Zřízení vodovodní přípojky

zřízení vodovodní přípojky VaK Přerov, a.s.

Pro zajištění dodávky vody je nezbytné uskutečnit postupně následující dva body:

Zřízení vodovodní přípojky

Pro zřízení vodovodní přípojky musí být splněn následující postup:

  • Žadatel předloží snímek pozemkové mapy a výpis z katastru nemovitostí  (list vlastnictví)
  • Žadatel podá žádost o napojení na vodovodní řad a čestné prohlášení stavebníka podle tohoto vzoru na příslušné pracoviště provozu vodovodů VaK Přerov, a.s., na přepážce obchodního oddělení nebo elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V žádosti se uvede předpokládaný termín realizace přípojky a kontakt na žadatele  – adresu, telefon a případně i e-mail.
  • Součástí žádosti je rozhodnutí příslušného stavebního úřadu (např. územní souhlas, územní rozhodnutí, stavební povolení), vyjádření k napojení a odsouhlasená projektová dokumentaci vodovodní přípojky. Legislativní povolení je popsáno v odstavci Legislativní povolení vodovodní přípojky.
  • Napojení na vodovodní řad lze provést po provedení zemních a bouracích prací v potřebném rozsahu – tyto práce zajišťuje žadatel (stavebník) na své náklady.
  • Napojení na vodovodní řad a montáž vodoměrné sestavy včetně vodoměru  provádí pouze pracovník provozu vodovodů VaK Přerov.

Podmínky dodávky vody a montáž vodoměru.

  • Dodávku vody vodovodní přípojkou lze zahájit po ukončení montážních a stavebních prací na přípojce a po uzavření smlouvy na dodávku vody z vodovodu pro veřejnou potřebu, v souladu s obchodními podmínkami VaK Přerov, a.s. Po provedení těchto úkonů lze namontovat vodoměr (v případě potřeby i s časovým odstupem podle potřeby zákazníka) a zahájit dodávku vody do vodovodní přípojky.
  • Místo pro umístění vodoměru musí splňovat podmínky pro bezpečný přístup a ostatní zásady uvedené v obchodních podmínkách VaK Přerov, a.s. a dojednaných v předložené projektové dokumentaci

montáž vodoměru

Vyřizuje:

Přerovsko:  
Provoz vodovodů
tel.: 581 299 131  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
fax: 581 207 425   
Hranicko:  
Provoz vodovodů včetně Zákaznického centra
tel.: 581 601 878 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
tel: 581 601 729