jezernici, Olšovci, Stříteži nad Ludinou, Miloticích nad Bečvou, Hluzově a Polomi

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 16.6.2022 došlo k poškození výtlačného řadu na vodojem Střítež nad Ludinou. Do doby, než bude havárie odstraněna, bude přerušena dodávka vody pro obce Střítež nad Ludinou a Olšovec. Předpokládaná doba odstávky bude od 9:00 do 13:00. V uvedenou dobu bude zajištěno náhradní zásobování v obcích mobilními cisternami. Upozorňujeme na možné zakalení vody ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v uvedených obcích. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 14. června 2022

Oznámení - přerušení dodávky vody na ul. Plynárenská, Hranice I-Město

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že v pondělí dne 20.6.2022 bude prováděna přeložka vodovodu LT DN 200 na ulici Plynárenská v Hranicích (viz přiložená situace). Předpokládaná odstávka bude v době od 6:00 do 18:00 hodin. Pověření pracovníci provozu vodovodů budou informovat obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v průběhu zítřka. Po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka pitné vody z mobilních cisteren, které budou umístěny před domy č.p.1783 ( Monika ), 1672 a 1791 (MŠ).

Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 13. června 2022

Přerušení dodávky vody v obcích Ústí, Skalička a Kamenec

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že v úterý dne 14.6.2022 dojde z důvodu havárie na VDJ Ústí k přerušení dodávky vody do obcí Ústí a Skalička a místní části Kamenec. Předpokládaná odstávka bude v době od 8:30 do 11:00 hodin. Po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka pitné vody z mobilní cisterny, která bude umístěna v Ústí u Základní školy a ve Skaličce u Základní školy. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení nezbytných opatření na vodovodní síti. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 09. června 2022

Oznámení - přerušení dodávky vody na ul. Dobrovského, Hranice I-Město

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že ve čtvrtek dne 9.6.2022 bude prováděna přeložka vodovodu PVC DN 80 na ulici Dobrovského v Hranicích (viz přiložená situace). Předpokládaná odstávka bude v době od 8:00 do 14:00 hodin. Pověření pracovníci provozu vodovodů budou informovat obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v průběhu zítřka. Po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka pitné vody z mobilní cisterny, která bude umístěna před domem č.p.1271. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 07. června 2022

Oznámení přerušení dodávky vody Kojetín - havárie vodovodu

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 7.6.2022 bude přerušena dodávka vody v městě Kojetín v části ulic Olomoucká a Stružní z důvodu provádění opravy havárie vodovodu. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá mezi 9:00 až 10:00. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Pověření pracovníci provozu vodovodů budou informovat obyvatele nemovitostí dotčených odstávkou vody.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro bezpečný provoz vodovodů. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 nebo na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 06. června 2022

Oznámení - havárie na vodovodním řadu AZC DN 300 v Drahotuších

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že ve středu dne 8.6.2022 bude prováděna v době od 8:00 do 18:00 oprava havárie vodovodu AZC DN 300 v Drahotuších. V důsledku manipulace na vodovodní síti dojde ke změně proudění vody v potrubí a ke změnám tlakových poměrů v trubní síti. Upozorňujeme na možné zbarvení vody a přechodný pokles tlaku ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Uvedené potíže mohou přetrvávat do následujícího dne. Omlouváme se za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu havárie na vodovodním řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 06. června 2022

Oznámení - odstávka vodovodu v Přerově, Komenského a Škodova ulice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 7.6.2022 bude přerušena dodávka pitné vody v Přerově, v části ulice Komenského a Škodova z důvodu nutnosti odstranění kolizního místa na stavbě křižovatky silnice I/55 - průtahu Přerovem. Předpokládaná doba odstávky bude od 8:00 do 10:00 hodin. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení nezbytných opatření. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 02. června 2022

Oznámení - havárie na vodovodním řadu PVC DN 100, ul. Jungmannova, Hranice I-Město

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 2.6.2022 bude prováděna oprava havárie vodovodu PVC DN 100 na ulici Jungmannova v Hranicích (viz přiložená situace). Předpokládaná odstávka bude v době od 8:00 do 12:00 hodin. Pověření pracovníci provozu vodovodů budou informovat obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v průběhu dnešního dne. Po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka pitné vody z mobilní cisterny, která bude umístěna před lesnickou školou, č.p.616.Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 31. května 2022

Oznámení o mimořádném krátkodobém přerušení dodávky vody v obci Lobodice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 2.6.2022 bude přerušena dodávka vody v části obce Lobodice, viz přiložená situace. Mimořádné přerušení dodávky vody souvisí s urychleným dokončením etapy stavby vodovodu v obci. Předpokládaná odstávka bude od 8:00 do 12:00. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky a současně uvádíme, že po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z cisteren, které budou umístěny v Lobodicích před domy č.p.129 a 5. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z uvedených cisteren. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu a vnitřních domovních rozvodech v dané oblasti.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 31. května 2022

Oznámení přerušení dodávky vody Kojetín ul. Padlých hrdinů

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 13.6.2022 bude přerušena dodávka vody v městě Kojetín v ulici Padlých hrdinů z důvodu provádění přeložky vodovodu. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá mezi 8:00 až 16:00. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky.

Pověření pracovníci provozu vodovodů budou informovat obyvatele nemovitostí dotčených odstávkou vody. Pro náhradní zásobování pitnou vodou bude přistavena mobilní cisterna. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro bezpečný provoz vodovodů. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 nebo na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 31. května 2022

Oznámení přerušení dodávky vody Kojetín ul. Padlých hrdinů

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 31.5.2022 bude přerušena dodávka vody v městě Kojetín v části ulice Padlých hrdinů z důvodu provádění přeložky vodovodu. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá mezi 8:00 až 16:00. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Pověření pracovníci provozu vodovodů budou informovat obyvatele nemovitostí dotčených odstávkou vody. Pro náhradní zásobování pitnou vodou bude přistavena mobilní cisterna.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro bezpečný provoz vodovodů.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 26. května 2022

Oznámení - havárie na vodovodním řadu PVC DN 100 v Pavlovicích u Přerova

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 26.05.2022 bude přerušena dodávka vody v Pavlovicích u Přerova z důvodu opravy havárie na vodovodu PVC DN 100. Bez dodávky vody budou nemovitosti na přiložené situaci. Předpokládaná odstávka bude v době od 9:00 do 12:00 hodin. Po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka pitné vody z mobilní cisterny, která bude umístěna před mateřskou školou. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 24. května 2022

Oznámení přerušení dodávky vody Kojetín - havárie vodovodu

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 24.5.2022 bude přerušena dodávka vody v městě Kojetín v části ulic Kroměřížská, Svatopluka Čecha a Komenského náměstí z důvodu provádění opravy havárie vodovodu. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá mezi 13:00 až 18:00. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Pověření pracovníci provozu vodovodů budou informovat obyvatele nemovitostí dotčených odstávkou vody.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro bezpečný provoz vodovodů. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 nebo na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 06. května 2022

Oznámení přerušení dodávky pitné vody v obci Lhota u Lipníka

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 23.05.2022 dojde v době od 7:30 do 10:00 k přerušení dodávky pitné vody v obci Lhota u Lipníka. Důvodem je plánované přerušení dodávky elektřiny pro VDJ Oprostovice v rámci preventivní údržby zařízení ČEZ Distribuce, a.s. – viz příloha. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání této odstávky.

V případě, že by v důsledku přerušení dodávky vody došlo k zavzdušnění či zkalení části vodovodní sítě, obraťte se prosím na vodárenský dispečink VaK Přerov a.s. na telefon 581 299 158.

Ing. Luděk Nezhyba
vedoucí ÚV Troubky


Přerov 19. května 2022

Oznámení - pravidelná údržba trubní sítě v obcích Bělotín, Soběchleby, Malhotice, Oprostovice, Opatovice a Paršovice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 19.5.2022 bude prováděna v době od 8:00 do 14:00 pravidelná údržba redukčních ventilů na trubní síti v obcích Bělotín, Soběchleby, Malhotice, Oprostovice, Opatovice a Paršovice. V důsledku manipulace na vodovodní síti dojde v uvedené době ke změnám tlakových poměrů v trubní síti a ke krátkodobému přerušení dodávky pitné vody v uvedených obcích. Upozorňujeme na možné zakalení vody ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Omlouváme se za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro údržbu vodovodní sítě.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 18. května 2022

Oznámení - pravidelná údržba trubní sítě v Jezernici, Olšovci, Stříteži nad Ludinou, Miloticích nad Bečvou, Hluzově a Polomi

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 18.5.2022 bude prováděna v době od 8:00 do 14:00 pravidelná údržba redukčních ventilů na trubní síti v Jezernici, Olšovci, Stříteži nad Ludinou, Miloticích nad Bečvou, Hluzově a Polomi. V důsledku manipulace na vodovodní síti dojde v uvedené době ke změnám tlakových poměrů v trubní síti a ke krátkodobému přerušení dodávky pitné vody v uvedených obcích. Upozorňujeme na možné zakalení vody ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Omlouváme se za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro údržbu vodovodní sítě.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 17. května 2022

Oznámení - pravidelná údržba trubní sítě v Potštátě, Boškově, Kyžlířově, Lipné a Uhřínově

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 17.5.2022 bude prováděna v době od 8:00 do 14:00 pravidelná údržba redukčních ventilů na trubní síti v Potštátě, Boškově, Kyžlířově, Lipné a Uhřínově . V důsledku manipulace na vodovodní síti dojde v uvedené době ke změnám tlakových poměrů v trubní síti a ke krátkodobému přerušení dodávky pitné vody v uvedených obcích. Upozorňujeme na možné zakalení vody ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Omlouváme se za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro údržbu vodovodní sítě.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 12. května 2022

Oznámení provozních opatření na vodovodní síti Polkovice, Lobodice a Tovačov

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že v souvislosti s rekonstrukcí vodovodu v Lobodicích dojde, ve čtvrtek 12.5.2022 od 0:00 do 22:00, ke zvýšení průtoků vody v trubní síti a může dojít k přechodnému zakalení vody. Provozní opatření se bude týkat obcí Polkovice, Lobodice a Tovačov. Doporučujeme obyvatelům v těchto obcích, aby v tuto dobu nenapouštěli bazény a neprali prádlo. Přes připravená provozní opatření eliminující nepříznivý vliv na zásobování obyvatelstva pitnou vodou, se omlouváme za případné problémy

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 12. května 2022

Oznámení o přerušení dodávky vody dne 12.5.2022 v obci Stará Ves

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 12.5.2022 bude přerušena dodávka pitné vody v obci Stará Ves v době od 8:00 do 11:00. Přerušení dodávky vody souvisí s realizací stavby „Oprava vodovodu v obci Stará Ves“, kde budou realizovány práce související s výstavbou nového vodovodu. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i v domovních rozvodech v dané oblasti.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 3. května 2022

Oznámení o přerušení dodávky vody dne 3.5.2022 v obci Stará Ves

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 3.5.2022 bude přerušena dodávka pitné vody v obci Stará Ves v době od 8:00 do 11:00. Přerušení dodávky vody souvisí s realizací stavby „Oprava vodovodu v obci Stará Ves“, kde budou realizovány práce související s výstavbou nového vodovodu. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky z vodovodu a z mobilní cisterny, která bude přistavena u ZŠ Stará Ves. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i v domovních rozvodech v dané oblasti.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 2. května 2022

