Tiskové zprávy

Přerov, 16. dubna 2024

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. svolává tímto řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 17. května 2024 od 9:00 hodin ve velkém sále klubu Teplo v Přerově na adrese Horní náměstí 9, Přerov, 

Bližší informace naleznete v těchto přílohách:


Přerov, 28. února 2024

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. svolává tímto valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 15. března 2024 od 9:00 hodin ve velkém sále klubu Teplo na adrese Horní náměstí 9, Přerov

Bližší informace naleznete v těchto přílohách:


Přerov 7. února 2024

Informace o stavbě nového vodojemu Sv. Anna v Lipníku nad Bečvou

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, naplánovala na rok 2024 stavbu nového vodojemu Sv. Anna, který nahradí původní vodojem z 30 let 20 století. Vodojem zásobující pitnou vodou obyvatele města Lipník nad Bečvou a přilehlou část Trnávku se nachází vedle barokní kaple Sv. Anny s krásným výhledem do okolní krajiny.

Důvodem realizace nového vodojemu je jeho špatný technický stav a omezení provozního využití v případě zvýšených odběrů a pro potřeby řádné provozní činnosti vodárenské soustavy. Z tohoto důvodu investor Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. přistoupil k jeho demolici a výstavbě nového vodojemu se dvěma kruhovými komorami, z nichž každá komora bude mít objem 400 m3. Součástí stavby jsou přeložky stávajících vodovodních potrubí o průměru 250 mm a 300 mm, zahloubení odpadního potrubí z vodojemu o průměru 300 mm včetně přeložky ovládacích kabelů a kabelů NN, nové oplocení a výsadba stromů. Pro potřeby zvýšení zabezpečení dodávek vody do místní části Trnávka bude součástí posilující čerpací stanice umístěná v objektu vodojemu.

Celé stavbě předcházela projekční příprava, jejíž součástí byl architektonický návrh konzultovaný s městským architektem a s vedením města Lipník nad Bečvou.


Přerov 11. ledna 2024

Pozor na zamrzlý vodoměr či vodovodní přípojku,
připomínají vodaři VaK Přerov, a.s.

Mrazivé počasí může domácnosti připravit nemilé překvapení v podobě zamrzlého vodoměru nebo vodovodní přípojky. Lidé často na jejich zabezpečení zapomínají a někdy je to může stát nemalé peníze.

Chtěli bychom apelovat na vlastníky rodinných domů, zejména těch neobydlených, rekreačních chat, chalup a venkovních vodoměrných šachet, aby si majitelé provedli kontrolu zabezpečení přípojek proti zamrznutí. Stačí nedovřené okénko do sklepa nebo nedovřený poklop na vodoměrné šachtě a dojde k zamrznutí přípojky, poté k prasknutí vodoměru, následně k úniku vody a současně dojde k poškození majetku. Za vzniklé škody – prasklý vodoměr či uniklou pitnou vodu, odpovídá majitel nemovitosti. Výměna vodoměru poškozeného mrazem vyjde přibližně na jeden a půl tisíce korun. Jedinou prevencí je řádné zateplení nebo zakrytí sklepních okének polystyrénem a podobně. Pokud by došlo k prasknutí vodoměru, je nutno ihned tuto závadu nahlásit na Centrální vodárenský dispečink VaK Přerov, a. s., telefon 800 167 427
a nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..


Přerov, 3. listopadu 2023

Přeložka dálnice

Stavbou dálnice bude dotčena řada stávajících zařízení i vedení inženýrských sítí. Mezi nimi pochopitelně nechybí ani řady a objekty veřejného vodovodu, které bude v řadě případů nezbytné přizpůsobit trase i konstrukčnímu řešení budované dálnice. S tím je spojena řada činností jak ze strany dodavatele stavby, tak také ze strany provozovatele vodovodu, společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.. VaK musí připravit podmínky pro odstavení překládaných vodovodů, jejich odvodnění a po stavebních úpravách opětovné uvedení do běžného provozu. Z připravených přeložek je do konce letošního roku naplánováno zrealizovat dvě rozsahem nejvýznamnější. První na výtlačném řadu z úpravny vody Troubky do vodojemu Švédské šance a druhou na zásobním řadu pro jihozápadní okraj a okolí Přerova.

Přeložka výtlaku Troubky – Švédské šance o průměru 700mm, včetně přípravy a opětovného zprovoznění, proběhne ve dnech 20. a 21. listopadu 2023. Po dobu odstávky bude spotřebiště zásobeno z akumulací vodojemů. Zároveň VaK navýší množství pitné vody dodávané přivaděčem Hranice – Lipník – Přerov, zásobeným z Ostravského oblastního vodovodu do vodojemu u Čekyně. Po celou dobu odstávek tak bude zachována dodávka pitné vody všem odběratelům. Přesto nelze vyloučit krátkodobé zakalení vody způsobené změnami průtokových poměrů v potrubí, vyvolaných odlišným způsobem distribuce vody v síti.

