Aktuální provozní informace

Události, které nastanou v mimopracovní dobu, o víkendech a svátcích naleznete ZDE.

bagr

Přerov 14. května 2019

Oznámení o přerušení dodávky vody dne 28.5.2019 v Lýskách od 8,00 do 12,00 hodin z důvodu stavby "Přívodní řad pro místní část Vinary z SV Přerov"

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují odběratelům, že dne 28.5.2019 od 8,00 do 12,00 hodin bude přerušena dodávka vody v místní části Lýsky. Přerušení dodávky vody souvisí s realizací stavby „Přívodní řad pro místní část Vinary z SV Přerov“, kde budou realizovány práce související s odstavením části přívodního řadu pro místní část Lýsky z provozu a s provedením opatření pro zásobení obyvatel po dobu dalších stavebních prací. VaK Přerov, a.s. o přerušení dodávky informuje dotčené odběratele rovněž přímo sdělením doručených do poštovních schránek. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i v domovních rozvodech. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Současně uvádíme, že po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z přistavených mobilních cisteren, které budou umístěny v ulici Dědina u zvonice a v ulici Za Vodou u kontejnerového stání. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z předmětných cisteren. Zároveň se omlouváme za způsobené potíže a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných k realizaci předmětné stavby. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 13. května 2019

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody z důvodu havárie na vodovodu v obci Dolní Újezd vedle domu č.p. 138

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 13.05.2019 bude přerušena dodávka vody v části obce Dolní Újezd z důvodu poruchy na vodovodním řadu PVC De160. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitost na ulici ve směru na obec Tupec viz situace. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá mezi 8:30 až 11:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů budou informovat v průběhu dnešního dne obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody v dostatečném množství z vodovodu.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i v domovních rozvodech. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Poté pohotovostní služba provozu vodovodů provede odkalení rozvodných řadů. Po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z malé cisterny přistavené před budovou základní školy, kde si mohou odběratelé zajistit potřebné zásoby vody pro překonání odstávky.

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 30. dubna 2019

Oznámení havárie vodovodu v Přerově, ul. Vaňkova

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 30.04.2019 bude přerušena dodávka vody v Přerově v části ulice Vaňkova z důvodů poruchy na vodovodu. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění vzniklé poruchy nemovitosti. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá od 8:30 do 12:00 hodin. Pověření pracovníci provozu vodovodů informovali obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v průběhu včerejšího dne. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky z vodovodu. Současně uvádíme, že po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z přistavené mobilní cisterny, která budu umístěna na předmětné ulici. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z předmětné cisterny

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i v domovních rozvodech. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Poté pohotovostní služba provozu vodovodů provede odkalení rozvodných řadů. Po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z malé cisterny přistavené před budovou základní školy, kde si mohou odběratelé zajistit potřebné zásoby vody pro překonání odstávky.

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 17. dubna 2019

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody v obci Polkovice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují vše svým odběratelům, že dne 24.04.2019 bude v době od 8,00 do 10,00 hodin přerušena dodávka vody v obci Polkovice. Přerušení dodávky vody souvisí s realizací stavby „Stavební úpravy vodovodu v obci Polkovice“, kde budou realizovány práce související s krátkodobým odstavením přívodního řadu a s provedením dočasných opatření pro zásobení obyvatel po dobu dalších stavebních prací.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i v domovních rozvodech. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Poté pohotovostní služba provozu vodovodů provede odkalení rozvodných řadů. Po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z malé cisterny přistavené před budovou základní školy, kde si mohou odběratelé zajistit potřebné zásoby vody pro překonání odstávky.

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 15. dubna 2019

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody v obci Pavlovice u Přerova

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 15.04.2019 je přerušena dodávka vody v části obce Pavlovice u Přerova z důvodu poruchy na vodovodním řadu PVC DN100. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá mezi 8:30 až 11:00 hodinou. Pověření pracovníci provozu vodovodů v průběhu dne informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 5. dubna 2019

Oznámení havárie vodovodu v místní části Újezdec ulice Hlavní

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 05.04.2019 je přerušena dodávka vody v místní části Újezdec z důvodů poruchy na vodovodu PVC DN150. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění vzniklé poruchy celá místní část . Předpokládaná odstávka bude krátkodobá mezi 8:30 až 12:00 hodin. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky současně uvádíme, že po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z přistavené mobilní cisterny, která budu umístěna u mateřské školky. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z předmětné cisterny.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 4. dubna 2019

Oznámení o přerušení dodávky vody dne 8.4.2019 ve Stříteži nad Ludinou, oblast nad ATS lokalita V Horách od 7:30 do 18:30 hodin

na základě oznámení společnosti ČEZ bude přerušena dodávka elektrické energie pro automatickou tlakovou stanici ve Stříteži nad Ludinou. Z tohoto důvodu bude přerušena dodávka pitné vody dne 8.4.2019 od 7:30 do 18:30 hodin a to pouze v lokalitě zásobované touto stanicí, jedná o lokalitu „V Horách“. Doporučujeme odběratelům za ATS o zajištění si zásoby vody v objemu potřebném pro překročení odstávky.

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 4. dubna 2019

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody v obci Stará Ves

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 04.04.2019 bude přerušena dodávka vody v obci Stará Ves z důvodů poruchy na přívodním vodovodním řadu AC DN150. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitosti na východ od obecního úřadu, ve zbývající části obce dojde k poklesu tlaku ve vodovodní síti. Předpokládané přerušení dodávky vody bude krátkodobé mezi 9:00 až 12:00 hodinou. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky, současně uvádíme, že po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z přistavené mobilní cisterny, která budu umístěna u základní školy. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z předmětné cisterny.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 3. dubna 2019

Oznámení havárie vodovodu v obci Prosenice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 03.04.2019 bude přerušena dodávka vody v části obce Prosenice a bez dodávky vody budou po krátkou dobu nemovitosti v ulice Zahradní a v části ulice Na Loukách (úsek od ulice Zahradní po obchod COOP) z důvodů havárie na vodovodním řadu AC DN100.. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá mezi 9:00 až 12:00 hodinou. Pověření pracovníci provozu vodovodů v průběhu včerejšího dne informovali obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 1. dubna 2019

Oznámení havárie vodovodu v obci Stará Ves

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 01.04.2019 bude přerušena dodávka vody v obci Stará Ves z důvodů poruchy na přívodním vodovodním řadu LT DN100. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitosti na východ od obecního úřadu, ve zbývající části obce dojde k poklesu tlaku ve vodovodní síti. Předpokládané přerušení dodávky vody bude krátkodobé mezi 10:00 až 12:00 hodinou. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky, současně uvádíme, že po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z přistavené mobilní cisterny, která budu umístěna u základní školy. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z předmětné cisterny.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 27. března 2019

Oznámení havárie vodovodu v obci Býškovice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 27.03.2019 bude přerušena dodávka vody v obci Býškovice z důvodů havárie na vodovodním řadu PVC DN100. Předpokládaná odstávka bude od 8:00 do 13:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů informovali obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v průběhu včerejšího dne včetně žádosti o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky z vodovodu.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 25. března 2019

Oznámení o preventivním odkalování přívodního řadu z vodojemu Čekyně v Přerově po čerpací stanici v Oseku nad Bečvou - V. etapa 2019

Oznamujeme Vám, že dne 9.4. od 21,00 do 10.4.2019 do 10,00 hodin proběhne preventivní odkalování vodovodního přivaděče z vodojemu Čekyně v Přerově po čerpací stanici v Oseku nad Bečvou – V. etapa 2019. Tyto vodárenské práce budou plynule navazovat na noční odkalování přivaděče IV. etapy a jsou připraveny tak, aby dopad na zásobení odběratelů byl minimalizován. V souvislosti s těmito pracemi dojde k přerušení dodávky vody, k poklesům tlaku ve vodovodech, vodovodních přípojkách i ve vnitřních domovních rozvodech, nebo ke zhoršení fyzikálních vlastností pitné vody ( zbarvení ) a pokud tyto v krátké době neodezní je nutno tuto závadu nahlásit na Centrální vodárenský dispečink VaK Přerov, a.s. telefon 800 167 427 a nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Poté pohotovostní služba provozu vodovodů provede odkalení rozvodných řadů. Doporučujeme odběratelům, aby se na tento den dostatečně předzásobili vodou. Současně se omlouváme odběratelům za způsobené potíže v zásobování a děkujeme za pochopení nutných opatření při provádění preventivního odkalování vodovodního přivaděče.


