Akreditace společnosti

Společnost získala v roce 2005 certifikát LRQA k zavedenému systému řízení jakosti podle norem ISO 9001 a 14001 pro oblast provozování vodovodů a kanalizací, včetně souvisejících činností. V témže roce přijalo vedení společnosti vlastní politiku jakosti. V prosinci 2023 proběhl další recertifikační audit, který posoudil zavedený systém z důvodu obnovení certifikátu. Systém IMS byl posouzen jako vyhovující a společnost získala pro další tříleté období nový certifikát systému managementu kvality a environmentálního managementu, platný do 27.12.2026.

iso9001  

Akreditace laboratoří

Jak laboratoř pitných, tak i odpadních vod jsou akreditovány u ČIA podle ČSN EN ISO / IEC 17025: 2018 s platností do roku 2025. Obě laboratoře se úspěšně zúčastňují pravidelných mezilaboratorních porovnávacích zkoušek.

l 1346 2 l 1346
Zkušební laboratoř pitných vod, akreditovaná pod č. 1346.2 Zkušební laboratoř odpadních vod, akreditovaná pod č. 1346

Dokumenty o akreditaci Laboratoře odpadních vod:

Dokumenty o akreditaci Laboratoře pitných vod: