Hlášení poruch

dispecinkSpolečnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. zajišťuje provoz centrálního pracoviště dispečinku s nepřetržitým provozem.
Zde můžete nahlásit poruchu na vodovodní nebo kanalizační síti, která je ve správě společnosti.

Hlášení poruch – vodovodní sítě

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. spravují pouze vodovodní zařízení na veřejných částech vodovodní sítě, jež jsou zakončeny vodovodní přípojkou. Pokud je závada na domovní instalaci (za hlavním vodoměrem), tedy v domě nebo v bytě, je nutno se obrátit na správce domu či jinou specializovanou firmu. Taktéž v oblasti dodávky teplé vody je třeba se obracet na jejího dodavatele a ne na společnost VaK Přerov.

Hlášení poruch – splaškové kanalizační sítě

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. spravují pouze splaškové kanalizační sítě na veřejných částech. Pokud je závada na domovní instalaci, tedy v domě nebo v bytě, je nutno se obrátit na správce domu či jinou specializovanou firmu. Pokud neodtéká silniční dešťová vpusť, je třeba se obrátit na správce komunikace.
Pro všechny uvedené situace lze použít bezplatné telefonní číslo 800 167 427 (případně 581 202 094). Pokud se nemůžete dovolat na uvedená čísla, je náš pracovník zaneprázdněn jinou nahlášenou poruchou. Prosíme o trpělivost.