Aktuální provozní informace

Události, které nastanou v mimopracovní dobu, o víkendech a svátcích naleznete ZDE.

bagr

Přerov 18. února 2020

Oznámení havárie na zásobním vodovodním řadu Bohuslávky

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 20.02.2020 bude přerušena dodávka vody v celé obci Bohuslávky a části obce Dolní Újezd lokalita pod skalou z důvodu poruchy na vodovodním řadu AC DN200. Předpokládaná odstávka bude od 8:00 do 12:00.

Pověření pracovníci provozu vodovodů informovali v průběhu včerejšího dne starosty jednotlivých obcí o přerušení dodávky vody. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody v dostatečném množství z vodovodu současně uvádíme, že bude před obecním úřadem v Bohuslávkách přistavena malá cisterna.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 17. února 2020

Oznámení o tlakovém výkyvu ve městě Tovačov

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 17.02.2020 může dojít ve městě Tovačov ke krátkodobému snížení tlaku z důvodu výměny nefunkčního hlavního vodoměru pro město Tovačov. Předpokládané krátkodobé snížení tlaku mohou odběratelé zaznamenat dnes mezi 8:00 až 8:45.
Po výměně vodoměru může dojít v malém rozsahu ke krátkodobému zbarvení vody spojené, s obnovou tlaku v systému a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i ve vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro výměnu nefunkčního vodoměru.Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, 800 167 427 nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 14. února 2020

Oznámení havárie na vodovodním řadu Teplice nad Bečvou

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 14.02.2020 bude přerušena dodávka vody v části obce Teplice nad Bečvou z důvodů havárie na vodovodním řadu LT DN80. Předpokládaná odstávka bude do 12:00 hodin. Pověření pracovníci provozu vodovodů v průběhu včerejšího dne informovali vlastníky napojených nemovitostí o přerušení dodávky vody s žádostí o zajištění si zásoby pitné vody v objemu pro překonání odstávky

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území v dané části obce.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 30. ledna 2020

Oznámení o přerušení dodávky vody dne 08.02.2020 ve městě Přerov ul. 9. května v době od 8,00 do 11,00 hodin.

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují vše svým odběratelům, že dne 08.02.2020 bude v době od 8,00 do 11,00 hodin přerušena dodávka vody v části města Přerov v části ulice 9. května. Přerušení dodávky vody souvisí s realizací stavby vodovodu pro areál stavebnin Formel, kde budou realizovány práce související s krátkodobým odstavením rozvodného řadu a provedením odbočení pro nově budovaný vodovod.

Pověření pracovníci provozu vodovodů informovali ve 27.01.2020 odběratele příslušných objektů o přerušení dodávky vody vložením oznámení do schránek. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody v dostatečném množství z vodovodu, současně uvádíme, že bude s ohledem na klimatické podmínky (teplota nad 3°C) po dobu přerušení dodávky vody zajištěna provizorní dodávka vody z malé cisterny přistavené před bytovým domem č.p. 9.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i v domovních rozvodech.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Poté pohotovostní služba provozu vodovodů provede odkalení rozvodných řadů.

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 29. ledna 2020

Oznámení o přerušení dodávky vody dne 04.02.2020 ve města Hrancie ul. Jižní, Skalní v době od 8,00 do 11,00 hodin

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují vše svým odběratelům, že dne 04.02.2020 bude v době od 8,00 do 11,00 hodin přerušena dodávka vody v části města Hranice v ulici Jižní a v části ulice Skalní. Přerušení dodávky vody souvisí s realizací stavby inženýrských sítí pro bytový dům na Jižní, kde budou realizovány práce související s krátkodobým odstavením rozvodného řadu a napojením nově vybudované infrastruktury. Pověření pracovníci provozu vodovodů informovali ve 4. týdnu obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody vložením oznámení do schránek.

Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody v dostatečném množství z vodovodu, současně uvádíme, že bude s ohledem na klimatické podmínky (teplota nad 3°C) po dobu přerušení dodávky vody zajištěna provizorní dodávka vody z malé cisterny přistavené na ulici Jižní. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i v domovních rozvodech.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku 800 167 427 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Poté pohotovostní služba provozu vodovodů provede odkalení rozvodných řadů.

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 29. ledna 2020

Oznámení porucha na vodovodu DN100 Staměřice před domem č.p. 71

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 30.01.2020 bude přerušena dodávka vody v části obce Staměřice z důvodu poruchy na vodovodním řadu LT DN100. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá od 8:00 do 11:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů budou informovat v průběhu dnešního dne obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody v dostatečném množství z vodovodu.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 28. ledna 2020

Oznámení havárie na vodovodním řadu LT DN200 na ulici tř. 1. máje, Hranice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 28.01.2020 bude přerušena dodávka vody v Hranicích v části ulice tř. 1. máje z důvodů havárie na odbočení z vodovodního řadu LT DN200. Bez dodávky vody budou krátkodobě po dobu odstranění poruchy nemovitosti č.p. 1916, 590, 1781, 1782 a 1260 Předpokládaná odstávka bude krátkodobá mezi 8:00 až 12:00 hodinou. Pověření pracovníci provozu vodovodů informují obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody.

Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele s ohledem na klimatické podmínky o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky v předstihu z vodovodu pro veřejnou potřebu. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území města Hranice.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 24. ledna 2020

Oznámení havárie na vodovodním řadu v obci Skoky před domem č.p. 74

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 24.01.2020 bude přerušena dodávka vody v části obce Skoky z důvodu poruchy na vodovodním řadu LT DN100. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitosti č.p. 74, 85, 73, 72, 79, 80 . Předpokládaná odstávka bude krátkodobá mezi 8:00 až 12:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů budou informovat v průběhu dnešního dne obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody.

Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody v dostatečném množství z vodovodu. Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 21. ledna 2020

Oznámení havárie vodovod LT DN80 Kojetín, na ulici 6. května u RD č.p. 522

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují svým odběratelům, že dne 21.01.2020 bude přerušena dodávka vody pro nemovitosti v části ulice 6. května (č.p. 707, 601, 602, 1388, 278, 522) v Kojetíně z důvodu poruchy na vodovodním řadu LT DN80. Předpokládaná odstávka bude od 8:00 do 12:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů v průběhu včerejšího dne informovali obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody rozvozem letáků do schránek.

Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky, Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 16. ledna 2020

Oznámení havárie vodovod LT DN150 Kojetín, na ulici Dudíkova před bytovým domem č.p. 1266

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují svým odběratelům, že dne 16.01.2020 bude přerušena dodávka vody pro nemovitosti v části ulice Dudíkova (č.p. 1266, 1265, 1247, hostinec Morava, obchod Enapo) v Kojetíně z důvodu poruchy na vodovodním řadu LT DN150. Předpokládaná odstávka bude od 8:00 do 12:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů v průběhu včerejšího dne informovali obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody rozvozem letáků do schránek.

Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky, Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 14. ledna 2020

Oznámení havárie vodovod AC DN80 Lobodice před č.p. 245

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 14.01.2020 bude přerušena dodávka vody v části obce Lobodice u točny autobusů z důvodu poruchy na vodovodním řadu AC DN80. Předpokládaná odstávka bude od 8:30 do 12:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů v průběhu včerejšího dne informovali obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti. Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu.

Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 13. ledna 2020

Oznámení havárie na vodovodním řadu PVC DN100 místní část Drahotuše Nábřežní před č.p. 298

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 13.01.2020 bude přerušena dodávka vody v části obce Drahotuše z důvodu poruchy na vodovodním řadu PVC DN100. Bez dodávky vody budou po dobu odstranění poruchy nemovitosti v ulici Nábřežní. Předpokládaná odstávka bude krátkodobá mezi 9:00 a 13:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů informovali v průběhu dnešního dne obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody. Žádáme odběratele o zajištění si zásoby vody v dostatečném množství z vodovodu.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 8. ledna 2020

Oznámení havárie vodovod LT DN80 Kojetín, před bytovým domem č.p. 1248 na ulici Kuzníkova

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují svým odběratelům, že dne 08.01.2020 bude přerušena dodávka vody pro bytový dům na ulici Kuzníkova 1248 a sousedící objekt bývalé kotelny č.p. 1239 z důvodu poruchy na vodovodním řadu LT DN80. Předpokládaná odstávka bude od 8:00 do 12:00. Pověření pracovníci provozu vodovodů v průběhu včerejšího dne informovali obyvatele příslušných objektů o přerušení dodávky vody rozvozem letáků do schránek.

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky, dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů


Přerov 7. ledna 2020

Oznámení o krátkodobém přerušení dodávky pitné vody z důvodů havárie na svodu z VDJ Polkovice - ČS Klenovice

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamují všem svým odběratelům, že dne 07.01.2020 bude přerušena dodávka vody v obci Obědkovice z důvodů poruchy na vodovodním řadu AZC DN150. Bez dodávky vody bude po dobu odstranění poruchy celá obce Obědkovice. Předpokládaná odstávka bude od 11:00 do 14:00. Společnost VaK Přerov, a.s. žádá odběratele o zajištění si zásoby pitné vody v objemu potřebném pro překonání odstávky.

Dále upozorňujeme na možné zbarvení vody spojené, s obnovou dodávky a tím vyvolanými změnami průtoků ve veřejném vodovodu i vnitřních domovních rozvodech v předmětné oblasti, které se mohou projevit na síti i v sousedních ulicích a mohou mít vliv i na rozsáhlejší území obce Obědkovice.

Současně se omlouváme za způsobené potíže v zásobování a děkujeme odběratelům za pochopení opatření nezbytných pro opravu vodovodního řadu. Podrobnější informace mohou odběratelé získat na bezplatné telefonní lince vodárenského dispečinku VaK Přerov, a.s. 800 167 427 a nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ing. Jiří Pavlík
vedoucí provozu vodovodů