Při úpravách zásobního řadu pro jihozápadní část skupinového vodovodu nebude dodávka vody prakticky omezena. Uspořádání vodárenské sítě umožňuje řešit náhradní provoz zásobené oblasti bez jakýchkoliv omezení. I v tomto případě však musí dojít k přesměrování přívodu vody do zásobené lokality průmyslové zóny. Nelze tedy vyloučit krátkodobé zakalení dodávané vody. Tyto úpravy a s nimi spojená odstávka řadu je naplánována na 4. a 5. prosince 2023.

VaK Přerov, a.s. se omlouvají odběratelům za případné potíže vyvolané mimořádnou manipulací na vodárenské síti při realizaci přeložek. Jelikož se jim není možné vyhnout, doporučujeme odběratelům ve výše uvedených termínech omezení odběrů pitné vody pro napájení spotřebičů a zařízení přímo připojených na vodovod. Jedná se především o přímo napojené vyvíječe páry, sterilizátory, průmyslové a procesní vodní lázně, ale také myčky nádobí či pračky.

Zároveň prosíme odběratele, aby v případě přetrvávajících potíží kontaktovali náš dispečink na bezplatné lince 800 167 427 nebo na běžných telefonních číslech 581 298 111, 581 202 094.

                                                                                   vedení společnosti


Přerov, 18. dubna 2023

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. svolává tímto řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 19. května 2023 od 9:00 hodin ve velkém sále Městského domu v Přerově na adrese Kratochvílova 148/1, Přerov

Bližší informace naleznete v těchto přílohách:


 

Přerov, 19. dubna 2022

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. svolává tímto řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 20. května 2022 od 9:00 hodin ve velkém sále Městského domu v Přerově na adrese Kratochvílova 148/1, Přerov

Bližší informace naleznete v těchto přílohách:


Přerov, 17. května 2021

Odkupování akcií společnosti

Mimořádná valná hromada dne 23.2.2021 rozhodla, že společnost nabídne akcionářům odkoupení všech  akcií s nominální hodnotou 500 Kč . Představenstvo uveřejňuje nabídku na uzavření kupní smlouvy , kde jsou uvedeny podmínky odkupu.

Další informace naleznete i v tomto dokumentu.

 vedení společnosti


Úprava platebních možností

S okamžitou platností se upravuje možnost plateb za VODNÉ a STOČNÉ.  

Bližší informace naleznete ZDE.

Děkujeme za pochopení.


Přerov 17.5.2021

V souvislosti s aktuálním vývojem pabdemie

O Z N A M UJEME

OBNOVENÍ PROVOZU

ZÁKAZNICKÉHO CENTRA

a technických oddělení na provoze Přerov a Hranice

pro veřejnost.

Platnost oznámení: od 17.5.2021

Při komunikaci s námi upřednostnujte telefonickou nebo elektronickou komunikaci.

Děkujeme za pochopení.


 

Přerov, 12. dubna 2021

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 14. května 2021 od 9:00 hodin ve velkém sále Městského domu v Přerově na adrese Kratochvílova 148/1, Přerov.

Bližší informace naleznete v těchto přílohách:


Podmínky účasti na mimořádné valné hromadě

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu dne 15.2.2021 vládou ČR si Vás dovolujeme upozornit na následující omezení, které musí účastníci valné hromady splnit, aby se jí mohli účastnit.

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.


Přerov, 22. ledna 2021

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. svolává tímto mimořádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 23. února 2021 od 9:00 hodin ve velkém sále Městského domu v Přerově na adrese Kratochvílova 148/1, Přerov.

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.


V souvislosti s usnesením Vlády ČR ze dne 26.10.2020

o přijetí krizového opatření,

ve smyslu oddílů II. a III. o omezení volného pohybu osob

O Z N A M UJEME

UZAVŘENÍ

ZÁKAZNICKÉHO CENTRA

a technických oddělení na provoze Přerov a Hranice

pro veřejnost.

Platnost oznámení: od 26.10.2020 až do odvolání

Při komunikaci používejte telefonickou nebo elektronickou komunikaci.

Děkujeme za pochopení.


O Z N Á M E N Í

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., oznamují, že od pondělí 4.5.2020 obnoví provoz svých zákaznických center, která byla uzavřena z důvodu epidemie koronaviru.

