Vytyčení kanalizace

kanalizace

Před zahájením stavebních prací, kde se předpokládá, že navržený záměr stavby může zasáhnout, nebo zasahuje do vodárenského zařízení (vodovod, kanalizace, zařízení ve správě VaK Přerov, a.s.), nebo může zasáhnout, nebo zasahuje do ochranného pásma vodárenského zařízení, vymezeného dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., v jeh platném znění, musí být poloha vodárenského zařízení vytyčena a v terénu řádně vyznačena.

Z tohoto důvodu je nezbytné požádat VaK Přerov o vytyčení našich zařízení a upřesnění jejich polohy v terénu. Tuto službu zajistíme na základě písemné objednávky, která musí být doručena společnosti Vodovody a kanalizace, a.s. nejméně 7 kalendářních dnů před realizací záměru.

Protokol „Vytyčení vodárenských sítí“

Ceny nabízených služeb jsou obsaženy v přiloženém souboru

Vytyčení kanalizace - kontakty:

Zajišťuje provoz vodovodů  
 tel.: 581 299 134 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
 fax: 581 207 425  

Ukázka protokolu o vytyčení kanalizace

Další pojmy související s vytyčením kanalizace a ochranným pásmem vodárenského zařízení.

Dle § 23 zákona č. 274/2001Sb., v platném znění, činí ochranné pásmo 1,5 m od líce potrubí na obě strany do profilu DN 500 a 2,5 m nad DN 500.

Pracovníci na stavbě musí být před zahájením prací v ochranném pásmu seznámeni s polohou vodárenského zařízení (vodovodu a kanalizace).

Zahájení jakékoliv činnosti (dle odst. 5 § 23 zákona 274/2001 Sb.,) v ochranném pásmu zařízení, oznámí zadavatel nebo dodavatel stavebních prací písemně na adresu společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. nejméně 7 kalendářních dnů předem.

Zemní práce ve vzdálenosti menší jak 1,0 m od našeho zařízení a jejich příslušenství mohou být prováděny pouze ručně.

V ochranném pásmu zařízení nesmí být zřizovány stavby budov, oplocení, podpěrných konstrukcí nadzemních vedení a jiné konstrukce zamezující přístup k němu, k jeho příslušenství a k vodovodním nebo kanalizačním přípojkám. Nesmí zde být umístěna výsadba trvalého charakteru, kterou není možné v případě potřeby odstranit bez nároků na náhradu škody.

Činností v ochranném pásmu nesmí být jakkoliv omezen přístup ke stávajícím vodárenským nebo kanalizačním zařízením, k uzávěrům a šachtám na domovních přípojkách a k požárním hydrantům. V ochranném pásmu zařízení a nad vedením přípojek nesmí být skladovány žádné materiály, odpady ani zřizovány mezideponie. Stávající zařízení v provozování naší společnosti musí zůstat po dobu stavby trvale přístupné pro opravy, údržbu a příjezd vozidel.

Před zahájením stavebních prací, kde se předpokládá, že navržený záměr stavby může zasáhnout, nebo zasahuje do vodárenského zařízení (vodovod, kanalizace, zařízení ve správě VaK Přerov, a.s.), nebo může zasáhnout, nebo zasahuje do ochranného pásma vodárenského zařízení, vymezeného dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., v jeh platném znění, musí být poloha vodárenského zařízení vytyčena a v terénu řádně vyznačena.

Z tohoto důvodu je nezbytné požádat VaK Přerov o vytyčení našich zařízení a upřesnění jejich polohy v terénu. Tuto službu zajistíme na základě písemné objednávky, která musí být doručena společnosti Vodovody a kanalizace, a.s. nejméně 7 kalendářních dnů před realizací záměru.