Údaje o hospodaření

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., § 36, odst. 5, zpracovala informace o celkovém vyúčtování všech položek, které v příslušném roce kalkulovala do ceny vodného a stočného.

voda.jpgTyto informace si můžete prohlédnout níže:

 

 • Struktura nákladů pro rok 2023 ZDE
 • Struktura nákladů pro rok 2022 ZDE
 • Struktura nákladů pro rok 2021 ZDE
 • Struktura nákladů pro rok 2020 ZDE
 • Struktura nákladů pro rok 2019 ZDE
 • Struktura nákladů pro rok 2018 ZDE
 • Struktura nákladů pro rok 2017 ZDE
 • Struktura nákladů pro rok 2016 ZDE
 • Struktura nákladů pro rok 2015 ZDE
 • Struktura nákladů pro rok 2014 ZDE
 • Struktura nákladů pro rok 2013 ZDE
 • Struktura nákladů pro rok 2012 ZDE
 • Struktura nákladů pro rok 2011 ZDE
 • Struktura nákladů pro rok 2010 ZDE
 • Struktura nákladů pro rok 2009 ZDE
 • Struktura nákladů pro rok 2008 ZDE
 • Struktura nákladů pro rok 2007 ZDE
 • Struktura nákladů pro rok 2006 ZDE
 • Struktura nákladů pro rok 2005 ZDE
 • Struktura nákladů pro rok 2004 ZDE
 • Struktura nákladů pro rok 2003 ZDE
 • Struktura nákladů pro rok 2002 ZDE

Ceny pro obce provozované na koncesi

 • Struktura nákladů pro rok 2023 pro obec Velká, Hranice pod Hůrkou ZDE
 • Struktura nákladů pro rok 2023 pro obce Brodek a Luková ZDE
 • Struktura nákladů pro rok 2023 pro obec Bělotín ZDE
 • Struktura nákladů pro rok 2022 pro obec Velká, Hranice pod Hůrkou ZDE
 • Struktura nákladů pro rok 2022 pro obce Brodek a Luková ZDE
 • Struktura nákladů pro rok 2022 pro obec Bělotín ZDE
 • Struktura nákladů pro rok 2021 pro obec Velká, Hranice pod Hůrkou ZDE
 • Struktura nákladů pro rok 2021 pro obce Brodek a Luková ZDE
 • Struktura nákladů pro rok 2021 pro obec Bělotín ZDE
 • Struktura nákladů pro rok 2020 pro obec Velká, Hranice pod Hůrkou ZDE
 • Struktura nákladů pro rok 2020 pro obce Brodek a Luková ZDE
 • Struktura nákladů pro rok 2019 pro obec Velká, Hranice pod Hůrkou ZDE
 • Struktura nákladů pro rok 2019 pro obce Brodek a Luková ZDE
 • Struktura nákladů pro rok 2018 pro obec Velká, Hranice pod Hůrkou ZDE
 • Struktura nákladů pro rok 2018 pro obce Brodek a Luková ZDE
 • Struktura nákladů pro rok 2017 pro obec Velká, Hranice pod Hůrkou ZDE
 • Struktura nákladů pro rok 2017 pro obce Brodek a Luková ZDE
 • Struktura nákladů pro rok 2016 pro obec Velká, Hranice pod Hůrkou ZDE
 • Struktura nákladů pro rok 2016 pro obce Brodek a Luková ZDE
 • Struktura nákladů pro rok 2015 pro obec Velká, Hranice pod Hůrkou ZDE
 • Struktura nákladů pro rok 2015 pro obce Brodek a Luková ZDE
 • Struktura nákladů pro rok 2014 pro obce Brodek a Luková ZDE