Základní údaje o společnosti

Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Sídlo: Šířava 482/21, Přerov I - Město
  750 02 Přerov
Právní forma: akciová společnost
IČ: 47674521
DIČ: CZ47674521
Den vzniku: 1.11.1993
Předmět podnikání: - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, který zahrnuje 9 oborů činnosti, mimo jiné i provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
  - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
  - provádění staveb, jejich změn a odstraňování
  - silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní
  - projektová činnost ve výstavbě
  - vodoinstalatérství
Zápis do Obchodního rejstříku:

společnost je zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka č. 675

 

budova VaK Přerov, a.s.

 

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. byla založena 1. listopadu 1993 privatizací státního podniku Vodovody a kanalizace Přerov. Jejím hlavním úkolem je plynulá a spolehlivá dodávka kvalitní pitné vody zákazníkům regionu. Zajišťuje rovněž odvádění a čištění odpadních vod s velkou účinností čištění.

Protože svou činností přímo ovlivňuje zdraví obyvatelstva a kvalitu životního prostředí, staví ochranu životního prostředí mezi své priority.

V oblasti výroby a dodávání pitné vody chrání vodní zdroje před ohrožením jejich vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti ochrannými pásmy, sleduje stavy hladiny podzemní a povrchové vody a její kvalitu v širším okolí jímacích území, zavádí moderní technologie úpravy vody, pravidelně sleduje kvalitu vody od zdrojů přes úpravu vody až ke koncovému spotřebiteli, udržuje, opravuje a rekonstruuje vodovodní sítě.

V zájmu ochrany životního prostředí společnost modernizuje technologie čištění odpadních vod s cílem dosáhnout vyšší účinnosti čištění.

Ve svém segmentu činností společnost VaK Přerov, a.s. realizovala a v polovině roku 2009 dokončila projekt "Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy", který byl kofinancován také z prostředků Evropské unie.

Dále společnost realizovala s pomocí dotace z Operačního programu Životního prostředí v termínu 07/2014 - 11/2015 stavbu "Přerov - výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic".

Na roky 2017 až 2018 je připravována akce "Dostavba kanalizace Hranice". Na tuto akci je požádáno o dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

Bližší informace naleznete ZDE.

V roce 2018 oslavila společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 25. výročí svého vzniku. K tomuto významnému jubileu se vztahuje následující video (273 MB) a v detailech se můžete seznámit s dosaženými  úspěchy společnosti v následující brožuře.

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. má zavedený integrovaný systém řízení jakosti a systém řízení ochrany životního prostředí podle norem ISO 9001 a 14001 a v listopadu 2017 byla úspěšně recertifikována certifikační společností Lloyd´s Register Quality Assurance. Jsme si vědomi naší odpovědnosti vůči našim zákazníkům a ochraně životního prostředí, a proto jsme přijali „Politiku jakosti a vztahu k environmentu", kterou se při své činnosti řídíme. Od roku 2009 se společnost zapojila do projektu "Zelená firma".


banner_234x60_zf.gif