Upozorňujeme, že i nadále je v platnosti nařízení používat hygienické bezpečnostní opatření, vstup do budovy je možný pouze s ochranou nosu a úst, zákazníci musí dodržovat bezpečností rozestupy 2 metry, vstoupit do místnosti může pouze 1 zákazník, v čekárně může být rovněž pouze 1 zákazník.

Doporučujeme před plánovanou návštěvou kontaktovat telefonicky referentky ZC s dotazem, zda je možné vyřešit požadavek odběratele e-mailem, telefonicky, nebo je osobní návštěva na ZC nutná.

Telefonní kontakty:

581 299 135 Páníková (Přerovsko)
581 299 130 Rabinová (Přerovsko)
581 299 128 Hradilová (Hranicko, Lipnicko)
581 299 185 Zahradová (Kojetínsko)

Žádáme odběratele, aby veškeré platby na pokladně maximálně omezili a využili pro platby bankovní převody.

Změna provozní doby:

Oznamujeme zrušení provozní doby zákaznického centra, včetně pokladny pro veřejnost v PÁTEK. Provozní doba ve dnech Po – Čt zůstává beze změn.

Toto oznámení platí i pro středisko v Hranicích - 581 601 878 – Táborská 

Bezplatná infolinka 800 167 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Spojovatelka/Zákaznické centrum 581 299 111  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Provoz vodovodů 581 299 134 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Provoz kanalizací 581 299 063, 724 387 944 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Dispečink 581 299 158, 581 202 094 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Doprava 581 299 136, 728 636 169 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Laboratoř pitných vod 581 299 147 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Laboratoř odpadních vod 581 299 075, 581 299 076 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


V souvislosti s „USNESENÍM  VLÁDY  ČR  o přijetí krizového opatření“, ze dne 15. března 2020 č. 215 

O Z N A M U J E M E 

že s platností od 16. 3. 2020 od 09:00 hodin až do odvolání je vstup jiných osob než zaměstnanců společnosti do budov VaK Přerov   ZAKÁZÁN

Z tohoto důvodu je přerušen provoz  Zákaznického oddělení včetně pokladny. Nebudou poskytovány služby provozů a laboratoří zákazníkům, které je možné odložit. Všechny neodkladné záležitosti je nutné řešit telefonicky, nebo elektronicky.

V Přerově 16. 3. 2020

Ing. Miroslav Dundálek, ředitel společnosti

Po dobu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s epidemiologickou situací nebudou probíhat odečty vodoměrů v nemovitostech z důvodu ochrany zdraví. V době odečtů má odběratel možnost telefonicky nebo emailem zaslat stav vodoměru. Pokud tyto možnosti nebudou využity, bude stav vypočten dle množství odebrané vody za srovnatelné období předešlého roku. Děkujeme za pochopení.

Bezplatná infolinka 800 167 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Spojovatelka/Zákaznické centrum 581 299 111  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Provoz vodovodů 581 299 134 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Provoz kanalizací 581 299 063, 724 387 944 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Dispečink 581 299 158, 581 202 094 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Doprava 581 299 136, 728 636 169 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Laboratoř pitných vod 581 299 147 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Laboratoř odpadních vod 581 299 075, 581 299 076 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Přerov 20. července 2020

Stavba ČOV Přerov – kalová koncovka byla slavnostně zahájena

Společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. slavnostním poklepáním základního kamene zahájila dne 20.7.2020 stavbu „ČOV Přerov – kalová koncovka“. Bližší informace naleznete ZDE včetně souhrnných informací o projektu.

Oficiální tiskovou zprávu města Přerova naleznete ZDE.

vedení společnosti


Přerov, 14. května 2020

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 15. června 2020 od 9:00 hodin ve velkém sále Městského domu v Přerově na adrese Kratochvílova 148/1, Přerov.

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.


Přerov 23. srpna 2019

Zahájení stavby ČOV a kanalizace v Čekyni, Dolním Újezdu a Lhotce

Společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. slavnostním poklepáním základního kamene zahájila dne 14.8.2019 stavbu "ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní újezd, Lhotka". Bližší informace o těchto stavbách naleznete ZDE včetně souhrnných informací o projektu. 

vedení společnosti


Přerov 17. dubna 2019

Konání řádné valné hromady společnosti

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. svolává tímto řádnou valnou hromadu společnosti , která se bude konat dne 17. května 2019 od 9.00 hodin ve velkém sále Městského domu v Přerově na adrese Kratochvílova 148/1, Přerov.

Bližší informace naleznete ZDE.
     

vedení společnosti


Přerov, 14. března 2019

Oznámení o nedobrovolné dražbě akcií společnosti

Představenstvo společnosti informuje své akcionáře o nedobrovolné dražbě některých svých listinných akcií, která proběhne 29.4.2019 v Brně. Bližší informace k této problematice naleznete v dopise akcionářům. K dispozici je rovněž dražební vyhláška platná pro uvedenou akci.


