Vyhledávání poruch na vodovodu

odposlech poruchy, poslechová, tyčhledani poruch voda

Hlášení poruch na vodovodu, vodovodní přípojce nebo vodoměru lze nahlásit na níže uvedených telefonních číslech a e-mailu:

  1. stálá nepřetržitá služba ( 24 hodin ) – Centrální vodárenský dispečink VaK Přerov, a.s. – 800 167 427 bezplatná infolinka nebo 581 202 094, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  2. v době od 6,30 do 14,30 hodin – pracoviště vodovodů Přerov ( oblast Přerovsko a Kojetínsko ) – telefon 581 299 134, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  3. v době od 6,30 do 14,30 hodin – pracoviště vodovodů Hranice ( oblast Hranicko a Lipensko ) – telefon 581 601 879, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předmětné hlášení je zaevidováno a vyřízeno.

Aktuální a plánované opravy, údržby, odstávky na vodovodním potrubí.

Informace o plánovaných rekonstrukcích nebo opravách vodovodů jsou v dostatečném předstihu umístěny na webové stránky společnosti a současně jsou v dostatečném předstihu informováni starostové příslušných obcí či měst, jež zajišťují informovanost svých občanů a významní odběratelé.

Příklad oznámení poruchy na webových stránkách

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 13.9.13 od 8:00 do 14:00 hodin bude přerušena dodávka pitné vody v Přerově XI – Vinary z důvodu přepojování potrubí na stavbě „ Vinary – stavební úprava a rekonstrukce vodovodu “.  Náhradní zásobení bude zajištěno pojízdnou cisternou.
Podrobné informace o průběhu odstávky je možno získat na centrálním dispečinku – 800 167 427.

Další informace – typy poruch na vodovodním řadu a vodovodní přípojce

Před vodoměrem
Jde o poruchy na vodovodním řadu, přípojce nebo dalších technických zařízení pro rozvod pitné vody, které mají různý průběh dle typu poruchy např. vyvěrající voda, zaplavení vodoměrné šachty nebo jiných podzemních prostor atd. Tyto typy poruch způsobují škody naší společnosti.
Vodovodní přípojky – za vodoměrem
Jde o poruchy způsobující škodu zákazníkovi. Porucha se může vyskytnout na vnitřním rozvodu zákazníka a častým zdrojem poruchy jsou staré rozvody vnitřního vodovodu a zastaralé nebo poškozené armatury (nap. ventily). Doporučujeme při delším opuštění bytu či rodinného domu (dovolená, služební cesta apod.) uzavřít hlavní uzávěr vody pro byt či dům. Riziko poruchy je také u vnitřních rozvodů uložených v zemi a to zejména u starších rozvodů a rozvodů provedených z nevhodných materiálů. V případě poruchy nabízí naše společnost službu vyhledání těchto poruch na podzemních rozvodech ve vlastnictví zákazníka. Tuto službu hradí zákazník.