Oznámení - havárie na vodovodním řadu PVC DN 100 v Klenovicích na Hané č. 220

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 02.05.2022 bude přerušena dodávka vody v Klenovicích na Hané z důvodu opravy havárie na vodovodu PVC DN 100. Bez dodávky vody budou, po dobu odstranění vzniklé havárie, nemovitosti na přiložené situaci. Předpokládaná odstávka bude v době od 10:00 do 11:00 hodin. Pověření pracovníci provozu vodovodů budou informovat obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v průběhu dnešního dne. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 29. dubna 2022

Oznámení - pravidelná údržba trubní sítě v Hranicích

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 29.4.2022 bude prováděna v době od 0:00 do 6:00 pravidelná údržba redukčních ventilů na trubní síti v Hranicích. V důsledku manipulace na vodovodní síti dojde v uvedené době ke změnám tlakových poměrů v trubní síti. Upozorňujeme na případný přechodný pokles tlaku a na možné zakalení vody ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti.

Omlouváme se za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro údržbu vodovodní sítě. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 25. dubna 2022

Oznámení havárie na vodovodním řadu v Říkovicích

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 25.4.2022 bude přerušena dodávka vody v Říkovicích z důvodu opravy havárie na vodovodu PVC DN 100.

Bez dodávky vody budou, po dobu odstraňování vzniklé havárie, nemovitosti na přiložené situaci. Předpokládaná odstávka bude v době od 9:30 do 11:00 hodin.

Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Pracovník zodpovědný za odstávku a uvedení vodovodu zpět do provozu – p. Rostislav Výstřela , mobil 602 584 341

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 25. dubna 2022

Oznámení krátkodobém přerušení dodávky vody v obci Lobodice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 25.4.2022 bude přerušena dodávka vody v části obce Lobodice, viz přiložená situace. Přerušení dodávky vody souvisí s realizací stavby „Stavební úpravy vodovodu Lobodice“. Předpokládaná odstávka bude od 8:00 do 12:00. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu a vnitřních domovních rozvodech v dané oblasti.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 21. dubna 2022

Oznámení - havárie na vodovodním řadu AZC DN 500 v Lipníku nad Bečvou

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 21.4.2022 bude prováděna v době od 7:00 do 18:00 oprava havárie vodovodu AZC DN 500 v Lipníku nad Bečvou. V důsledku manipulace na vodovodní síti dojde ke změně proudění vody v potrubí a ke změnám tlakových poměrů v trubní síti. Upozorňujeme na možné zbarvení vody a přechodný pokles tlaku ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Uvedené potíže mohou přetrvávat do následujícího dne.

Omlouváme se za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu havárie na vodovodním řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 20. dubna 2022

Oznámení provozní činnosti na VDJ Staměřice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 20.4.2022 bude prováděna nezbytná provozní činnost na VDJ Staměřice. Předpokládaná doba prací bude od 8:00 do 12:00. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možný pokles tlaku v trubní síti a případné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu a vnitřních domovních rozvodech v dané oblasti.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 12. dubna 2022

Oznámení havárie vodovodu Henčlov AZC DN 150

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 13.4.2022 bude přerušena dodávka pitné vody v Henčlově z důvodu havárie na vodovodním potrubí AZC DN 150. Předpokládaná doba odstávky bude od 8:00 do 15:00 hodin. Po dobu opravy havárie bude náhradní zásobování pitnou vodou zajištěno z mobilní cisterny umístěné před mateřskou školou v Henčlově. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení nezbytných opatření. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 5. dubna 2022

Oznámení havárie na vodovodním řadu DN 300 v Drahotuších

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 11.4.2022 bude prováděna v době od 8:00 do 18:00 oprava havárie vodovodu AZC DN 300 v Drahotuších.
V důsledku manipulace na vodovodní síti dojde ke změně proudění vody v potrubí a ke změnám tlakových poměrů v trubní síti.

Upozorňujeme na možné zbarvení vody a přechodný pokles tlaku ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Uvedené potíže mohou přetrvávat do následujícího dne.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu.Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 29. března 2022

Oznámení havárie vodovodu Henčlov

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 29.3.2022 je přerušena dodávka pitné vody v Henčlově z důvodu havárie na vodovodním potrubí v obci. Předpokládaná doba odstávky bude od 11:00 do 14:00 hodin. Po dobu opravy havárie bude náhradní zásobování pitnou vodou zajištěno z mobilní cisterny umístěné před mateřskou školou v Henčlově.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu.Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 9. března 2022

Oznámení - havárie na vodovodním řadu LT DN 100, ul. Rezkova, Hranice I-Město

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 9.3.2022 bude prováděna oprava havárie vodovodu LT DN 100 na ulici Rezkova v Hranicích (viz přiložená situace). Pověření pracovníci provozu vodovodů budou informovat obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v průběhu dnešního dne. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu.Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 9. března 2022

Oznámení - přerušení dodávky vody v obci Bohuslávky

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 09.03.2022 bude přerušena dodávka vody v obci Bohuslávky. Přerušení dodávky vody souvisí s opravou havárie na vodovodním potrubí. Předpokládaná odstávka bude v době od 9:00 do 12:00 hodin. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení nezbytných opatření. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 9. března 2022

Oznámení - přerušení dodávky vody v části obce Rokytnice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 23.03.2022 bude přerušena dodávka vody v části obce Rokytnice. Přerušení dodávky vody souvisí s realizací stavby infrastruktury pro RD v lokalitě Zárybničí - Loučka, kde budou prováděny práce související s výstavbou nového vodovodu. Bez dodávky vody budou nemovitosti na přiložené situaci. Předpokládaná odstávka bude v době od 8:00 do 12:00 hodin. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení nezbytných opatření. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 7. března 2022

Oznámení omezení dodávky pitné vody v Žeravicích v ulici Lapač

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 25.03.2022 v době od 8:00 do 12:00 dojde k poklesu tlaku ve vodovodní síti v ulici Lapač (viz přiložená situace) z důvodu krátkodobého přerušení dodávky elektřiny pro ATS Žeravice v rámci preventivní údržby zařízení ČEZ Distribuce, a.s.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 4. března 2022

Oznámení ukončení náhradního zásobování vodou v Podhoří

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že 4.3.2022 bude ukončeno náhradní zásobování pitnou vodou v obci Podhoří. Voda ve vodovodní síti splňuje požadavky na pitnou vodu podle Vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 4. března 2022

Oznámení o přerušení dodávky vody v obci Uhřičice 23.3.2022

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 23.3.2022 bude přerušena dodávka vody v obci Uhřičice. Přerušení dodávky vody souvisí s přípravou stavby „Kojetín - stavební úprava přívodního řadu DN 250 ve směru od Uhřičic“, kdy budou realizovány práce související s krátkodobým odstavením vodovodního řadu do obce Uhřičice a s provedením opatření pro budoucí zásobování obyvatel po dobu realizace stavby „Kojetín - stavební úprava přívodního řadu DN 250 ve směru od Uhřičic“. Předpokládaná odstávka bude od 8:00 do 15:00. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky a současně uvádíme, že po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z cisterny, která bude umístěna v Uhřičicích, před MŠ.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 3. března 2022

Oznámení - výměna hlavního vodoměru pro obec Čelechovice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 04.03.2022 bude přerušena dodávka vody v Čelechovicích z důvodu výměny hlavního vodoměru pro obec Čelechovice. Bez dodávky vody budou nemovitosti v obci. Předpokládaná odstávka bude v době od 9:00 do 10:00 hodin. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 2. března 2022

Oznámení - výměna hlavního vodoměru pro obec Rokytnice - dolní tlakové pásmo

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 02.03.2022 bude přerušena dodávka vody v Rokytnici z důvodu výměny hlavního vodoměru pro dolní tlakové pásmo pro obec Rokytnice. Bez dodávky vody budou nemovitosti na přiložené situaci. Předpokládaná odstávka bude v době od 9:30 do 10:00 hodin. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 28. února 2022

