Práce kouřostrojem

Práce kouřostrojem se využívá v obcích, kde se nachází oddílná kanalizace – splašková a dešťová. Důvodem je nekázeň některých vlastníků nemovitostí, kteří napojují své dešťové svody do splaškové kanalizace a tím způsobují nemalé problémy na přečerpávacích stanicích odpadních vod (PSOV), které jsou dimenzovány pouze na určitý objem splaškových vod nikoliv na velké objemy vod dešťových. Tento stav má nepříznivý dopad i na městské a obecní čistírny odpadních vod (ČOV), které jsou projektovány na určité látkové zatížení a v případě snížení znečištění (naředění) v přiváděných odpadních vodách dochází k celkovému zhoršení čistícího efektu. Dále se přístroj dá využít k odhalování černě připojených nemovitostí na kanalizaci.
Kouřostroj je založen na využití zdravotně nezávadné uměle vytvořené mlhy, která se vhání pomocí speciálního zařízení do kanalizační stoky a kanalizačních přípojek. Pokud má sledovaná nemovitost neoprávněně napojen svod dešťových, nebo balastních vod do kanalizační stoky, objeví se vytvořená mlha v okapových svodech, nebo dešťových vpustích (viz fotografie). Následně je majitel dané nemovitosti písemnou formou upozorněn na vzniklé pochybení a je vyzván k odstranění závad do určeného termínu.
Tato služba je vhodná pro investory, stavební dozor, města a obce, fyzické osoby.

kouřostrojkouřostroj

Přehled cen za výkon kouřostroje uvedených bez DPH:

Pro fakturaci stavebních a montážních prací, oprav, nebo jiných stavebně - montážních prací, objednaných jinými investory, je stanovena hodinová zúčtovací sazba (HZS) zaměstnance kategorie “D“ takto:

zaměstnanec kategorie "D"  450,00 Kč/1 hod
vozidla dodávková: 12,00 Kč/1km + zdržné 50,00 Kč/ ¼ hod
elektrocentrála 150,00 Kč/1 hod
kouřostroj 50,00 Kč/1 hod
náplň kouřostroje 150,00 Kč/1 hod
Výsledná cena bude zdaněna 21 % DPH.

Kontakt pro objednání práce kouřostrojem:

Provoz kanalizací
tel.: 581 299 063
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mobil:    724 387 944