Přerov, 10. září 2018

Dokončení investiční akce "Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích"

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamuje, že dne 5. září 2018 slavnostním přestřižením pásky úspěšně dokončila jednu z největších investičních akcí pro podporu ekologie v našem regionu.

Bližší informace naleznete v příloze.


Přerov 3. dubna 2018

Konání řádné valné hromady společnosti

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. svolává tímto valnou hromadu společnosti , která se bude konat dne 11. května 2018 od 9:00 hodin ve velkém sále Městského domu v Přerově na adrese Kratochvílova 148/1, Přerov.

Bližší informace naleznete ZDE.
     

vedení společnosti


Přerov 12. dubna 2017

Opravy a rekonstrukce vodovodů a kanalizací

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. ohlásila pro rok 2017-2018 řadu oprav a rekonstrukcí vodohospodářské infrastruktury.

S detailním popisem zamýšlených oprav se mohou občané seznámit v těchto článcích.

vedení společnosti


Přerov 12. dubna 2017

Konání valné hromady společnosti

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. svolává tímto valnou hromadu společnosti , která se bude konat dne 12. května 2017 od 9.00 hodin ve velkém sále Městského domu v Přerově na adrese Kratochvílova 148/1, Přerov.

Bližší informace naleznete ZDE.
     

vedení společnosti


 Přerov, 3. dubna 2017

Ocenění našich staveb

Stavba "Přerov - výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic" získala dvě ocenění:

Vodohospodarska stavba roku 2016 small Stavba roku 2016 Olomouckeho kraje small


Přerov 11. ledna 2017

Pozor na zamrzlý vodoměr či vodovodní přípojku,
připomínají vodaři VaK Přerov, a.s.

Mrazivé počasí může domácnosti připravit nemilé překvapení v podobě zamrzlého vodoměru nebo vodovodní přípojky. Lidé často na jejich zabezpečení zapomínají a někdy je to může stát nemalé peníze.

Chtěli bychom apelovat na vlastníky rodinných domů, zejména těch neobydlených, rekreačních chat, chalup a venkovních vodoměrných šachet, aby si majitelé provedli kontrolu zabezpečení přípojek proti zamrznutí. Stačí nedovřené okénko do sklepa nebo nedovřený poklop na vodoměrné šachtě a dojde k zamrznutí přípojky, poté k prasknutí vodoměru, následně k úniku vody a současně dojde k poškození majetku. Za vzniklé škody – prasklý vodoměr či uniklou pitnou vodu, odpovídá majitel nemovitosti. Výměna vodoměru poškozeného mrazem vyjde přibližně na jeden a půl tisíce korun. Jedinou prevencí je řádné zateplení nebo zakrytí sklepních okének polystyrénem a podobně. Pokud by došlo k prasknutí vodoměru, je nutno ihned tuto závadu nahlásit na Centrální vodárenský dispečink VaK Přerov, a. s., telefon 800 167 427
a nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Pavel Jeřábek
vedoucí provozu vodovodů


Přerov, 6. ledna 2017

Opakovaná výzva akcionářům k přeměně akcií

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. opakovaně vyzývá akcionáře společnosti k přeměně akcií. Bližší informace naleznete v této příloze.


Přerov, 18. prosince 2015

Opakovaná výzva akcionářům k přeměně akcií

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. opakovaně vyzývá akcionáře společnosti k přeměně akcií. Bližší informace naleznete v této příloze.

Přerov, 27. října 2015

Ceny vodného a stočného pro rok 2016

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamuje všem svým odběratelům, že s platností od 1.1.2016 nedochází ke změně cen vodného a stočného. Ceny zůstávají stejné jako v roce 2015 a jsou tyto:

Cena v Kč/m3 bez DPH včetně 15 % DPH
 vodné  36,52  42,00
 stočné  26,96  31,00

- cena vodného  je za 1 m3, t.j. za 1000 litrů odebrané pitné vody
- cena stočného je za 1 m3, t.j. za 1000 litrů odvedené odpadní vody veřejnou kanalizací a za její vyčištění.

Odečty vodoměrů u velkoodběratelů budou provedeny po 1.1.2016.
U obyvatelstva a maloodběratelů nebude prováděn mimořádný odečet stavu vodoměrů a zároveň je bezpředmětné nahlašování stavů k 31.12.2015.

Veškeré potřebné informace lze získat:

  • osobně na zákaznickém centru v Přerově, Šířava 482/21
  • telefonicky ( 581 299 135, 581 299 130, 581 299 185, 581 299 128 )
  • elektronickou poštou na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Starší tiskové zprávy: ZDE