Přerov 25. března 2019

Oznámení o preventivním odkalování přívodního řadu z vodojemu 2x 800 m3 v Lipníku nad Bečvou po čerpací stanici v Oseku nad Bečvou - IV. etapa 2019

Oznamujeme Vám, že dne 9.4. od 21,00 do 10.4.2019 do 18,00 hodin proběhne preventivní odkalovaní vodovodního přivaděče z vodojemu 2x 800 m3 v Lipníku nad Bečvou po čerpací stanici v Oseku nad Bečvou. Tyto vodárenské práce budou plynule navazovat na noční odkalování přivaděče III. etapy a jsou připraveny tak, aby dopad na zásobení odběratelů vodou byl minimalizován. V souvislosti s těmito pracemi může dojít ke krátkodobému přerušení dodávky vody, k poklesům tlaku ve vodovodech, vodovodních přípojkách i ve vnitřních domovních rozvodech, nebo ke zhoršení fyzikálních vlastností pitné vody ( zbarvení ) a pokud tyto v krátké době neodezní je nutno tuto závadu nahlásit na Centrální vodárenský dispečink VaK Přerov, a.s. telefon 800 167 427 a nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Poté pohotovostní služba provozu vodovodů provede odkalení rozvodných řadů. Doporučujeme odběratelům, aby se na tento den dostatečně předzásobili vodou. Současně se omlouváme odběratelům za způsobené potíže v zásobování a děkujeme za pochopení nutných opatření při provádění preventivního odkalování vodovodního přivaděče.


Přerov 25. března 2019

Oznámení o preventivním odkalování vodovodního přivaděče z Hranic od ČS Drahotuše pod CTP po vodojem 2x 800 m3 v Lipníku nad Bečvou - III. etapa 2019

Oznamujeme Vám, že dne 8.4.2019 od 06,00 do 9.4.2019 do 3,00 hodin proběhne preventivní odkalovaní vodovodního přivaděče z Hranic od čerpací stanice Drahotuše pod CTP po vodojem 2x 800 m3 v Lipníku nad Bečvou – III. etapa 2019. Tyto práce budou plynule navazovat na noční odkalování přivaděčů pro město Hranice I. a II. etapy a jsou připraveny tak, aby dopad na zásobení odběratelů byl minimalizován. V souvislosti s těmito pracemi může dojít ke krátkodobému přerušení dodávky vody, k poklesům tlaku ve vodovodech, vodovodních přípojkách i ve vnitřních domovních rozvodech, nebo ke zhoršení fyzikálních vlastností pitné vody ( zbarvení ) a pokud tyto v krátké době neodezní je nutno tuto závadu nahlásit na Centrální vodárenský dispečink VaK Přerov, a.s. telefon 800 167 427 a nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Poté pohotovostní služba provozu vodovodů provede odkalení rozvodných řadů. Současně se omlouváme odběratelům za způsobené potíže v zásobování a děkujeme za pochopení nutných opatření při provádění preventivního odkalování vodovodního přivaděče.


Přerov 25. března 2019

Oznámení o preventivním odkalování vodovodních přivaděčů pro město Hranice a okolí z vodojemu Moravská Brána po čerpací stanici v Drahotuších pod CTP Hranice - I. a II. etapa 2019

Oznamujeme Vám, že dne 7.4. od 17,00 do 8.4.2019 do 6,00 hodin proběhne preventivní odkalování vodovodních přivaděčů pro město Hranice a okolí z vodojemu Moravská Brána po čerpací stanici v Drahotuších pod CTP Hranice – I. a II. etapa. Tyto práce se budou provádět v nočních hodinách, aby dopad na zásobení odběratelů ve městě a okolí byl minimalizován ( nebude přerušena dodávka vody ). V souvislosti s těmito pracemi může dojít k poklesům tlaku ve vodovodech, vodovodních přípojkách i ve vnitřních domovních rozvodech, nebo ke zhoršení fyzikálních vlastností pitné vody ( zbarvení ) a pokud tyto v krátké době neodezní je nutno tuto závadu nahlásit na Centrální vodárenský dispečink VaK Přerov, a.s. telefon 800 167 427 nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Poté pohotovostní služba provozu vodovodů provede odkalení rozvodných řadů. Současně se omlouváme odběratelům za způsobené potíže v zásobování a děkujeme za pochopení nutných opatření při provádění preventivního odkalovaní vodovodních přivaděčů pro město.


Přerov 20. března 2019

Oznámení o přerušení dodávky vody z důvodu poruchy na vodovodním přivaděči pro město Tovačov, obec Lobodice a místní část Annín

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 20.03.2019 bude přerušena dodávka vody do obcí a jejich místní části Tovačov, Tovačov – Annín a Lobodice z důvodů poruchy na přívodním vodovodním řadu. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy město Tovačov a jeho místní část Annín a obec Lobodice. Předpokládaná odstávka spojená s opravou přívodního řadu bude s ohledem na rozsah probíhat v nočních hodinách od 22:00 do 2:00. O předmětné odstávce byly telefonicky informování obecní a městské úřady a pověření pracovníci provozu vodovodů informovali příslušné velkoodběratele o přerušení dodávky vody v nočních hodinách. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky, současně uvádíme, že bude zajištěna provizorní dodávka vody z cisterny, která bude umístěna u domova s pečovatelskou službou v Tovačově a u kostela v Lobodicích. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z předmětné cisterny.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území města Lipník nad Bečvou.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 14. března 2019

Oznámení o přerušení dodávky vody v Prosenicích

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 20.3.2019 bude přerušena dodávka pitné vody v Prosenicích v ulicích Na Návsi, Na Chmelínku, Ke Mlýnu a K Žebračce ( viz. přiložená situace ) z důvodu přípravy další etapy výstavby vodovodu v Prosenicích.
Přerušení dodávky pitné vody bude v době od 8:00 do 11:00 hodin.
Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. žádá odběratele, aby si zajistili zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky.
Po dobu přerušení dodávky pitné vody bude v ulici Na Návsi přistavena cisterna s pitnou vodou.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 13. března 2019

Oznámení havárie na vodovodu v Kojetíně, ulice Dudíkova

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 13.03.2019 bude přerušena dodávka vody v části ulice Dudíkova a ulice Nová z důvodu poruchy na vodovodním řadu LT DN150. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy část nemovitostí na ulici Dudíkova a ulici Nová viz přiložená situace. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá cca mezi 7:30 až 10:00.
Pověření pracovníci provozu vodovodů v průběhu včerejšího dne informovali obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody.

Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody v objemu potřebném pro překonání odstávky z vodovodního řadu.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 12. března 2019

Oznámení - havárie na vodovodu - svodu do města Lipník nad Bečvou


Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 12.03.2019 dojde z důvodů poruchy na přívodním řadu DN250 z VDJ 2x800 m3 ke změně způsobu zásobování města Lipník nad Bečvou, při které může dojít ke snížení tlaku ve vodovodní síti ve městě. Problém s tlakem mohou mít po dobu opravy ve městě Lipník nad Bečvou zejména výškové budovy a ulice nacházející se v severní části města Lipník nad Bečvou (Loučská, Příční, Jezerská, Mlýnecká, Bohuslávská, Na Kopečku).

Společnost VaK Přerov, a.s. po dobu opravy na přívodním řadu do města Lipník nad Bečvou nepřeruší zásobování spotřebiště.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené se změnou způsobu zásobování spotřebiště a vyvolanými změnami průtoku ve vodovodní síti.
Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 12. března 2019

Oznámení - havárie na vodovodu v Přerově, ulice Petřivalského

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 12.03.2019 bude přerušena dodávka vody v Přerově v části ulice Petřivalského z důvodů poruchy na vodovodu LT DN100. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění vzniklé poruchy nemovitosti viz přiložená situace. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá od 8:30 do 11:00 hodin.
Pověření pracovníci provozu vodovodů informovali obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v průběhu včerejšího dne.
Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky z vodovodu.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 11. března 2019

Oznámení o částečném přerušení dodávky vody v Čekyni

na základě oznámení společnosti ČEZ bude přerušena dodávka elektrické energie pro automatické stanice v Čekyni – ATS Pod Lípami, Na Červenici a na Zámecké ulici. Z tohoto důvodu bude přerušena dodávka pitné vody dne 12.3.2019 od 7:30 do 15:30 hodin a to pouze v lokalitách zásobovaných těmito stanicemi. Jedná se o ulice Vinohrádky, Na Červenici, Zámecká, Nad Úvozem, Štěpnice. Doporučujeme odběratelům za ATS o zajištění si zásoby vody v objemu potřebném pro překročení odstávky.

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 7. března 2019

Oznámení - havárie na vodovodním řadu v Kojetíně, ulice Dudíkova

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 07.03.2019 bude přerušena dodávka vody v části ulice Dudíkova z důvodu poruchy na vodovodním řadu LT DN150. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy část nemovitostí na ulici Dudíkova viz přiložená situace. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá cca mezi 8:00 až 12:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů v průběhu včerejšího dne informovali obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody.

Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky, současně uvádíme, že po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z přistavené malé cisterny umístěné na parkovišti u obchodu. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody v objemu potřebném pro překonání odstávky z vodovodního řadu a z předmětné cisterny.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 27. února 2019

Oznámení - havárie na vodovodním řadu Dřevohostice ul. Chaloupky

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 27.02.2019 bude přerušena dodávka vody v části městyse Dřevohostice z důvodů poruchy na vodovodním řadu PVC DN100. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitosti v ulici Chaloupky. Předpokládané přerušení dodávky vody bude krátkodobá mezi 8:00 a 12:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území městyse.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 18. února 2019

Oznámení havárie na vodovodu na ulici Kpt. Jaroše v Tovačově

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 18.02.2019 bude přerušena dodávka vody v ulici Kpt. Jaroše z důvodu poruchy na vodovodním řadu AC DN80. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitostí v předmětné ulici. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá v čase mezi 8:00 a 12:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů v průběhu dnešního dne informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 14. února 2019

Oznámení havárie na vodovodním řadu na ulici Partyzánská, Hranice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 14.02.2019 bude přerušena dodávka vody v Hranicích v ulicích Smetanovo nábřeží, Teplická (v úseku od křižovatky s ulicí Partyzánskou směrem na Valašské Meziřičí) a v ulici Partyzánská (v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Smetanovo nábřeží a Teplická) z důvodů havárie na vodovodním řadu LT DN100. Předpokládaná odstávka bude od 9:00 do 12:00 hodin. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky současně uvádíme, že po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z přistavené cisterny, která se bude umístěna v předmětné lokalitě na ulici Partyzánská před SPŠ. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z předmětné cisterny. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území města Hranice.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 12. února 2019

Oznámení havárie na vodovodním řadu Dřevohostice, ul. Sadová

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 12.02.2019 bude přerušena dodávka vody v části městyse Dřevohostice z důvodů poruchy na vodovodním řadu PVC DN200. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitosti v ulici Sadová. Předpokládané přerušení dodávky vody bude od 8:00 do 12:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území městyse.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 6. února 2019

Oznámení havárie vodovodu v Přerově, Předmostí ul. Křivá

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 06.02.2019 bude přerušena dodávka vody v Přerově v celé ulici Křívá a v ulici Lužní z důvodů poruchy na vodovodu LT DN100 a bez dodávky vody budou po dobu odstranění vzniklé poruchy nemovitosti v předmětných ulicích. Předpokládaná odstávka bude do 12:00 hodin. Pověření pracovníci provozu vodovodů již v průběhu včerejšího dne informovali obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky z vodovodu. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti ve městě Přerově.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 5. února 2019

Oznámení havárie vodovodu v Lipníku nad Bečvou, ul. Komenského sady

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 05.02.2019 bude přerušena dodávka vody v části města Lipník nad Bečvou a bez dodávky vody budou po krátkou dobu nemovitosti v části ulice Komenského sady z důvodů havárie na vodovodním řadu LT DN200. Bez dodávky vody budou nemovitosti na ulici Komenského sady č.p. 30, 34, 1235. Předpokládaná odstávka bude do 13:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů v průběhu dnešního dne informovali obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území města Lipník nad Bečvou.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 31. ledna 2019

Oznámení havárie vodovodu v Černotíně před č.p. 40

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 31.01.2019 bude přerušena dodávka vody v části obce Černotín z důvodů havárie na vodovodním řadu LT DN100. Předpokládaná odstávka bude od 14:00 do 16:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky z vodovodu. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území obce.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 28. ledna 2019

Oznámení - havárie vodovodu v Lipníku nad Bečvou ul. Hranická

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 28.1.2019 bude přerušena dodávka vody v části města Lipník nad Bečvou a bez dodávky vody budou po krátkou dobu nemovitosti v části ulice Hranická čp. 45 z důvodů havárie na vodovodním řadu LT DN100. Předpokládaná odstávka bude do 12:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů v průběhu dnešního dne informovali obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky současně uvádíme, že po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z přistavené cisterny DAF, která se bude umístěna v předmětné lokalitě před č.p. 45. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z předmětné cisterny. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území města Lipník nad Bečvou.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 24. ledna 2019

Oznámení havárie vodovodu v Přerově, Předmostí ul. Teličkova

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 24.01.2019 bude přerušena dodávka vody v Přerově v části ulice Teličkova a v části ulice Sportovní z důvodů poruchy na vodovodu LT DN100. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění vzniklé poruchy nemovitosti viz přiložená situace. Předpokládaná odstávka bude od 8:00 do 12:00 hodin. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky z vodovodu. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti v obci.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 24. ledna 2019

Oznámení havárie vodovodu v Přerově, Předmostí ul. Popovická

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 23.01.2019 bude přerušena dodávka vody v Přerově v celé ulici Popovická a v části ulice Hranická z důvodů poruchy na vodovodu LT DN100. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění vzniklé poruchy nemovitosti v celé ulici Popovická a v části ulice Hranická viz přiložená situace. Předpokládaná odstávka bude do 17:00 hodin. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky z vodovodu. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti v obci.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 21. ledna 2019

Oznámení - havárie na vodovodním řadu Dobrčice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 21.01.2019 bude přerušena dodávka vody v obci Dobrčice z důvodů poruchy na vodovodním řadu PVC DN80. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitosti v obci Dobrčice viz přiložená situace (ulice „Za Hospodou“). Předpokládané přerušení dodávky vody bude od 8:00 do 13:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území města Hranice.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 14. ledna 2019

Oznámení - havárie na vodovodním řadu LT DN200 na ulici Kpt. Jaroše, Hranice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 14.01.2019 je přerušena dodávka vody v Hranicích v části ulice Kpt. Jaroše (v úseku mezi křižovatkou s ulicemi Purgešova a Kollárova), bez dodávky vody jsou č.p. 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, z důvodů havárie na vodovodním řadu LT DN200. Předpokládaná odstávka bude do 12:00 hodin. Pověření pracovníci provozu vodovodů informovali obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky, současně uvádíme, že po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z cisterny, která bude umístěna mezi bytovými domy. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z předmětné cisterny. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území města Hranice.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 11. ledna 2019

Oznámení - havárie vodovodu v Hranicích, ulice Partyzánská

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 11.01.2019 bude přerušena dodávka vody v Hranicích v ulicích Smetanovo nábřeží, Teplická (v úseku od křižovatky s ulicí Partyzánskou směrem na Valašské Meziřičí) a v ulici Partyzánská (v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Smetanovo nábřeží a Teplická) z důvodů havárie na vodovodním řadu LT DN100. Předpokládaná odstávka bude od 9:00 do 12:00 hodin.

Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území města Lipník nad Bečvou.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 11. ledna 2019

Oznámení - havárie vodovodu v Želatovicích

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 11.01.2019 je přerušena dodávka vody v části obce Želatovice a bez vody budou nemovitosti viz přiložená situace z důvodů havárie na vodovodním řadu AC DN150. Předpokládaná odstávka bude od 8:00 do 11:00.

Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území města Lipník nad Bečvou.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 10. ledna 2019

Oznámení - havárie vodovodu v Přerově, ul. Šířava

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 10.01.2019 bude přerušena dodávka vody v Přerově v části ulici Šířava z důvodů poruchy na vodovodu LT DN200. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění vzniklé poruchy nemovitosti v úseku mezi ulicí tř. 17 listopadu a Čechovou ulicí. Předpokládaná odstávka bude od 8:00 do 13:00 hodin. Pověření pracovníci provozu vodovodů informovali obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v průběhu včerejšího dne. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky z vodovodu současně uvádíme, že po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z cisterny, která bude umístěna před střední školou gastronomie a služeb. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z předmětné cisterny. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti v obci

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 9. ledna 2019

Oznámení - havárie vodovodu v Lipníku nad Bečvou, ul. Seminárka

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 9.1.2019 bude přerušena dodávka vody v části města Lipník nad Bečvou a bez dodávky vody budou po krátkou dobu nemovitosti v části ulice Seminárka (čp. 8, 109, 2, 1560, 4, 6, 3) z důvodů havárie na vodovodním řadu LT DN100. Předpokládaná odstávka bude do 12:00 hod.
Pověření pracovníci provozu vodovodů v průběhu včerejšího dne informovali obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody.
Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území města Lipník nad Bečvou.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 9. ledna 2019

Oznámení - havárie vodovodu v Kojetíně na ul. Sladovní

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 9.1.2019 bude přerušena dodávka vody v části ulice Sladovní z důvodu poruchy na vodovodním řadu LT DN100. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy část nemovitostí na ulici Sladovní viz přiložená situace. Předpokládaná odstávka bude do 12:00.
Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky, současně uvádíme, že po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z cisterny, která bude umístěna před bytovým domem č.p. 339. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z předmětné cisterny.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů

Přerov 4. ledna 2019

Oznámení - havárie vodovodu v Lipníku nad Bečvou ul. Na Zelince

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 4.1.2019 bude přerušena dodávka vody v části města Lipník nad Bečvou a bez dodávky vody budou po krátkou dobu nemovitosti v části ulice Na Zelince z důvodů havárie na vodovodním řadu PVC DN100 před p.č. 137. Předpokládaná odstávka bude do 13:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území města Lipník nad Bečvou.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 3. ledna 2019

Oznámení - havárie vodovodu v Přerově ul. Dvořákova

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 03.01.2019 bude přerušena dodávka vody v Přerově v části ulici Dvořákova z důvodů poruchy na vodovodu LT DN100. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění vzniklé poruchy nemovitosti nacházející se na ulici Otakara Janoše č.p. 2,4,6, Por. Vodičky č.p. 2,4,6, Jána Nálepky č.p. 2,4,6, a Dvořákova ulice č.p. 22, 24 a 26. Předpokládaná odstávka bude od 8:00 do 13:00 hodin. Pověření pracovníci provozu vodovodů informovali obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v průběhu včerejšího dne. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky z vodovodu. Podle povětrnostních podmínek bude přistavena cisterna. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti v obci.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 21. prosince 2018

Oznámení - havárie vodovodu v Přerově - ulice Trávník

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 21.12.2018 bude přerušena dodávka vody v Přerově v části ulice Trávník z důvodu havárie vodovodu LT DN 100. Bez dodávky pitné vody budou po dobu odstranění havárie nemovitosti nacházející se na ulici Trávník č.p. 1,3,4,5,7,9,11. Předpokládaná doba odstávky - od 8:00 do 12:00 hodin. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky pitné vody ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v dané oblasti.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů