Aktuální provozní informace

Události, které nastanou v mimopracovní dobu, o víkendech a svátcích naleznete ZDE.

bagr

Přerov 20. března 2019

Oznámení o přerušení dodávky vody z důvodu poruchy na vodovodním přivaděči pro město Tovačov, obec Lobodice a místní část Annín

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 20.03.2019 bude přerušena dodávka vody do obcí a jejich místní části Tovačov, Tovačov – Annín a Lobodice z důvodů poruchy na přívodním vodovodním řadu. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy město Tovačov a jeho místní část Annín a obec Lobodice. Předpokládaná odstávka spojená s opravou přívodního řadu bude s ohledem na rozsah probíhat v nočních hodinách od 22:00 do 2:00. O předmětné odstávce byly telefonicky informování obecní a městské úřady a pověření pracovníci provozu vodovodů informovali příslušné velkoodběratele o přerušení dodávky vody v nočních hodinách. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky, současně uvádíme, že bude zajištěna provizorní dodávka vody z cisterny, která bude umístěna u domova s pečovatelskou službou v Tovačově a u kostela v Lobodicích. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z předmětné cisterny.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území města Lipník nad Bečvou.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 14. března 2019

Oznámení o přerušení dodávky vody v Prosenicích

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 20.3.2019 bude přerušena dodávka pitné vody v Prosenicích v ulicích Na Návsi, Na Chmelínku, Ke Mlýnu a K Žebračce ( viz. přiložená situace ) z důvodu přípravy další etapy výstavby vodovodu v Prosenicích.
Přerušení dodávky pitné vody bude v době od 8:00 do 11:00 hodin.
Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. žádá odběratele, aby si zajistili zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky.
Po dobu přerušení dodávky pitné vody bude v ulici Na Návsi přistavena cisterna s pitnou vodou.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 13. března 2019

Oznámení havárie na vodovodu v Kojetíně, ulice Dudíkova

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 13.03.2019 bude přerušena dodávka vody v části ulice Dudíkova a ulice Nová z důvodu poruchy na vodovodním řadu LT DN150. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy část nemovitostí na ulici Dudíkova a ulici Nová viz přiložená situace. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá cca mezi 7:30 až 10:00.
Pověření pracovníci provozu vodovodů v průběhu včerejšího dne informovali obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody.

Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody v objemu potřebném pro překonání odstávky z vodovodního řadu.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 12. března 2019

Oznámení - havárie na vodovodu - svodu do města Lipník nad Bečvou


Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 12.03.2019 dojde z důvodů poruchy na přívodním řadu DN250 z VDJ 2x800 m3 ke změně způsobu zásobování města Lipník nad Bečvou, při které může dojít ke snížení tlaku ve vodovodní síti ve městě. Problém s tlakem mohou mít po dobu opravy ve městě Lipník nad Bečvou zejména výškové budovy a ulice nacházející se v severní části města Lipník nad Bečvou (Loučská, Příční, Jezerská, Mlýnecká, Bohuslávská, Na Kopečku).

Společnost VaK Přerov, a.s. po dobu opravy na přívodním řadu do města Lipník nad Bečvou nepřeruší zásobování spotřebiště.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené se změnou způsobu zásobování spotřebiště a vyvolanými změnami průtoku ve vodovodní síti.
Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 12. března 2019

Oznámení - havárie na vodovodu v Přerově, ulice Petřivalského

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 12.03.2019 bude přerušena dodávka vody v Přerově v části ulice Petřivalského z důvodů poruchy na vodovodu LT DN100. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění vzniklé poruchy nemovitosti viz přiložená situace. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá od 8:30 do 11:00 hodin.
Pověření pracovníci provozu vodovodů informovali obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v průběhu včerejšího dne.
Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky z vodovodu.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 11. března 2019

Oznámení o částečném přerušení dodávky vody v Čekyni

na základě oznámení společnosti ČEZ bude přerušena dodávka elektrické energie pro automatické stanice v Čekyni – ATS Pod Lípami, Na Červenici a na Zámecké ulici. Z tohoto důvodu bude přerušena dodávka pitné vody dne 12.3.2019 od 7:30 do 15:30 hodin a to pouze v lokalitách zásobovaných těmito stanicemi. Jedná se o ulice Vinohrádky, Na Červenici, Zámecká, Nad Úvozem, Štěpnice. Doporučujeme odběratelům za ATS o zajištění si zásoby vody v objemu potřebném pro překročení odstávky.

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 7. března 2019

Oznámení - havárie na vodovodním řadu v Kojetíně, ulice Dudíkova

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 07.03.2019 bude přerušena dodávka vody v části ulice Dudíkova z důvodu poruchy na vodovodním řadu LT DN150. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy část nemovitostí na ulici Dudíkova viz přiložená situace. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá cca mezi 8:00 až 12:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů v průběhu včerejšího dne informovali obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody.

Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky, současně uvádíme, že po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z přistavené malé cisterny umístěné na parkovišti u obchodu. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody v objemu potřebném pro překonání odstávky z vodovodního řadu a z předmětné cisterny.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 27. února 2019

Oznámení - havárie na vodovodním řadu Dřevohostice ul. Chaloupky

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 27.02.2019 bude přerušena dodávka vody v části městyse Dřevohostice z důvodů poruchy na vodovodním řadu PVC DN100. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitosti v ulici Chaloupky. Předpokládané přerušení dodávky vody bude krátkodobá mezi 8:00 a 12:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území městyse.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 18. února 2019

Oznámení havárie na vodovodu na ulici Kpt. Jaroše v Tovačově

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 18.02.2019 bude přerušena dodávka vody v ulici Kpt. Jaroše z důvodu poruchy na vodovodním řadu AC DN80. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitostí v předmětné ulici. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá v čase mezi 8:00 a 12:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů v průběhu dnešního dne informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 14. února 2019

Oznámení havárie na vodovodním řadu na ulici Partyzánská, Hranice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 14.02.2019 bude přerušena dodávka vody v Hranicích v ulicích Smetanovo nábřeží, Teplická (v úseku od křižovatky s ulicí Partyzánskou směrem na Valašské Meziřičí) a v ulici Partyzánská (v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Smetanovo nábřeží a Teplická) z důvodů havárie na vodovodním řadu LT DN100. Předpokládaná odstávka bude od 9:00 do 12:00 hodin. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky současně uvádíme, že po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z přistavené cisterny, která se bude umístěna v předmětné lokalitě na ulici Partyzánská před SPŠ. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z předmětné cisterny. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území města Hranice.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 12. února 2019

Oznámení havárie na vodovodním řadu Dřevohostice, ul. Sadová

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 12.02.2019 bude přerušena dodávka vody v části městyse Dřevohostice z důvodů poruchy na vodovodním řadu PVC DN200. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitosti v ulici Sadová. Předpokládané přerušení dodávky vody bude od 8:00 do 12:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území městyse.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 6. února 2019

Oznámení havárie vodovodu v Přerově, Předmostí ul. Křivá

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 06.02.2019 bude přerušena dodávka vody v Přerově v celé ulici Křívá a v ulici Lužní z důvodů poruchy na vodovodu LT DN100 a bez dodávky vody budou po dobu odstranění vzniklé poruchy nemovitosti v předmětných ulicích. Předpokládaná odstávka bude do 12:00 hodin. Pověření pracovníci provozu vodovodů již v průběhu včerejšího dne informovali obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky z vodovodu. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti ve městě Přerově.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 5. února 2019

Oznámení havárie vodovodu v Lipníku nad Bečvou, ul. Komenského sady

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 05.02.2019 bude přerušena dodávka vody v části města Lipník nad Bečvou a bez dodávky vody budou po krátkou dobu nemovitosti v části ulice Komenského sady z důvodů havárie na vodovodním řadu LT DN200. Bez dodávky vody budou nemovitosti na ulici Komenského sady č.p. 30, 34, 1235. Předpokládaná odstávka bude do 13:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů v průběhu dnešního dne informovali obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území města Lipník nad Bečvou.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 31. ledna 2019

Oznámení havárie vodovodu v Černotíně před č.p. 40

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 31.01.2019 bude přerušena dodávka vody v části obce Černotín z důvodů havárie na vodovodním řadu LT DN100. Předpokládaná odstávka bude od 14:00 do 16:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky z vodovodu. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území obce.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 28. ledna 2019

Oznámení - havárie vodovodu v Lipníku nad Bečvou ul. Hranická

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 28.1.2019 bude přerušena dodávka vody v části města Lipník nad Bečvou a bez dodávky vody budou po krátkou dobu nemovitosti v části ulice Hranická čp. 45 z důvodů havárie na vodovodním řadu LT DN100. Předpokládaná odstávka bude do 12:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů v průběhu dnešního dne informovali obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky současně uvádíme, že po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z přistavené cisterny DAF, která se bude umístěna v předmětné lokalitě před č.p. 45. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z předmětné cisterny. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území města Lipník nad Bečvou.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 24. ledna 2019

Oznámení havárie vodovodu v Přerově, Předmostí ul. Teličkova

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 24.01.2019 bude přerušena dodávka vody v Přerově v části ulice Teličkova a v části ulice Sportovní z důvodů poruchy na vodovodu LT DN100. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění vzniklé poruchy nemovitosti viz přiložená situace. Předpokládaná odstávka bude od 8:00 do 12:00 hodin. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky z vodovodu. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti v obci.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 24. ledna 2019

Oznámení havárie vodovodu v Přerově, Předmostí ul. Popovická

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 23.01.2019 bude přerušena dodávka vody v Přerově v celé ulici Popovická a v části ulice Hranická z důvodů poruchy na vodovodu LT DN100. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění vzniklé poruchy nemovitosti v celé ulici Popovická a v části ulice Hranická viz přiložená situace. Předpokládaná odstávka bude do 17:00 hodin. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky z vodovodu. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti v obci.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 21. ledna 2019

Oznámení - havárie na vodovodním řadu Dobrčice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 21.01.2019 bude přerušena dodávka vody v obci Dobrčice z důvodů poruchy na vodovodním řadu PVC DN80. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitosti v obci Dobrčice viz přiložená situace (ulice „Za Hospodou“). Předpokládané přerušení dodávky vody bude od 8:00 do 13:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území města Hranice.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 14. ledna 2019

Oznámení - havárie na vodovodním řadu LT DN200 na ulici Kpt. Jaroše, Hranice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 14.01.2019 je přerušena dodávka vody v Hranicích v části ulice Kpt. Jaroše (v úseku mezi křižovatkou s ulicemi Purgešova a Kollárova), bez dodávky vody jsou č.p. 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, z důvodů havárie na vodovodním řadu LT DN200. Předpokládaná odstávka bude do 12:00 hodin. Pověření pracovníci provozu vodovodů informovali obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky, současně uvádíme, že po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z cisterny, která bude umístěna mezi bytovými domy. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z předmětné cisterny. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území města Hranice.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 11. ledna 2019

Oznámení - havárie vodovodu v Hranicích, ulice Partyzánská

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 11.01.2019 bude přerušena dodávka vody v Hranicích v ulicích Smetanovo nábřeží, Teplická (v úseku od křižovatky s ulicí Partyzánskou směrem na Valašské Meziřičí) a v ulici Partyzánská (v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Smetanovo nábřeží a Teplická) z důvodů havárie na vodovodním řadu LT DN100. Předpokládaná odstávka bude od 9:00 do 12:00 hodin.

Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území města Lipník nad Bečvou.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 11. ledna 2019

Oznámení - havárie vodovodu v Želatovicích

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 11.01.2019 je přerušena dodávka vody v části obce Želatovice a bez vody budou nemovitosti viz přiložená situace z důvodů havárie na vodovodním řadu AC DN150. Předpokládaná odstávka bude od 8:00 do 11:00.

Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území města Lipník nad Bečvou.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 10. ledna 2019

Oznámení - havárie vodovodu v Přerově, ul. Šířava

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 10.01.2019 bude přerušena dodávka vody v Přerově v části ulici Šířava z důvodů poruchy na vodovodu LT DN200. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění vzniklé poruchy nemovitosti v úseku mezi ulicí tř. 17 listopadu a Čechovou ulicí. Předpokládaná odstávka bude od 8:00 do 13:00 hodin. Pověření pracovníci provozu vodovodů informovali obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v průběhu včerejšího dne. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky z vodovodu současně uvádíme, že po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z cisterny, která bude umístěna před střední školou gastronomie a služeb. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z předmětné cisterny. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti v obci

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 9. ledna 2019

Oznámení - havárie vodovodu v Lipníku nad Bečvou, ul. Seminárka

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 9.1.2019 bude přerušena dodávka vody v části města Lipník nad Bečvou a bez dodávky vody budou po krátkou dobu nemovitosti v části ulice Seminárka (čp. 8, 109, 2, 1560, 4, 6, 3) z důvodů havárie na vodovodním řadu LT DN100. Předpokládaná odstávka bude do 12:00 hod.
Pověření pracovníci provozu vodovodů v průběhu včerejšího dne informovali obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody.
Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území města Lipník nad Bečvou.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 9. ledna 2019

Oznámení - havárie vodovodu v Kojetíně na ul. Sladovní

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 9.1.2019 bude přerušena dodávka vody v části ulice Sladovní z důvodu poruchy na vodovodním řadu LT DN100. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy část nemovitostí na ulici Sladovní viz přiložená situace. Předpokládaná odstávka bude do 12:00.
Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky, současně uvádíme, že po dobu přerušení dodávky vody bude zajištěna provizorní dodávka vody z cisterny, která bude umístěna před bytovým domem č.p. 339. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody z předmětné cisterny.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů

Přerov 4. ledna 2019

Oznámení - havárie vodovodu v Lipníku nad Bečvou ul. Na Zelince

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 4.1.2019 bude přerušena dodávka vody v části města Lipník nad Bečvou a bez dodávky vody budou po krátkou dobu nemovitosti v části ulice Na Zelince z důvodů havárie na vodovodním řadu PVC DN100 před p.č. 137. Předpokládaná odstávka bude do 13:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území města Lipník nad Bečvou.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 3. ledna 2019

Oznámení - havárie vodovodu v Přerově ul. Dvořákova

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 03.01.2019 bude přerušena dodávka vody v Přerově v části ulici Dvořákova z důvodů poruchy na vodovodu LT DN100. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění vzniklé poruchy nemovitosti nacházející se na ulici Otakara Janoše č.p. 2,4,6, Por. Vodičky č.p. 2,4,6, Jána Nálepky č.p. 2,4,6, a Dvořákova ulice č.p. 22, 24 a 26. Předpokládaná odstávka bude od 8:00 do 13:00 hodin. Pověření pracovníci provozu vodovodů informovali obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v průběhu včerejšího dne. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky z vodovodu. Podle povětrnostních podmínek bude přistavena cisterna. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti v obci.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 21. prosince 2018

Oznámení - havárie vodovodu v Přerově - ulice Trávník

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 21.12.2018 bude přerušena dodávka vody v Přerově v části ulice Trávník z důvodu havárie vodovodu LT DN 100. Bez dodávky pitné vody budou po dobu odstranění havárie nemovitosti nacházející se na ulici Trávník č.p. 1,3,4,5,7,9,11. Předpokládaná doba odstávky - od 8:00 do 12:00 hodin. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky pitné vody ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v dané oblasti.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů