Ukončení odvádění odpadních vody

Při ukončení odvádění odpadní vody rozlišujeme následující případy:

  • změna vlastníka napojené nemovitosti – v tomto případě se nemění technické řešení a nedochází k fyzickému zrušení kanalizační přípojky, pouze dojde ke změně smluvního vztahu a provedení fakturace stočného dle podmínek uvedených v uzavřené smlouvě. Změna se provádí na zákaznickém centru
  • dočasné ukončení odvádění odpadních vod (např. dlouhodobě neobývaná nemovitost) - v tomto případě zůstává fyzicky zachována kanalizační přípojka. Pro širokou škálu variant, které přicházejí v úvahu, se řeší každá žádost individuálně. Je třeba mít na paměti, aby nedocházelo i k nevědomému využívání kanalizační přípojky k odvádění odpadních a srážkových vod. Odběratel zůstává zákazníkem společnosti – smlouva zůstává v platnosti, jen dojde k jednorázové dofakturaci odvedené vody ke dni ukončení dodávky vody.
  • trvalé ukončení odvádění odpadních a srážkových vod - v tomto případě si zákazník vyřídí na příslušném stavebním úřadě legislativní zrušení kanalizační přípojky. Následně vyplní příslušnou objednávku, k objednávce přiloží příslušné povolení vydané příslušným stavebním úřadem k fyzickému odstranění kanalizační přípojky a po dohodě s pracovníky Vaku Přerov dojde:
    - k fyzickému odpojení kanalizační přípojky v místě napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu na náklady majitele. Tyto úkony provedenou výhradně pracovníci Vaku Přerov v předem dohodnutém termínu na základě příslušné objednávky. Zemní práce v místě napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu zajistí vlastník kanalizační přípojky, případně bude dohodnuto jinak. Detailní popis
    - Na základě výše uvedeného bodu zákazník navštíví zákaznické centrum, kde dojde k úpravě případně ukončení smluvního vztahu (smlouvy na odvádění odpadní a srážkové vod). Při tomto úkonu dojde také ke konečné  dofakturaci množství odvádené odpadní případně srážkové vody na rušeném odběrném místě.
    - fyzické zrušení kanalizační přípojky tj úsek od napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu po napojení vnitřní kanalizace provede na své náklady vlastník kanalizační přípojky (vlastník nemovitosti, napojeného pozemku)