Aktuální provozní informace

bagr

Přerov 27.09.2023

Oznámení - odstávka vody v Troubkách nad Bečvou

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 27.9.2023 bude přerušena dodávka vody v Troubkách nad Bečvou v části ulice Dědina (přiložená situace) z důvodu opravy havárie vodovodu. Předpokládané přerušení dodávky vody bude v době od 8:00 do 12:00 hodin. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Pro náhradní zásobování bude před obecním úřadem bude přistavena mobilní cisterna s pitnou vodou. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v dané oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Jindřich Mrva
výrobně technický náměstek společnosti


Přerov 26.09.2023

Oprava kanalizace v Přerově, na ulici 9. května

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov informují o dopravním omezení v křižovatce ulic 9. května a Durychova v Přerově, kde v těchto dnech zahájila výměnu spojné šachty a koncové části uliční stoky směrem do ulice 9. května.
VaK spolu se zhotovitelem stavby předpokládají kompletní ukončení prací a ukončení uzavírky v pátek 6.10.2023. Zmíněné práce jsou součástí rozsáhlých oprav stokové sítě v Přerově. Práce jsou organizovány postupně s ohledem na řadu návazností od udržitelnosti místní a tranzitní dopravy, schopnosti odvedení odpadních vod od všech napojených nemovitostí v průběhu prací, finančních možností, organizace stavenišť až po návaznosti všech přípravných a projekčních prací.

Výsledkem oprav bude dlouhodobě spolehlivá a bezpečná stoková síť v celé oblasti od ulice Ztracená až po Jižní čtvrti I a II. Je zřejmé, že takový rozsah oprav zařízení uloženého ve značných hloubkách pod komunikacemi a veřejnými plochami vyžaduje nemalý pohyb stavební techniky a přesuny materiálů, vyvolávajících řadu nepříjemností a omezení.

Věříme, že se u většiny obyvatelů i organizací setkáme s pochopením našeho přístupu. Zároveň se za všechna nepříjemná omezení zaviněná naší činností omlouváme.

Ing. Jindřich Mrva
výrobně technický náměstek společnosti


Přerov 22.09.2023

Odstávka Tovačov

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 6.10.2023 bude přerušena dodávka vody v Tovačově v ulicích Olomoucká a Sadová z důvodu výstavby vodovodu. Bez dodávky vody budou nemovitosti na přiložené situaci. Předpokládaná odstávka bude v době od 8:00 do 14:00 hodin. Náhradní zásobování vodou bude zajištěno mobilními cisternami s pitnou vodou, které budou přistaveny v ulici Olomoucká před domem č.p.452 a před čerpací stanicí PHM a v ulici Sadová před domem č.p.434. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení nezbytných opatření. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 21.09.2023

Oznámení - čištění vodojemu ve Staměřicích

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 4.10.2023 bude přerušena dodávka pitné vody v obcích Staměřice a Skoky z důvodu plánovaného čištění vodojemu. Předpokládaná odstávka bude v době od 8:00 do 12:00 hodin. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno mobilními cisternami, které budou přistaveny před MŠ ve Staměřících a ve Skocích na parkovišti před Pohostinstvím. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení nezbytných opatření. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 19.09.2023

Oznámení přerušení dodávky pitné vody v obci Hluzov

Vážení odběratelé, v návaznosti na probíhající práce při výstavbě nového vodovodu v obci Hluzov Vám oznamujeme odstávku vodárenského zařízení a dodávky pitné vody z důvodu napojení nového VDV. Dodávka vody bude přerušena v úterý dne 3.10.2023 v době od 8:00 - 12:00 hod. Náhradní zásobování bude zajištěno cisternou v dotčené lokalitě v obci Hluzov – viz. situace a situace. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 05.09.2023

Oznámení - odstávka vody Velká Dlážka Přerov

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 19.9.2023 v době od 8:00 do 16:00 bude přerušena dodávka vody v části ulice Velká Dlážka v Přerově v souvislosti s realizací opravy vodovodu. Při realizaci opravy může dojít ke kolísání tlaku ve vodovodní síti a případně ke krátkodobému přerušení dodávky vody a možnému zbarvení vody v důsledku změny průtoku ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Ovlivněná oblast je uvedena na přiložené situaci. Omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 05.09.2023