Oznámení havárie na přívodním vodovodním řadu pro město Přerov

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 28.2.2022 došlo k poruše na přívodním řadu pro město Přerov. V důsledku této poruchy došlo ke změnám průtoků ve veřejném vodovodu a tím k možnému zakalení vody. Předpokládaná doba opravy bude do 14:00.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 17. února 2022

Oznámení - havárie na vodovodním řadu v obcích Oprostovice, Bezuchov a Lhota u Lipníka

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 17.2.2022 bude přerušena dodávka vody v obcích Oprostovice, Bezuchov a Lhota u Lipníka z důvodu opravy havárie na vodovodu. Předpokládaná odstávka bude do 10:00.

Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno mobilní cisternou DAF. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 09. února 2022

Oznámení - havárie na vodovodním řadu PVC DN 100 ve Vlkoši č. 26

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 9.2.2022 bude přerušena dodávka vody ve Vlkoši z důvodu opravy havárie na vodovodu PVC DN 100. Bez dodávky vody budou, po dobu odstranění vzniklé havárie, nemovitosti na přiložené situaci. Předpokládaná odstávka bude v době od 10:30 do 11:00 hodin. Pověření pracovníci provozu vodovodů budou informovat obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v průběhu dnešního dne.

Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 25. ledna 2022

Oznámení - havárie na vodovodním řadu LT DN 150, ul. Struhlovsko, Hranice I-Město

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 25.01.2022 bude prováděna oprava havárie vodovodu LT DN 150 na ulici Struhlovsko v Hranicích (viz přiložená situace). Žádáme odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky z mobilní cisterny, která bude přistavena u domu č.p.1215.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 24. ledna 2022

Oznámení - havárie na vodovodním řadu PVC DN 100 v Pavlovicích u Přerova

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 24.01.2022 bude přerušena dodávka vody v Pavlovicích u Přerova z důvodu opravy havárie na vodovodu PVC DN 100. Bez dodávky vody budou nemovitosti na přiložené situaci. Předpokládaná odstávka bude v době od 8:00 do 12:00 hodin. Po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka pitné vody z mobilní cisterny, která bude umístěna před mateřskou školou. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 19. ledna 2022

Oznámení - havárie na vodovodním řadu PVC DN 100 v Rokytnici č. 268

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 19.01.2022 bude přerušena dodávka vody v Rokytnici z důvodu opravy havárie na vodovodu PVC DN 100. Bez dodávky vody budou, po dobu odstranění vzniklé havárie, nemovitosti na přiložené situaci. Předpokládaná odstávka bude v době od 9:00 do 12:00 hodin. Pověření pracovníci provozu vodovodů budou informovat obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v průběhu dnešního dne.

Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 19. ledna 2022

Oznámení - havárie na vodovodním řadu LT DN 80, ul. Přátelství, Hranice I-Město

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 19.01.2022 bude prováděna oprava havárie vodovodu LT DN 80 na ulici Přátelství v Hranicích (viz přiložená situace). Pověření pracovníci provozu vodovodů budou informovat obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v průběhu dnešního dne. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 19. ledna 2022

Oznámení - havárie vodovodu LT DN 150 v Přerově ul. Seifertova

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 19.01.2022 bude přerušena dodávka vody v Přerově v ulicích Seifertova a Bajákova z důvodu opravy havárie na vodovodu LT DN 150. Bez dodávky vody budou, po dobu odstranění vzniklé havárie, nemovitosti na přiložené situaci. Předpokládaná odstávka bude v době od 8:00 do 12:00 hodin. Pověření pracovníci provozu vodovodů budou informovat obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v průběhu dnešního dne. Současně uvádíme, že po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z mobilní cisterny, která bude umístěna v ulici Seifertova před domem č.25.

Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů