Ceny vodného a stočného v okrese Přerov pro rok 2020 

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamuje všem svým odběratelům, že s platností od 1.1.2020  dochází ke změně cen vodného a stočného. Od 1.5.2020 bude snížena sazba DPH na 10 %, proto i tuto cenu uvádíme v tomto oznámení. Ceny pro rok 2020 jsou tyto:

Cena v Kč/m3 bez DPH včetně 15 % DPH včetně 10 % DPH*
vodné 37,91 43,60 41,70
stočné 31,56 36,30 34,72
  • cena vodného  je za 1 m3, t.j. za 1000 litrů odebrané pitné vody
  • cena stočného je za 1 m3, t.j. za 1000 litrů odvedené odpadní vody veřejnou kanalizací a za její vyčištění.

 Zvýšení cen proti r. 2019 představuje včetně DPH u vodného částku 0,80 Kč/m3,  u stočného je navýšení o 1,80 Kč/m3. Celkový nárůst cen vodného a stočného je 2,60 Kč/m3, což představuje zvýšení o 3,36 %.

Zvýšení ceny znamená u 1 osoby průměrný nárůst nákladů na vodné 29 Kč/rok a u stočného potom 65 Kč/rok.  

* Novela zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů přeřazuje od 1. května 2020 kategorii "úprava a rozvod vody a také odvádění a čištění odpadních vod" včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (dodání vody cisternami a vývoz odpadních vod ze septiků k čištění na ČOV) do druhé snížené sazby, tedy do sazby 10% DPH, viz tabulka:
Nové ceny od 1.května.2020 jsou tyto:

Cena v Kč/m3 bez DPH včetně 10 % DPH*
vodné 37,91 41,70
stočné 31,56 34,72

U vodného představuje snížení oproti dosavadní ceně 1,90 Kč včetně DPH a u stočného 1,58 Kč. Souhrnně jde o pokles 3,48 Kč/m3 včetně DPH.

Odečty vodoměrů u velkoodběratelů budou provedeny po 1. 1. 2020.

U obyvatelstva a maloodběratelů nebude prováděn mimořádný odečet stavu vodoměrů. Při fakturaci bude provedeno rozdělení odběru do 31.12.2019 a po 1.1.2020 propočtem jako v minulých letech. Tyto propočty budou uvedeny na fakturách vystavených v řádných fakturačních cyklech.

Pokud se maloodběratelé rozhodnou nahlásit stavy svých vodoměrů k 31.12.2019, musí tak učinit nejpozději do 3.1.2020 a  to:  

  • osobně na zákaznickém centru v Přerově, Šířava 482/21
  • telefonicky (581 299 135, 581 299 130, 581 299 185, 581 299 128)
  • elektronickou poštou na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • elektronickým formulářem na www.vakpr.cz

 

Tvorba cen pro obce provozované na koncesi

    Obec Brodek u Přerova a Luková      - 20202019201820172016, 2015, 2014.

    Obec Velká a Hranice - Pod Hůrkou  - 20202019201820172016, 2015

Ceny služeb platné pro rok 2020

Ceny nabízených služeb jsou obsaženy v přiloženém souboru.