Oznámení - odstávka vody Přerov

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 19.9.2023 v době od 8:00 do 12:00 bude přerušena dodávka vody v Lipnické ulici v Přerově v souvislosti s realizací opravy vodovodu. Bez dodávky vody budou nemovitosti na přiložené situaci. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení nezbytných opatření. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 01.09.2023

Oznámení - havárie vodovodu v Přerově - Purkyňova ulice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 1.9.2023 byla přerušena dodávka vody v Přerově v části Purkyňovy ulice z důvodu opravy havárie na vodovodu. Bez dodávky vody budou nemovitosti na přiložené situaci. Předpokládaná odstávka bude v době do 12:00 hodin. Pro náhradní zásobování byla přistavena mobilní cisterna s pitnou vodou. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 21.08.2023

Důležité upozornění v Lipníku nad Bečvou

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 14.8.2023 bude ukončeno náhradní zásobování pitnou vodou v ulicích Za Vodou a Podhůra v Lipníku nad Bečvou. Voda ve vodovodní síti splňuje požadavky na pitnou vodu podle Vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 18.08.2023

Oznámení - odstávka vody Lověšice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 7.9.2023 v době od 7:00 do 16:00 bude přerušena dodávka vody v Lověšicích v souvislosti s realizací přeložek vodovodu SO 355 v úseku dálnice D1 0136 Přerov-Říkovice. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Po dobu odstávky bude náhradní zásobování zajištěno mobilními cisternami s pitnou vodou. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení nezbytných opatření. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Pracovník zodpovědný za odstávku a uvedení vodovodu zpět do provozu – p. Rostislav Výstřela.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 14.08.2023

Oznámení o přerušení dodávky vody dne 22.8.2023 v části obce Obědkovice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 22.8.2023 bude přerušena dodávka pitné vody v části obce Obědkovice v době od 8:00 do 11:00, viz přiložená situace. Přerušení dodávky vody souvisí s realizací stavby „Prodloužení veřejného vodovodu Obědkovice“. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky vodovodu. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i v domovních rozvodech v dané oblasti. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 11.08.2023

Důležité upozornění - poškození vodovodu v Přerově - Henčlově

Dobrý den, Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 11.8.2023 došlo cizím zaviněním k poškození vodovodu v Henčlově a k přerušení dodávky vody.

Dodávka vody bude obnovena v odpoledních hodinách. Upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu a v domovních rozvodech v dané oblasti.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 07.08.2023

Důležité upozornění - Lipník nad Bečvou

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že z důvodu havárie na vodovodu byla přerušena dodávka vody v ulicích Za Vodou a Podhůra v Lipníku nad Bečvou. Po odstranění havárie a následném uvedení vodovodu do provozu nelze používat vodu k pitným účelům do doby, než odebrané kontrolní vzorky vody potvrdí, že voda ve veřejném vodovodu splňuje požadavky na kvalitu pitné vody podle Vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění. Než se situace vyřeší, bude zásobování obyvatel zajištěno cisternami s pitnou vodou. Toto opatření platí do odvolání.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 26.07.2023

Přerušení dodávky pitné vody - Ústí, Skalička

Vážení odběratelé, v návaznosti na probíhající práce při výstavbě “Věžového VDJ Ústí“ Vám oznamujeme mimořádnou odstávku vodárenského zařízení a dodávky pitné vody z důvodu přepojení technologie. Dodávka vody bude přerušena ve čtvrtek dne 3.8.2023 v době od 7:30 - 15:30 hod. Náhradní zásobování bude zajištěno cisternami v obcích Ústí a Skalička. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 26.07.2023

Odstávka vody Tovačov - havárie

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 26.7.2023 bude přerušena dodávka vody v Tovačově z důvodu odstranění havárie na přívodu vody do města. Předpokládané přerušení dodávky vody bude v době od 23:00 do 24:00. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v dané oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení nezbytných opatření na vodovodní síti. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 14.06.2023

Oznámení - odstávka vody Tovačovská ulice v Přerově

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 29.6.2023 v době od 8:00 do 14:00 bude přerušena dodávka vody v části Tovačovské ulice v Přerově v souvislosti s realizací přeložky vodovodu pod dálnicí D1 0136 Přerov-Říkovice. Předpokládaná odstávka bude v době od 8:00 do 14:00 hodin. Bez dodávky vody budou nemovitosti na přiložené situaci. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Po dobu odstávky bude náhradní zásobování zajištěno mobilními cisternami s pitnou vodou přistavenými v areálech firem LEVIOR, s.r.o, Prekona Přerov a BIRGI NOVO, s.r.o. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení nezbytných opatření. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 01.06.2023

Oznámení - havárie vodovodu Klokočí

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 1.6.2023 bude provedena odstávka vody v Klokočí z důvodu havárie na vodovodu. Předpokládané odstávka bude v době od 8:00 do 11:00 hodin. Upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené se zprovozněním odstaveného potrubí a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 nebo na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 30.05.2023

Oznámení - havárie vodovodu Přerov

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 30.5.2023 došlo k havárii na vodovodní síti a v důsledku toho ke změně zásobování města Přerova pitnou vodou. Upozorňujeme odběratele na možné zbarvení vody spojené se změnou průtoku ve veřejném vodovodu a v domovních rozvodech v některých oblastech Přerova. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 23.05.2023

Oznámení - odstávka vody Dluhonice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 2.6.2023 bude přerušena dodávka vody v části Dluhonic v souvislosti s realizací přeložky vodovodu pod dálnicí D1 0136 Přerov-Říkovice, SO 357. Předpokládaná odstávka bude v době od 8:00 do 14:00 hodin. Bez dodávky vody budou nemovitosti na přiložené situaci. O plánované odstávce již byli obyvatelé připojených nemovitostí informováni. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení nezbytných opatření. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 18.05.2023

Oznámení - havárie vodovodu v Lipníku nad Bečvou

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 18.5.2023 bude omezena dodávka pitné vody v Lipníku nad Bečvou, z důvodu odkalování po odstranění havárie na vodovodu (viz situace). Práce na vodovodu budou probíhat v době od 8:00 do 18:00 hodin. Upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 18.05.2023

Oznámení - havárie vodovodu v obcích Zábeštní Lhota, Penčice a Čekyně

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 18.5.2023 bude omezeno zásobování pitnou vodou v obcích Zábeštní Lhota, Penčice a Čekyně z důvodu odstranění následků havárie na vodovodu z předchozího dne . Žádáme odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu a v domovních rozvodech v dané oblasti. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 18.05.2023

Oznámení - havárie vodovodu v Přerově

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 18.5.2023 bude prováděna oprava havárie vodovodu v Přerově, v ulici Velká Dlážka. Bez dodávky vody budou nemovitosti na přiložené situaci. Předpokládané přerušení dodávky vody bude do 14:00 hodin. Pro náhradní zásobování pitnou vodou budou přistaveny mobilní cisterny před domy Velká Dlážka 1 a nábřeží Dr. E. Beneše 1. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 17.05.2023

Oznámení - havárie vodovodu v obcích Zábeštní Lhota, Penčice a Čekyně

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 17.5.2023 bude omezeno zásobování pitnou vodou v obcích Zábeštní Lhota, Penčice a Čekyně z důvodu opravy havárie na vodovodu. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu a v domovních rozvodech v dané oblasti. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 05.05.2023

Oznámení - havárie na vodovodu v Hranicích

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 5.5.2023 bude provedena odstávka vody v Hranicích, viz přiložená situace, z důvodu havárie na vodovodním potrubí v Nádražní ulici . Předpokládané odstávka bude v době od 8:00 do 14:00 hodin. Upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené se zprovozněním odstaveného úseku potrubí a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 05.05.2023

Oznámení - havárie vodovodu v Přerově - ulice Trávník

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 5.5.2023 bude provedeno dokončení opravy havárie vodovodu v Přerově, v ulici Trávník. Bez dodávky vody budou nemovitosti na přiložené situaci. Předpokládané přerušení dodávky vody bude v době od 8:00 do 13:00 hodin. Pro náhradní zásobování pitnou vodou bude přistavena mobilní cisterna před prodejnou TESCO. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 04.05.2023

Oznámení - havárie vodovodu v Přerově - ulice Trávník

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 4.5.2023 bude prováděna oprava havárie vodovodu v Přerově, v ulici Trávník. Bez dodávky vody budou nemovitosti na přiložené situaci. Předpokládané přerušení dodávky vody bude v době od 9:00 do 11:00 hodin. Pro náhradní zásobování pitnou vodou bude přistavena mobilní cisterna před prodejnou TESCO. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 04.05.2023

Oznámení - havárie na vodovodu v Hranicích

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 4.5.2023 bude provedena odstávka vody v ulici Struhlovsko v Hranicích, viz přiložená situace, z důvodu havárie na vodovodním potrubí. Předpokládané odstávka bude v době od 8:00 do 14:00 hodin. Náhradní zásobování pitnou vodou je zajištěno mobilní cisternou přistavenou před budovou Základní školy. Upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené se zprovozněním odstaveného úseku potrubí a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 04.05.2023

Oznámení o přerušení dodávky vody dne 16.5.2023 v části obce Buk a v celé obci Radvanice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 16.5.2023 bude přerušena dodávka pitné vody v části obce Buk a v celé obci Radvanice v době od 8:00 do 14:00, viz přiložená situace. Přerušení dodávky vody souvisí s realizací stavby „Oprava AZC vodovodu v obci Buk – 2.etapa. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky z vodovodu a z mobilních cisteren. V obci Buk bude přistavena cisterna u domu č.p. 88 a v obci Radvanice budou přistaveny mobilní cisterny u firem RETIX a ANDĚL a před domem č.p. 82. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i v domovních rozvodech v dané oblasti. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 20.04.2023

Oznámení - odstávka Křenovice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 26.4.2023 bude přerušena dodávka pitné vody v obci Křenovice v době od 8:00 do 14:00. Přerušení dodávky vody souvisí s realizací stavby vodovodu v obci Křenovice, kde budou realizovány práce na přiváděcím potrubí pro obec. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky z vodovodu a z mobilních cisteren. Cisterny budou přistaveny u Základní a Mateřské školy č.p.4 a před Odborným učilištěm č.p.8. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i v domovních rozvodech v dané oblasti. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 19.04.2023

Oznámení - odstávka vodovodu v Přerově - Újezdci

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 5.5.2023 bude přerušena dodávka pitné vody v ulicích Hlavní, U Montáže a U Spojů v Přerově – Újezdci v době od 8:00 do 14:00 z důvodu výstavby vodovodu ( viz. přiložená situace ). Žádáme odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu a v domovních rozvodech v dané oblasti. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 19.04.2023

Oznámení o přerušení dodávky vody dne 19.4.2023 v části obce Buk

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že bude, z důvodu opravy havárie na vodovodním přivaděči pro obec Buk, dne 19.4.2023 od 22:00 přerušena dodávka pitné vody v části obce Buk (viz přiložená situace). Předpokládané obnovení dodávky pitné vody bude dne 20.4.2023 v 18:00. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky z vodovodu a z mobilní cisterny, která bude přistavena před domem č.p. 103 u vodní nádrže. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i v domovních rozvodech v dané oblasti. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 04.04.2023

Oznámení - oprava havárie vodovodu v Drahotuších

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 4.4.2023 bude provedena odstávka vody v ulici K Nádraží v Drahotuších z důvodu havárie na vodovodním potrubí. Předpokládaná odstávka bude v době od 12:00 do 14:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů již informovali obyvatele nemovitostí dotčených odstávkou vody. Upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené se zprovozněním odstaveného úseku potrubí a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 03.04.2023

Oznámení o přerušení dodávky vody dne 18.4.2023 v části obce Buk a v celé obci Radvanice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 18.4.2023 bude přerušena dodávka pitné vody v části obce Buk a v celé obci Radvanice v době od 8:00 do 14:00, viz přiložená situace. Přerušení dodávky vody souvisí s realizací stavby „Oprava AZC vodovodu v obci Buk – 2.etapa“, kde budou realizovány práce na výtlačném a přiváděcím potrubí pod VDJ Buk. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky z vodovodu a z mobilních cisteren. V obci Buk bude přistavena cisterna u domu č.p. 88 a v obci Radvanice budou přistaveny mobilní cisterny u firem RETIX a ANDĚL a před domem č.p. 82. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i v domovních rozvodech v dané oblasti. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 03.04.2023

Oznámení - oprava havárie vodovodu v Drahotuších

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 3.4.2023 bude provedena odstávka vody v ulici K Nádraží v Drahotuších z důvodu havárie na vodovodním potrubí. Předpokládaná odstávka bude v době od 10:00 do 13:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů již informovali obyvatele nemovitostí dotčených odstávkou vody. Upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené se zprovozněním odstaveného úseku potrubí a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 01.04.2023

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody dne 13.4.2023 v ulici Tovární v Brodku u Přerova, Citově a Císařově

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 13.4.2023 bude přerušena dodávka pitné vody v ulici Tovární v Brodku u Přerova a v obcích Citov a Císařov v době od 8:00 do 14:00 z důvodu výstavby vodovodu (viz. přiložená situace). Žádáme odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Pro náhradní zásobování pitnou vodou budou přistaveny v jednotlivých obcích mobilní cisterny. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu a v domovních rozvodech v dané oblasti. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 27.03.2023

Oznámení - odstávka vody Tovačovská ulice v Přerově

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 12.4.2023 v době od 8:00 do 14:00 bude přerušena dodávka vody v části Tovačovské ulice v Přerově v souvislosti s realizací přeložky vodovodu pod dálnicí D1 0136 Přerov-Říkovice. Předpokládaná odstávka bude v době od 8:00 do 14:00 hodin. Bez dodávky vody budou nemovitosti na přiložené situaci. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Po dobu odstávky bude náhradní zásobování zajištěno mobilními cisternami s pitnou vodou přistavenými v areálech firem LEVIOR, s.r.o, Prekona Přerov a BIRGI NOVO, s.r.o. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení nezbytných opatření. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 27.03.2023

Oznámení - odstávka vody v Troubkách nad Bečvou

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 27.3.2023 bude přerušena dodávka vody v Troubkách nad Bečvou z důvodu servisních prací na vodovodu. Předpokládané přerušení dodávky vody bude v době od 9:30 do 10:30 hodin.

Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v dané oblasti.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení nezbytných opatření na vodovodní síti.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Pracovník zodpovědný za odstávku a uvedení vodovodu zpět do provozu - p. Rostislav Výstřela, mobil 602 584 341 

 Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 16.03.2023

Oznámení - havárie vodovodu v Přerově - ulice Palackého

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 16.3.2023 bude přerušena dodávka vody v Přerově v části Palackého ulice z důvodu opravy havárie na vodovodu. Bez dodávky vody budou nemovitosti na přiložené situaci. Předpokládaná odstávka bude v době od 8:30 do 10:00 hodin. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 13.03.2023

Oznámení - havárie vodovodu v Předmostí 1. května

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 13.3.2023 bude přerušena dodávka vody v Předmostí na ulicích 1. května, Tylova a v Dluhonicích z důvodu opravy havárie na vodovodu (viz situace). Bez dodávky vody budou nemovitosti na přiložené situaci. Předpokládaná odstávka bude v době od 9:00 do 11:00 hodin. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 11.03.2023

Porucha přívodního potrubí z Lipníka nad Bečvou do Jezernice

Z důvodu poruchy přívodního potrubí z Lipníka n.B. do Jezernice je dne 11.3.2023 přerušena dodávka pitné vody v obci Jezernice. Předpokládaná doba odstávky od 6:00 do 20:00 hodin. Po dobu opravy budou zajištěny mobilní cisterny, které budou umístěny před objektem č.p. 215 na dolním konci obce (u tenisových kurtů) a na horním konci obce (křižovatka do obce Podhoří). Za způsobené potíže se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Smičková, Dispečink VaK Přerov a.s.


Přerov 09.03.2023

Oznámení - havárie na vodovodu v Hranicích

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 9.3.2023 bude v době od 8:30 do 13:00 provedena odstávka vody v ulici Mlýnská z důvodu havárie na vodovodním potrubí, viz přiložená situace. Pověření pracovníci provozu vodovodů budou informovat obyvatele nemovitostí dotčených odstávkou vody. Upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené se zprovozněním odstaveného úseku potrubí a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427, nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 08.03.2023

