Ceny vodného a stočného v okrese Přerov pro rok 2022 

Představenstvo společnosti „Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.“

oznamuje všem svým odběratelům, že s platností od 1.1.2022 dochází ke změně cen vodného a stočného. Ceny pro rok 2022 jsou tyto:

Cena v Kč/m3 bez DPH včetně 10 % DPH*
vodné 41,10 45,21
stočné 35,72 39,29
celkem 76,82 84,50

 

  • cena vodného je za 1 m3, tj. za 1000 litrů odebrané pitné vody
  • cena stočného je za 1 m3, tj. za 1000 litrů odvedené odpadní vody veřejnou kanalizací a za její vyčištění.

Zvýšení cen proti r. 2021 představuje včetně DPH u vodného částku 2,46 Kč/m3, u stočného je navýšení o 2,04 Kč/m3. Celkový nárůst cen vodného a stočného je 4,50 Kč/m3, což představuje zvýšení o 5,63 %.

Zvýšení ceny znamená u 1 osoby průměrný nárůst nákladů na vodné 88 Kč/rok a u stočného 73 Kč/rok.

Odečty vodoměrů u velkoodběratelů budou provedeny po 1.1.2022.

U obyvatelstva a maloodběratelů nebude prováděn mimořádný odečet stavu vodoměrů. Při fakturaci bude provedeno rozdělení odběru do 31.12.2021 a po 1.1.2022 propočtem jako v minulých letech. Tyto propočty budou uvedeny na fakturách, vystavených v řádných fakturačních cyklech. 

Pokud se maloodběratelé rozhodnou nahlásit stavy svých vodoměrů k 31.12.2021, musí tak učinit nejpozději do 4.1.2022 a to:

  • telefonicky (581 299 135, 581 299 130, 581 299 185, 581 299 128)
  • elektronickou poštou na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • elektronickým formulářem na vakprerov.cz

 V tomto případě nebude prováděn propočet, ale použijí se nahlášená data. Fakturace proběhne v původních fakturačních cyklech.  

Tvorba cen pro obce provozované na koncesi

    Obec Brodek u Přerova a Luková      - 2022202120202019201820172016, 20152014.

    Obec Velká a Hranice - Pod Hůrkou  - 2022202120202019201820172016, 2015

    Obec Bělotín                                      - 20222021

Ceny služeb platné pro rok 2022

Ceny nabízených služeb jsou obsaženy v přiloženém souboru.