Oznámení o přerušení dodávky vody dne 21.3.2023 v části obce Buk a v celé obci Radvanice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 21.3.2023 bude přerušena dodávka pitné vody v části obce Buk a v celé obci Radvanice v době od 8:00 do 14:00, viz přiložená situace. Přerušení dodávky vody souvisí s realizací stavby „Oprava AZC vodovodu v obci Buk – 2.etapa“, kde budou realizovány práce na výtlačném a přiváděcím potrubí pod VDJ Buk. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky z vodovodu a z mobilních cisteren. V obci Buk bude přistavena cisterna u domu č.p. 88 a v obci Radvanice budou přistaveny mobilní cisterny u firem RETIX a ANDĚL a před domem č.p. 82. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i v domovních rozvodech v dané oblasti. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 08.03.2023

Oznámení havárie vodovodu v obci Veselíčko

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 8.3.2023 bude přerušena krátkodobě dodávka pitné vody v části obce Veselíčko z důvodu opravy havárie na vodovodu v době od 10:00 do 11:00, viz přiložená situace. Odběratelé již byli o odstávce informováni. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i v domovních rozvodech v dané oblasti. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 08.03.2023

Havárie Tovačov - Zvolenov

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 8.3.2023 bude přerušena dodávka vody v Tovačově v ulici Zvolenov z důvodu opravy havárie na vodovodu. Bez dodávky vody budou nemovitosti na přiložené situaci. Předpokládaná odstávka bude v době od 9:00 do 12:00 hodin. Náhradní zásobování vodou bude zajištěno mobilními cisternami s pitnou vodou, které budou přistaveny před bytovými domy č.p.547 a č.p.667. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 02.03.2023

Oznámení - havárie na vodovodu v Hranicích

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 2.3.2023 bude v době od 10:00 do 11:00 provedena odstávka vody v ulici Mlýnská z důvodu havárie na vodovodním potrubí, viz přiložená situace. Pověření pracovníci provozu vodovodů budou informovat obyvatele nemovitostí dotčených odstávkou vody. Upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené se zprovozněním odstaveného úseku potrubí a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427, nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 27.02.2023

Oznámení - havárie vodovodu ve Staré Vsi

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 27.2.2023 bude přerušena dodávka pitné vody ve Staré Vsi z důvodu opravy havárie na vodovodu (viz situace). Bez dodávky vody budou nemovitosti na přiložené situaci. Předpokládaná odstávka bude v době od 8:00 do 12:00 hodin. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Náhradní zásobování vodou bude zajištěno mobilní cisternou s pitnou vodou, která bude přistavena před Základní školou. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 17.02.2023

Oznámení - havárie vodovodu v Lipníku nad Bečvou

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 17.2.2023 bude přerušena dodávka pitné vody v Lipníku nad Bečvou, v ulici Osecká, z důvodu opravy havárie na vodovodu (viz situace). Bez dodávky vody budou nemovitosti na přiložené situaci. Předpokládaná odstávka bude v době od 8:00 do 12:00 hodin. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Náhradní zásobování vodou bude zajištěno mobilní cisternou s pitnou vodou, která bude přistavena před zdravotním střediskem. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 16.02.2023

Oznámení přerušení dodávky vody Kojetín - havárie vodovodu na ulicI Palackého

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 16.2.2023 bude přerušena dodávka vody v ulici Palackého (viz. příloha) z důvodu provádění opravy havárie vodovodu. Přerušení dodávky vody bude v době od 11:00 do 12:00. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Pověření pracovníci provozu vodovodů již informovali obyvatele nemovitostí dotčených odstávkou vody. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro bezpečný provoz vodovodů. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 nebo na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 13.02.2023

Oznámení - havárie vodovodu ve Staměřicích

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 13.2.2023 bude přerušena dodávka pitné vody ve Staměřicích z důvodu opravy havárie na vodovodu (viz situace). Bez dodávky vody budou nemovitosti na přiložené situaci. Předpokládaná odstávka bude v době od 8:00 do 12:00 hodin. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Náhradní zásobování vodou bude zajištěno mobilní cisternou s pitnou vodou, která bude přistavena před MŠ. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 08.02.2023

Oznámení - havárie na vodovodu v Hranicích

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 8.2.2023 bude v 9:00 provedena odstávka vody v ulici Rezkova z důvodu havárie na vodovodním potrubí, viz přiložená situace. Předpokládané ukončení odstávky bude 8.2.2023 do 14:00 hodin. Pověření pracovníci provozu vodovodů budou informovat obyvatele nemovitostí dotčených odstávkou vody. Upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené se zprovozněním odstaveného úseku potrubí a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427, nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 07.02.2023

Oznámení - havárie vodovodu v Předmostí

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 7.2.2023 bude přerušena dodávka vody v Předmostí na ulici Milady Horákové z důvodu opravy havárie na vodovodu (viz situace). Bez dodávky vody budou nemovitosti na přiložené situaci. Předpokládaná odstávka bude v době od 8:00 do 12:00 hodin. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 07.02.2023

Oznámení - havárie vodovodu v Teplicích nad Bečvou

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 7.2.2023 bude přerušena dodávka vody v Teplicích nad Bečvou z důvodu opravy havárie na vodovodu (viz situace). Bez dodávky vody budou nemovitosti na přiložené situaci. Předpokládaná odstávka bude v době od 8:00 do 12:00 hodin. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 06.02.2023

Oznámení - havárie vodovodu ve Vitčicích

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 6.2.2023 bude přerušena dodávka vody ve Vitčicích z důvodu opravy havárie na vodovodu  (viz situace). Bez dodávky vody budou nemovitosti na přiložené situaci. Předpokládaná odstávka bude v době od 9:00 do 13:00 hodin. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 02.02.2023

Oznámení - havárie vodovodu v Obědkovicích

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 2.2.2023 bude přerušena dodávka vody v Obědkovicích z důvodu opravy havárie na vodovodu (viz situace). Bez dodávky vody budou nemovitosti na přiložené situaci. Předpokládaná odstávka bude v době od 8:00 do 12:00 hodin. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Po dobu odstávky bude pro náhradní zásobování přistavena mobilní cisterna s pitnou vodovodu. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 25.01.2023

Oznámení přerušení dodávky vody Kojetín - havárie vodovodu na ulicI Stružní

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 25.1.2023 bude přerušena dodávka vody v ulici Stružní (viz. příloha) z důvodu provádění opravy havárie vodovodu. Přerušení dodávky vody bude v době od 8:00 do 14:00. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Pověření pracovníci provozu vodovodů již informovali obyvatele nemovitostí dotčených odstávkou vody. Po dobu odstávky bude pro náhradní zásobování přistavena mobilní cisterna s pitnou vodovodu před domy v ulici Stružní č.p.520 a č.p.1194. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro bezpečný provoz vodovodů. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 nebo na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 24.01.2023

Oznámení přerušení dodávky vody Kojetín - havárie vodovodu v ulici Vyškovská

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 24.1.2023 bude přerušena dodávka vody v ulici Vyškovská (viz. příloha) z důvodu provádění opravy havárie vodovodu. Přerušení dodávky vody bude v době od 08:00 do 14:00. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Pověření pracovníci provozu vodovodů již informovali obyvatele nemovitostí dotčených odstávkou vody. Po dobu odstávky bude pro náhradní zásobování přistavena mobilní cisterna s pitnou vodou. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro bezpečný provoz vodovodů. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 nebo na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 24.01.2023

Oznámení - havárie na vodovodu v Hranicích

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 23.1.2023 byla provedena odstávka vody v ulici Struhlovsko v Hranicích, viz přiložená situace, z důvodu havárie na vodovodním potrubí. Předpokládané ukončení odstávky bude 24.1.2023 do 14:00 hodin. Náhradní zásobování pitnou vodou je zajištěno mobilními cisternami. Upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené se zprovozněním odstaveného úseku potrubí a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 19.01.2023

Oznámení - havárie na vodovodu v Radvanicích

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dnes 19.1.2023 bude přerušena dodávka vody v části obce Radvanice z důvodu opravy havárie na vodovodu. Předpokládaná odstávka bude v době od 8:00 do 12:00 hodin. Pověření pracovníci provozu vodovodů budou informovat obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v průběhu dnešního dne. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Po dobu odstávky bude pro náhradní zásobování přistavena mobilní cisterna s pitnou vodovodu před firmou Anděl. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 16.01.2023

Oznámení - havárie na vodovodu v Obědkovicích

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 16.1.2023 bude přerušena dodávka vody v Obědkovicích z důvodu opravy havárie na vodovodu. Předpokládaná odstávka bude v době od 8:00 do 12:00 hodin. Pověření pracovníci provozu vodovodů budou informovat obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v průběhu dnešního dne. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Po dobu odstávky bude pro náhradní zásobování přistavena mobilní cisterna s pitnou vodou na návsi. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 13.01.2023

Oznámení přerušení dodávky vody Kojetín - havárie vodovodu v ulici Nová

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 13.1.2023 bude přerušena dodávka vody v ulici Nová (viz. příloha) z důvodu provádění opravy havárie vodovodu. Přerušení dodávky vody bude v době od 08:00 do 14:00. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Pověření pracovníci provozu vodovodů již informovali obyvatele nemovitostí dotčených odstávkou vody. Po dobu odstávky budou pro náhradní zásobování přistaveny mobilní cisterny s pitnou vodou. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro bezpečný provoz vodovodů. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 nebo na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 11.01.2023

Oznámení přerušení dodávky vody Kojetín - havárie vodovodu na ulicích Tržní náměstí, Mlýnská a Závodí

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 11.1.2023 bude přerušena dodávka vody v části ulice Tržní náměstí a v ulicích Mlýnská a Závodí (viz. příloha) z důvodu provádění opravy havárie vodovodu. Přerušení dodávky vody bude v době od 10:00 do 13:00. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Pověření pracovníci provozu vodovodů již informovali obyvatele nemovitostí dotčených odstávkou vody. Po dobu odstávky budou pro náhradní zásobování přistaveny mobilní cisterny s pitnou vodou před domy v ulicích Mlýnská 281 a Závodí 212. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro bezpečný provoz vodovodů. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 nebo na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 10.01.2023

Oznámení - oprava havárie vodovodu v Drahotuších

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 10.1.2023 bude provedena odstávka vody v ulici V poli v Drahotuších, viz přiložená situace, z důvodu havárie na vodovodním potrubí. Předpokládaná odstávka bude v době od 9:00 do 12:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů již informovali obyvatele nemovitostí dotčených odstávkou vody. Upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené se zprovozněním odstaveného úseku potrubí a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 10.01.2023

Oznámení opravy havárie vodovodu na ulici Olomoucká, Kojetín

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 10.1.2023 bude prováděna oprava havárie vodovodu v Olomoucké ulici (viz. příloha). Při opravě havárie nedojde k přerušení dodávky vody v uvedené oblasti. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 nebo na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 10.01.2023

Oznámení - havárie na vodovodu v Obědkovicích

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 10.1.2023 bude přerušena dodávka vody v Obědkovicích z důvodu opravy havárie na vodovodu (viz situace). Bez dodávky vody budou nemovitosti na přiložené situaci. Předpokládaná odstávka bude v době od 8:00 do 12:00 hodin. Pověření pracovníci provozu vodovodů budou informovat obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody v průběhu dnešního dne. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Po dobu odstávky bude pro náhradní zásobování přistavena mobilní cisterna s pitnou vodovodu.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 09.01.2023

Oznámení přerušení dodávky vody Kojetín - havárie vodovodu na ulicích Stružní a Olomoucká

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 9.1.2023 bude přerušena dodávka vody v části ulice Olomoucká a v ulici Stružní (viz. příloha) z důvodu provádění oprav havárií vodovodu. Předpokládané ukončení přerušení dodávky vody bude do 14:00. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Pověření pracovníci provozu vodovodů již informovali obyvatele nemovitostí dotčených odstávkou vody. Po dobu odstávky bude pro náhradní zásobování přistavena mobilní cisterna s pitnou vodovodu před domem v ulici Stružní č.p.1194. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro bezpečný provoz vodovodů. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 nebo na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 04.01.2023

Oznámení přerušení dodávky vody Kojetín - havárie vodovodu

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují, že dne 4.1.2023 bude přerušena dodávka vody v části ulice Kroměřížská a v ulicích Ztracená a Blanská z důvodu provádění opravy havárie vodovodu (viz. příloha). Předpokládané přerušení dodávky vody bude v době od 8:00 do 12:00. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky. Pověření pracovníci provozu vodovodů již informovali obyvatele nemovitostí dotčených odstávkou vody. Po dobu odstávky bude pro náhradní zásobování přistavena mobilní cisterna s pitnou vodovodu před domem Kroměřížská č.p.120. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky vody a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro bezpečný provoz vodovodů. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 nebo na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Stanislav Janík
vedoucí provozu vodovodů